Česko vs. Slovensko: Češi utrácí více za kávu, cukr a vejce, Slováci mají levnější plyn i vodu

10 / 03 / 2020
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

V době socialismu jsme si moc vyskakovat nemohli, nyní je tomu naštěstí už jinak. Po třiceti letech od revoluce si Čech za průměrný plat může koupit několikanásobně více potravin, než tomu bylo dříve. Dle průzkumu nejmarkantněji vzrostla kupní síla u cukru, kávy, kuřat či vajec. Jedinou výjimkou je mléko, které si za socialismu koupilo o pět procent spotřebitelů méně. Je nutné si však uvědomit, že srovnání nezohledňuje kvalitu, balení ani dostupnost výrobků, která byla v dobách minulých samozřejmě znatelně nižší.

Kupní síla roste

Na zkoumaném vzorku potravin nejmarkantněji vzrostla kupní síla Čechů u cukru a to šestinásobně, více než čtyř a půlnásobně u kávy a více než čtyřikrát u kuřete či téměř čtyřikrát u vajec. Zato kupní síla Slováků, se kterými jsme do roku 1992 obývali společný stát, je proti nám znatelně slabší. Bavíme se až o 36%. Výjimkou je jen bílé pečivo, kterého si dnes Slováci koupí více než obyvatelé ČR.

Základní životní potřeby

Údaje vyplývají z listopadové analýzy společnosti TopForex a Centra ekonomických a tržních analýz (CETA). Analytici se v ní zaměřili na produkty a služby, které lze zařadit mezi důležité, včetně dodávek komodit do domácností, kterými jsou uspokojovány základní životní potřeby. U těchto služeb je na rozdíl od potravin a dalších spotřebních výrobků situace odlišná.

Voda, plyn, elektřina

V případě dodávky vody a plynu si dnes lidé za průměrný plat mohou těchto komodit dovolit méně než před třiceti lety. U vody je dnes komodita dokonce více než desetinásobně nákladnější pro spotřebitele s průměrným příjmem. Pouze elektrická energie vychází v přepočtu na mzdu dnes levněji než v osmdesátých letech. Zajímavé je, že v kupní síle u vody a zemního plynu jsou na tom dnes Slováci lépe než Češi, v případě druhé komodity dokonce téměř o čtvrtinu.

Slovensko je chudší než Česko

„Slovensko bylo v průměru chudší před rozdělením a je tomu tak i dnes, i když Česko dlouhodobě dotahuje,“ uvedl k výsledkům analýzy Matěj Homola, výkonný ředitel TopForex, a dodal: „Struktura výdajů u obou zemí je už téměř stejná: od roku 1989 výrazně klesly náklady na potraviny a spotřební zboží, naopak mnohem dražší jsou služby. Přijetí eura Slovenskem na tento vývoj vliv nemělo.“

Pokles kupní síly

„Pokles kupní síly u některých služeb, jako je třeba dodávka plynu nebo vody, ukazuje na to, že roste cena hlavně tam, kde je vysoká regulace. Důvodem mohou být jak ekologická opatření, snadný výběr daní, anebo jednoduše monopolní postavení,“ komentoval závěry Michal Hejl, analytik z CETA, a doplnil: „Naopak tam, kde je konkurence, včetně trhu se základními potravinami, se téměř vždy kupní síla obyvatel zvyšuje.“

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.