Čínská centrální banka spouští největší penězovod ve své historii

23 / 01 / 2019
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Druhé největší ekonomice – Číně, hrozí další ekonomické zpomalení. Podle nejnovějších informací ekonomů z Reuters má ekonomický růst země zpomalit na 6.3 procenta tento rok, z původních předpokládaných 6.6 procent. Další zdroje hovoří o poklesu na 6.5 procenta. V roce 2017 to bylo 6.9 procent.

Podobnou situaci potvrzuje i Manufacturing PMI index této země, který klesl pod hodnotu 50. Stav nad touto hodnotou signalizuje pozitivní vývoj. Tomuto tématu jsem se však věnoval v předchozím článku.

Čína si je vědoma, že aktuální informace o stavu růstu jejich ekonomiky nejsou nejlepší. Samozřejmě velkou roli v tomto směru má i obchodní válka s USA a obecně globální zpomalení, se kterým se pomalu začíná počítat do i budoucna. Čína proto nechtěla pouze sledovat tento stav a napumpovala svou ekonomiku dalšími penězi. Konkrétně se jedná o pobídku, kde Čínská centrální banka napumpuje 560 miliard Juanů (83mld USD) do finančního systému, aby zvládla situaci vysoké likvidity. Jedná se tak o největší stimul v její historii.

Jde o období, kdy firmy, ale i běžní občané vybírají z bank větší množství peněz, neboť se jedná o období placení daní. Centrální banka tak pomohla ostatním bankám snížit náklady na financování těchto procesů.

PBOC obvykle poskytuje extra likviditu, aby se zamezilo „kolapsu“. 16. ledna můžeme považovat za vrchol daňových plateb. Před rokem tato forma podpory činila 270 mld Juanů. Je to vcelku problém, kdy se musí takto situace zachraňovat, když se počítá s masivním vybíráním hotovosti. Vždy se však najde nějaký způsob záchrany, ať už je to QE (kvantitativní uvolňování) nebo jiný nástroj. To se neděje jen v Číně, ale i u nás, resp. ECB skončila program QE až v prosinci 2018. Dělo se to všude, případně někde se to ani nezastavilo. Kdo však zachrání Vás, když nesplatíte hypotéku?

Kromě předchozího stimulu se pojďme podívat na vývoj dluhu a HDP. Ano, je super, že čínské HDP je poměrně vysoké a je zde předpoklad, že se např. za 10-20 let může stát největší ekonomikou vůbec. Je však třeba zmínit, že je tu jedno hlavní riziko. Není to ani tak obchodní válka, nebo ekonomické zpomalení. Jedná se však o dluh, který za poslední roky roste rychleji než HDP. Jeho růst klesá a očekává se, že bude i nadále. Níže přikládám graf, který představuje podíl vládního dluhu Číny na HDP. Velké množství investic si žádá svou daň ve formě dluhu, ale je třeba se podívat i na situaci, kdy dluh roste příliš rychle a jednoho dne to může ohrozit nejen Čínu, ale v globálu i světovou ekonomiku.

Zdroj: tradingeconomics.com

Samozřejmě, oproti Řecku, Itálii, nebo Americe je tento poměr pouze zlomkem čísla – v procentuálním vyjádření, ale ne zcela zanedbatelný.

Patrik Mackových, Analytik TopForex

 

 

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.