Dohoda o plynu v nedohlednu. Dodávky tepla mohou být dražší

17 / 12 / 2019
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Zdá se, že možnost narušení dodávek plynu do Evropy je čím dál reálnější. Jak v úterý informovala ruská vláda, Moskvě se nepodařilo s Kyjevem vyjednat na mírových rozhovorech v Paříži nový kontrakt, který by nahradil ten současný, jehož platnost vyprší 31. prosince 2019. V případě, že se země nedohodnou, může to znamenat nejen výraznější zvýšení ceny této komodity, ale i výpadky v dodávce plynu do Evropy, což by mohlo vyvolat plynovou krizi.

Vyjednávání o nové smlouvě mezi ruským prezidentem Vladimírem Putinem a ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenskyjim se zatím nepodařilo úspěšně uzavřít kvůli sporům o ceny a dluhy. Jednání je náročné i kvůli špatným vztahům mezi těmito státy, které přetrvávají od roku 2014, kdy Rusko zabralo Krym a Moskva podpořila povstání separatistů na východní Ukrajině.

Po schůzce obou hlav států se však dokonce mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov vyjádřil, že oba lídři se dohodli na pokračování rokování. Jestliže do konce roku nedospějí k dohodě, jednou z možností je, že Rusko zastaví dodávky plynu přes Ukrajinu do Evropy, což by mohlo po deseti letech způsobit další plynovou krizi. Během té poslední v roce 2009 trvalo zastavení dodávek dva týdny. Důvodem byl dlouhodobý spor mezi Moskvou a Kyjevem kvůli ceně této komodity.

I když je dnes možné nahradit výpadek dodávkami přes jiné trasy, otázkou zůstává, jak by tento krok ovlivnil v konečném důsledku cenu plynu pro koncové spotřebitele, která v posledních letech směřuje nahoru.

Zásoby komodity se momentálně nachází blízko úrovně 5letého průměru zásob. Na druhou stranu, v posledních týdnech plynové potrubí blízko Gazpromu tlačí do Evropy maximální možné množství plynu, v důsledku čeho vzniká otázka, zda jde o tvorbu rezerv pro případné odstavení dodávky, když by jednání mez Ruskem a Ukrajinou nebylo úspěšné.

Když současnou situaci kolem vypršení smlouvy nebudeme brát v úvahu, v roce 2020 se počítá s dalším růstem cen plynu. Pro ilustraci – podle údajů Eurostatu zdražila cena plynu pro evropské domácnosti v druhé půli 2018 meziročně v průměru o 5,7 procenta. Nejvýrazněji stoupla ve 2. kvartálu 2019 v Irsku – 17,3 procenta, Bulharsku – 16,4 procenta a Švédsku o 16,4 procenta. Na Slovensku se zvýšila o 3,1 procenta, v Česku byla skoro neměnná – na úrovni 0,1 procenta. V průběhu roku 2019 regulační úřad počítal s dalším nárůstem na úrovni okolo 6 procent.

Co se týká globálního trhu, aktuálně se cena kontraktu na zemní plyn s dodáním v lednu během čtvrtečního obchodního dne pohybovala na úrovni 2,28 USD za mmBtu. Nejistota okolo výsledku rokování Ruska s Ukrajinou může způsobit s blížícím se termínem vypršení smlouvy tlak na cenu komodity, která by mohla představovat zvýšený předmět zájmu investorů. Zároveň je třeba si uvědomit, že plyn je cyklická komodita a při pohledu na historický vývoj ceny můžeme vidět, že jeho tržní cena roste během zimních měsíců, kdy je spotřeba vyšší.

Pro porovnání – paradoxně minulý rok v prosinci se cena plynu nacházela daleko výš, než jak je tomu teď – na úrovni 4,18 USD za mmBtu. Do úvahy je však vzít fakt, že se aktuální ceny pro koncové spotřebitele neodvíjí od současné tržní ceny, protože dodavatelé nákupní ceny komodity fixují prostřednictvím futures smluv v předstihu. Případná změna se tak na spotřebitelských cenách odrazí s časovým odstupem.

 

Graf: Vývoj tržní ceny plynu za posledních 20 let (Zdroj:macrotrends.net)

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.