Co může podpořit trhy k dalšímu růstu?

22 / 07 / 2019
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

V tomto článku bych se chtěl zaměřit na možnost, zda-li ještě trh disponuje silou, aby dále rostl. Jedná se však o subjektivní pohled, který je málo pravděpodobný, nicméně není nereálný. Pokud si myslíme, že akciový trh nemůže dále růst i při novém vrcholu, pokusím se nastínit pár důvodů, proč by i při nynějších číslech mohl růst. Na druhou stranu se na trhu vyskytují i další rizika, které mu nemusí dát šanci.

Proč by akciový index S&P 500 mohl atakovat hranici 3 100 – 3 300 USD? Důvodů je více. Mezi jeden z nejdůležitějších z nich patří tzv. “Trump efekt”. Svým způsobem si totiž americký prezident zakládá na úspěchu na akciovém trhu a bude dělat vše pro to, aby si v tomto ohledu udržel voličské sympatie a pyšnil se tím, že za jeho éry rostl trh nejvíc v historii. To se bude snažit prosadit do prezidentských voleb, které mají být v roce 2020. Může jít o taktickou hru ohledně obchodní války a můj subjektivní názor je, že pokud by došlo k nejhoršímu, tak by celý konflikt urovnal, čímž by se snažil zabezpečit v tomto směru stabilitu.

A to je ten důvod, proč stále tlačí na FED, aby snižoval sazby. Říká, že při vícenásobném snižování by akciový trh mohl ještě více vystřelit směrem nahoru. Tento krok však vyvrací jednoduchou logiku ohledně monetární politiky, kdy bychom při tak nízké nezaměstnanosti, dobrém HDP a celkem dobrých hodnot inflace viděli snižování sazeb. V takovém případě by hrozilo přehřátí (a v některých sektorech je už nyní).

Představitelé FEDu se nepřímo vyjádřili, že udělají vše proto, aby na akciových trzích udrželi růst, což je velmi silná zbraň. Tento graf to doslova potvrzuje – ukazuje totiž, že pomocí kvantitativního uvolňování a otočení rétoriky měnové politiky při potenciálním propadu dokáže zatím vždy od roku 2008 odvrátit “katastrofu”.

Zdroj: RIA, vlastní zpracování

Pokud tedy vezmeme v úvahu, že bychom zpozorovali několikanásobný “rate cut” (snižování sazeb) a vytvořila by se tak definitivní obchodní dohoda, která nepoškozuje dané státy, výsledkem může být další růst na akciovém trhu, a to dost masivní. To bychom však museli vidět i solidní podporu firem z tzv. “earning season”, která začala minulý týden. Ty mohou být v každém případě velmi negativní, vzhledem k aktuální obchodní válce.

V neposlední řadě je důležité zmínit i buy-backy (zpětné odkoupení vlastních akcií společnostmi) na finančním trhu, které dosahovalo markantních čísel. To je vlastně i hlavní faktor, který tahal akcie směrem vzhůru. I když jsou akcie globálně přeceněné, tento fakt brali investoři v úvahu jen minimálně. Je ale pravděpodobné, že buy-backy budou klesat. Do voleb v roce 2020 ještě i tak ale zbývá dlouhá doba.

Buybacky firem:

I když mnohým investorům přijde nelogické, aby akciový trh rostl rychlým tempem spolu s globálními riziky, nezapomínejme, že pokud dojde ke sloučení zmiňovaných faktorů (rate cuts, prezidentské volby 2020 a k tomu přizpůsobený tlak na FED, dobrá výsledková sezóna a další buybacky), tak skutečně může dojít k dalším rekordům.

Že dojde ke kombinaci všech těchto faktorů, o tom však pochybuji. Jedná se pouze o teoretický scénář. Pokud začíná výsledková sezóna, bude důležité ji pozorovat, protože může trhy podpořit, nebo naopak vyvolat několikaprocentní korekci směrem dolů. Uvidíme, jak výsledky dopadnou, jestliže se očekává, že nebudou úplně příznivé, vzhledem ke stále probíhající obchodní válce.

Patrik Mackových, TopForex

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.