Desetiletý růst. Jak dlouho ještě vydrží?

25 / 03 / 2019
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

V březnu je tomu právě deset let, co trhy ve finanční krizi spadly na své dno. Výročí je to překvapivě vysoké, protože atakuje první příčky z hlediska délky ekonomické expanze v U.S a dá se tak i říci, že celosvětově. V této situaci by měl každý, kdo investuje do akcií a nemovitostí minimálně zpozornět, protože i když všechno vypadá růžově, je třeba se podívat na věc i z druhé strany. V létě, nebo na podzim bychom mohli být svědky nejdelší ekonomické expanze v historii.

Délka ekonomické expanze v USA, zdroj: Bloomberg

Fed v lednu doslova kapituloval, když viděl, jak sazby zasáhly akciový trh. Dá se říci, že svou politiku restriktivně změnil, tedy otočil o 180 stupňů. Včera na zasedání prohlásil, že QT (opačný proces jako QE, tedy prodávání aktiv ze své rozvahy), jakož to nástroj zpřísněné monetární politiky, ukončí v září a že další zvyšování sazeb bude pravděpodobně až v roce 2020. Investoři však očekávají spíše snižování sazeb. Uvidíme, jak se fed tomuto přizpůsobí. Ukončení QT je býčí signál. Faktem je, že po ukončení QT může nastat QE, tedy nákup cenných papírů, a tak další stimulace ekonomiky a růst akcií. Toto by bylo pozitivní pro americké akcie.

Na druhé straně je tu ekonomika v EU a ta ani z daleka není na takové úrovni jako ta americká. Je tu příliš velký rozdíl v jednotlivých hospodářstvích. Jednomu vyhovuje slabé € a pro jiné zase silné. Stejné je to se sazbami, např. takové Německo volalo po zvyšování sazeb už dávno, ale země PIIGS potřebují úrokové sazby na minimech, především kvůli vysokému dluhu. Pokud by se sazby zvýšily o 2-3 procenta, mohlo by to znamenat, že nebudou schopné splácet vysoké úroky z půjček.

Program QE se pravděpodobně opět spustí. Otázkou však zůstává, zda zabere. Německá ekonomika pokračuje v poklesu, což dokazují i dnešní negativní data z výrobního manažerského indexu PMI na úrovni 44.7. Na druhou stranu manažerský index sektoru služeb skončil na dobrých hodnotách (téměř 55). Co se týče EU PMI, ten skončil mírně za očekáváním na 51.3, ale stále to jsou celkem pozitivní údaje.

Evropský trh vydržel 3 měsíce bez QE a hodnoty zpomalují. Proto se QE pravděpodobně opět zavede. Tento nástroj nekonvenční politiky by však mohl opět nakopnout celou EU, a tak bychom se mohli z negativních čísel dostat, i když za cenu vysokého dluhu.

Protože výsledky jsou stále horší, hlavně tedy z německé ekonomiky, která je prakticky tahounem EU, je třeba se pomalu připravit a své portfolio diverzifikovat. Je tu však předpoklad, že po zavedení QE mohou akcie opět růst. Jen tu nejde o akcie, ale o to, aby QE efektivně stimulovalo ekonomiku. Inflace je zatím slabá, a tak je tento krok pravděpodobný.

Sazby jsou na 0, QE neúčinné. Dlouhodobá expanzivní politika má také své meze. Navzdory těmto opatřením se nedaří ekonomiku efektivně stimulovat, i když Draghi mluví o zvyšování ke konci roku (původně druhá polovina, předpokládalo se léto / podzim), tak to nemusí vůbec přijít, a proto trh spíše očekává opětovné snižování sazeb spolu s QE, podobně jako v Japonsku. To znamená, že umělý růst by byl financován vysokým dluhem.

Patrik Mackových, TopForex

 

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.