Analýza společností Topforex a CETA na téma sucho a ekonomika

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Zjišťovali jsme, která odvětví jsou reálně nejvíce postižena suchem v České republice.

Podívejte se, jak tuto analýzu reflektovala vybraná média v Česku :

http://www.vodarenstvi.cz/2020/06/01/ceta-sucho-v-cr-pomaha-solarum-nebo-technologickym-startupum-ekonomiku-jako-celek-poskozuje/

https://www.investicniweb.cz/jak-a-komu-nejen-v-cesku-neskodi-sucho/

https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/analyza-sucho-v-cesku-pomaha-solarum-nebo-technologickym-startupum-ekonomiku-jako-celek-poskozuje/

 

Analýza: sucho v Česku pomáhá solárům nebo technologickým startupům, ekonomiku jako celek poškozuje

Sucho v České republice zvyšuje podnikatelským subjektům náklady, a přispívá tak k růstu cenové hladiny, která se v případě spotřebitelských cen za poslední rok v tuzemsku zvýšila nejvíce v EU (+3,3 % duben 2020/2019, Eurostat). Nejvíce postiženými odvětvími v Česku jsou podle společné analýzy think-tanku CETA a brokera TopForex producenti elektřiny z vodních elektráren, zemědělci zaměření na výrobu náročnou na vodu (např. obiloviny, kukuřice nebo producenti ryb), dřevozpracující průmysl a pojišťovny.

Celou analýzu si můžete přečíst zde.

 

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.