Amazon směřuje k nákupům budoucnosti

20 / 07 / 2020
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Po propuknutí pandemie se lidé soustředili zejména na nákupy prostřednictvím online prostoru. K vyššímu komfortu nákupů se snaží přispívat i samotní prodejci, kteří neustále přinášejí novinky. Během uplynulého týdne to byla společnost Amazon, která představila nákupní košík budoucnosti s názvem Amazon Dash Cart.

I když odborníci na maloobchodní prodej v posledních letech předpokládali transformaci nákupů více směry k digitalizaci a změnu kamenných prodejen na showroomy, zdá se, že pandemie pomohla urychlení některých kroků v tomto procesu i ke změně nákupního chování samotných zákazníků, kteří se soustředili více směry k online nákupům. Neustále se mluví také o možné druhé vlně pandemie, během níž by košík Amazonu mohl nejen snížit počet čekajících v řadách, ale i zvýšit samotný komfort nákupu. Košík je plně digitalizován a vybavený displejem. Dokáže zboží, které do něj zákazník vkládá rozpoznat, nablokovať a po ukončení nákupu strhne částku položek přímo ze zákazníkova účtu.

 

Akcie společnosti po oznámení nezaznamenali výraznější růst. Právě naopak. Zatímco den před oznámením stouply akcie v důsledku pozitivního sentimentu na trhu o 3 procenta a obchodovaly se nejvyšší úrovni v průběhu 7 dní, v den představení technologické novinky zaznamenaly v důsledku převládajícího negativního sentimentu na trhu propad.

Už 23. července však společnost oznámí hospodářské výsledky za 2. kvartál 2020 a očekávání jsou pozitivní. Předpoklady počítají s tím, že Amazon ohlásí zisk nakolik Amazon zaznamenal růst reklamy, předplatného i eCom, které rostlo na úrovni 29 % (ve stejném období v roce 2019 si připsalo 17 %).

Obecně lze považovat propad akcií Amazonu v posledních dnech za mírnou korekci. Z ročního pohledu se totiž stále nacházejí na jedné z nejvyšších hodnot a za zmíněné období si připsali celkově 52 %. Během pátečního obchodního dne se pohybovaly kolem hodnoty 3000 USD za akcii. Z důvodu zvýšeného zájmu zákazníků o služby společnosti v důsledku pandemie a postupný přechod na ecommerce mají potenciál k dalšímu růstu i v nejbližším období.

Amazon Dash Cart však není prvním pokusem společnosti o nákup bez nutnosti placení v pokladně. V roce 2018 byl představen první obchod Amazon Go bez personálu a pokladen. Obchod byl vybaven kamerami a senzory a platbu měl stejně – jako nový DashCart strhnout přímo z účtu zákazníka. Při uvedení se však objevilo několik problémů včetně rozpoznávání osob bez možnosti identifikace obličeje, která fungovala pouze na základě tělesného typu a přesouvání zboží malými dětmi na nesprávné místa.

Amazon není jediný, který se snaží neustále pokročit, podobné projekty jako je Dash Cart již spustili různé startupy, většina z nich ale funguje na principu nutnosti skenování zboží a až potom vložení do košíku.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.