Ceny zemního plynu by mohly letos klesat

13 / 03 / 2019
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Zemní plyn na mnohých trzích bude i nadále vytlačovat z energetiky uhlí, v případě Německa dokonce částečně nahradí i odstavované jaderné zdroje. Také predikce největšího světového dovozce zemního plynu, Číny jsou pro následující roky rostoucí. Výrazně má spotřebu zemního plynu podle International Energy Agency také zvýšit Střední východ. Přesto analytici nesázejí na růst této komodity v letošním roce.  Například podle expertů na obchod s plynem z FX Empire, je totiž nabídka přesycená a radí spíše vyčkat na vhodnou chvíli k prodeji zásob.

Poptávka a nabídka je hlavní faktor, který ovlivňuje téměř vše v ekonomice, pak tu jsou ale i další faktory, na které cena plynu reaguje. Mezi ně můžeme zařadit import a export, zásoby, ekonomický růst, cyklus počasí (zima, léto) a cenu paliv.

Největší importér zemního plynu je Čína. Na následujícím grafu můžeme vidět její odhadovanou spotřebu v příštích letech. Samozřejmě tato čísla bychom měli brát s rezervou, protože spotřeba prudce závisí na stavu ekonomiky a těchto čísel bude dosaženo pouze během hospodářské expanze. Více nám napoví další vývoj, protože i když má Čína stále vysoké HDP, tak její růst postupně zpomaluje. Nárůst spotřeby plynu by v tomto případě byl enormní, což by mohlo na rozdíl od krátkodobé predikce naopak cenu plynu do budoucna zvýšit.

Zdroj:  IEA.org

I když největší růst ve spotřebě představuje Čína, tak se podle odhadů přidávají i ostatní. Zvýšená spotřeba znamená zvýšenou poptávku a pokud produkce „nebude“ stíhat, tak se to pravděpodobně odrazí v ceně. Průmyslový sektor patří mezi největší spotřebitele ze sektorového hlediska.

To vše však za předpokladu, že situace na globálním trhu bude ideální a ekonomika bude „šlapat“ na plné obrátky. Ne však každý roste ekonomicky jako Amerika, každá země čelí určitým rizikům, což může v budoucnu ovlivnit i tato čísla. Mezi největší producenty patří Rusko (vlastní kolem 25 procent světových rezerv), Írán, nebo Katar. Amerika poslední roky produkovala pouze množství pro svou spotřebu. Významným exportérem je také Egypt a v posledních dnech oznámila Etiopie, že předpokládá už od roku 2021 zahájení vývozu svého zemního plynu.

Zemní plyn představuje sezónní komoditu. To znamená, že jí značně ovlivňují cenové výkyvy, zejména během zimy, resp. léta. I když během chladného období bývá cena nejvolatilnější, tedy můžeme zpozorovat velké cenové výkyvy, určitě není jen toto určující faktor.

Zdroj: Vlastní zpracování – Tradingview

Na grafu můžeme vidět, že cenové odchylky jsou za poslední roky zaznamenány nejvíce v období před zimou a těsně po ní. To znamená, že téměř každý rok (není to pravidlem) se volatilita na trhu zvyšuje v období září / říjen, až po únor-březen. Je to logické, protože v zimě se výrazně zvyšuje poptávka, což zapříčiní téměř vždy cenový růst.

 

Patrik Mackových, TopForex

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.