Další uvolňování peněz jako příznak závislosti na růstu

24 / 06 / 2019
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Obavy z obchodní války, poklesu celosvětového ekonomického růstu a slabé inflace způsobily očekávanou rétoriku Fedu, který sice v červnu nechal sazby na nezměněné úrovni, ale varoval, že pokud budou hrozby pokračovat, čeká nás jejich snížení.

Kvůli slabé inflaci se začalo polemizovat o zavedení kvantitativního uvolňování jako dalšího stimulu, ať už v EU nebo v USA. Výnosy amerických vládních dluhopisů (10leté) klesaly celý měsíc, neboť na trhu vládne nejistota a očekávalo se snižování sazeb.

Zlato se aktuálně nachází na maximech od roku 2013, což může být reakce na stav, kdy Fed naznačil snižování sazeb, a zároveň se kapitál vkládá do drahých kovů, které představují bezpečný přístav.

Na trhu se tedy nestalo nic překvapivého. Slabá inflace zapříčinila spuštění QE. Na tyto zprávy zareagoval akciový trh prudkým růstem. Fed tak opět zachránil trh po 8procentní korekci, kdy začalo narůstat napětí z obchodní války, a zároveň trh očekával růst sazeb a další QE. Fed tedy trhu vyhověl.

Jaká situace nyní nastane v EU?

Na tiskové konferenci ECB a Draghiho zaznělo, že udělají vše proto, aby zabezpečili další růst a cenovou stabilitu. Jedná se zejména o inflaci. Roční míra inflace v eurozóně klesla v květnu na 1,2 procenta (v dubnu to bylo 1.7 procent), což je opravdu vzdálené od inflačního cíle ECB na hranici 2 procent. V případě, že se situace nezlepší, je velmi velká pravděpodobnost, že nás čeká další snížení sazeb. ECB má nástroje na ovlivnění měnové politiky, i když největší z nich v podobě sazeb už limitovala, neboť se nacházejí na 0. Přesto pokud nedojde ke zlepšení situace a nastal by menší extrém, mohli bychom se dočkat snižování sazeb jako tomu bylo v Dánsku nebo Švýcarsku.

Co tedy může ECB ještě udělat? Mezi další nástroje, které může využít patří:

Intenzivnější a efektivnější forward guidance, neboli očekávání měnové politiky do budoucna, úrokové sazby na mírně záporných úrovních, pokračování v nákupu vládních dluhopisů, nákup hůře hodnocených aktiv, respektive povolení nákupu hůře hodnocených aktiv, delší lhůta při refinančních operacích či např. helikoptér money.

Některé metody by se měly použít až v extrémních případech, například u některých hypoték v Dánsku můžeme sledovat záporné sazby. Nebylo by skvělé, kdyby nám banka půjčila hypotéku, na které neproděláme? Samozřejmě, že ano, ale to by asi nebylo vše v nejlepším pořádku. Nemluvě o tom, že ceny nemovitostí by mohly dále růst.

Důležitou událostí je plánovaný týdenní summit G-20, kde by měly jednat USA a Čína o obchodní válce. Pokud by se situace aspoň částečně vyřešila, rizika zpomalení celosvětové ekonomiky by se snížila, čímž by klesla i možnost snižování sazeb, kterému se ale asi stejně nevyhneme (např. v US).

Patrik Mackových, TopForex

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.