Centrální banky zmírňují jestřábí politiku

04 / 02 / 2019
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Fed udělal klíčový krok k dalšímu vývoji na akciových trzích. Během tohoto, z pohledu ekonomiky důležitého týdne jsme mohli být svědky prohlášení Maria Draghiho a také včerejšího zasedání Fedu.

Důležitý ze zasedání ECB byl projev Draghiho, který nevyloučil, resp. zmínil, že pokud bude ekonomika potřebovat, tak obnoví proces kvantitativního uvolňování. To skončilo v prosinci a nyní se uvažuje o dalším implikování tohoto nástroje.

Fed během zvyšování sazeb v minulém roce zmínil svá očekávání, že se sazby budou zvyšovat v roce 2019 až 3x. V prosinci se změnil výhled, na 2x v roce 2019 a o měsíc později, tedy včera prohlásil, že se úrokové sazby budou pohybovat v rozmezí 2.25-2.50 procenty. Počítá se tedy zatím s dvojitým zvýšením. V roce 2020 by mělo dojít k poslednímu růstu základní úrokové sazby na 3.1 procenta, původně to mělo být 3.4 procenta. Trh zatím počítá i s možností, že Fed nebude tento rok zvyšovat sazby ani jednou.

Z jednání o úrokových sazbách se očekávalo, že Fed ve čtvrtek nezvýší sazby. Velmi překvapivý krok však byl, že v tomto rozmezí zůstaneme, a že se tedy situace mění zejména z důvodu obav (pokles akcií, obchodní válka) a pozitivním datům. Centrální banka uvedla, že ekonomika USA roste dobrým tempem a s ohledem na další hospodářský vývoj, bude velmi opatrná, jaké sazby nastaví v budoucnu.

Prognóza z prosince 2018 na 2019 je celkem pozitivní, kdy Fed předpokládá, že americká ekonomika posílí o 2,3 procenta a inflace by měla být na úrovni 1,9 procenta. Rovněž má klesnout i míra nezaměstnanosti na úroveň 3.5 procenta.

Podívejme se, co udělalo zvyšování sazeb. Akciové trhy padaly téměř nejvíce od velké hospodářské krize (za měsíc) a to znamená, že Fed prostě tento krok udělat musel, aby situaci uklidnil. Tento krok pravděpodobně zajistí další růst akcií a znehodnocování dolaru. Přesně tak i trh zareagoval včera po prohlášení.

Jaké může být řešení situace?

Situace je tak trošku komická, protože to vypadá, že jakkoli trhy klesnou je zde ECB a Fed se svými nástroji a celou situaci změní podle opatření měnové politiky. Už dříve jsem zmiňoval, že tyto instituce mají nástroje na uklidnění a další nafouknutí bubliny. A právě to se nyní děje. Ekonomika roste již 10 let, v druhé polovině 2019 to bude tedy nejvíce v historii. Akce v tomto období? Klidně mohou růst, ale je racionální investovat do těchto aktiv po 10 ročním ekonomickém růstu? Trh padne o 15-20 procent (indexy) a centrální bankovnictví změní celou situaci. Takto se to může dít do nekonečna, ale když to jednou přijde bude to opravdu velké.

Nulové úrokové sazby vyhovují zadluženým zemím (v EU), silné Euro omezuje export a tedy „dělá vrásky“ silným ekonomikám. Přesto zvýšení úrokových sazeb Fedem se v ekonomice ukáže možná až v dalším Q.

Patrik Mackových, TopForex

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.