Centrální banky budou nejspíš opět odkládat zvyšování sazeb

02 / 04 / 2019
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Jak už jsme dříve odhadovali, ECB pravděpodobně odloží zvyšování sazeb, přestože prvotní plán směřoval na léto 2019 a následně pak na konec roku. Špatné výsledky a pokračující negativní makroekonomická data se stále zhoršujícími prognózami, tento nástroj dále oddalují.

Prezident ECB, Mario Draghi zmínil, že ECB udělá vše pro podporu ekonomiky a stability, a že pro to disponují dostatečnými nástroji. Je tomu tak i po pokračujících negativních číslech, zejména z hlediska HDP a inflace. Zvyšování sazeb by se tak mohlo odložit. ECB snížila odhad ročního růstu ekonomiky v Eurozóně na 1,1 procenta z očekávaných 1,7 procenta.

Inflace je stále na nízkých úrovních, a proto se vedle programu TLTRO, který má ECB v plánu zavést, se pravděpodobně spustí i QE, jako určitý stimul ekonomiky spolu s nízkými sazbami. Pokud by byla inflace konečně vyšší, v blízkosti dlouhodobého cíle 2 procent, až tehdy by se mohlo začít se zvyšováním sazeb (tento fakt zmínila i Merkelová).

Draghi zmínil, že disponují dostatkem nástrojů ke stimulaci, no popravdě zase tak mnoho jich není. Nejlepší nástroj na podporu, nebo zpomalení ekonomiky jsou úrokové sazby a ty jsou aktuálně na minimálních úrovních. Odložení zvyšování sazeb je sice krátkodobé řešení, ale nemusí být dlouhodobě účinné. Pak je tu další možnost a tou je snižování do záporných čísel. Tato možnost je stále reálnější, ale ne nejlepší v době, kdy jsou nízké sazby již nějaký čas na minimálních úrovních. Na snižování vážně není nejlepší čas, protože případná recese v budoucnosti, s níž je třeba počítat, jelikož trhy jsou v expanzi téměř 10 let, nás může dostat do patové situace. Na potenciální recesi je ECB maximálně nepřipravená, navíc když sazby, jakož to hlavní nástroj jsou na minimech.

Není vytvořen žádný prostor na velkou stimulaci ekonomiky v podobě sazeb. QE v Eurozóně není také nejúčinnější, vládní dluhy jsou vysoké, a tak je pravděpodobný nákup nejlépe ohodnocených cenných papírů. A poslední instance? Možná snad jen „helicopter money“.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.