ECB bude dále masivně tisknout peníze

16 / 09 / 2019
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Ve čtvrtek 12. 9. přišla ECB s masivními stimuly, aby zachránila zpomalující ekonomiku eurozóny, čímž výrazně pomohla zemím PIGS od dalšího zadlužování. Když se podíváme na aktuální čísla ekonomického růstu, není to žádná sláva a podle ECB je slabá i inflace. Důvody ke stimulaci můžeme hledat i na globální scéně – ať už se jedná o nejistotu kolem brexitu, nebo o obchodní válku mezi USA a Čínou, která do značné míry ovlivňuje i EU.

Pravděpodobnost snižování sazeb se za poslední měsíce zvyšovala. Ve čtvrtek jsme se dozvěděli, že depo sazby klesly o 10 bodů, tedy na -0,5 procenta. Zároveň se opět zavedl program vykupování dluhopisů. Podle některých se jednalo o velké překvapení, pravdou ale zůstává, že zase o tak velké překvapení ve skutečnosti nešlo.

Na předchozím zasedání letos v červenci bylo jasně řečeno, že inflace je příliš slabá a ECB je připravená použít všechny svoje nástroje tak, aby se zabezpečilo, že se inflace přiblíží svému cíli udržitelným způsobem (těsně pod 2 procenta).

Samo od sebe by ale snížení sazeb o 10 bodů na -0,5 procenta nestačilo. Guvernéři tak poslali trhu a bankám silnou podporu ve formě stimulů – konkrétně prostřednictvím zmiňovaného rate cutu (restartování kvantitativního uvolňování ve výši 20 miliard EUR do té doby, dokud bude třeba). Tyto kroky tedy byly předvídatelné už na základě předcházejícího vyjádření.

ECB dále podpořila bankovní sektor prostřednictvím zlepšení podmínek cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO III). Hlavní rozdíl oproti klasickým operacím spočívá v tom, že TLTRO mají větší splatnost. To představuje pro banky stabilní a spolehlivý zdroj financování (zdroj: ECB).

Banka bank tak přišla s masivními stimulacemi, které by měly pomoct inflaci. Nevyloučila však snížení sazeb v budoucnosti. Trhy na všechny uvedené zprávy ale reagovaly pozitivně. Nová prezidentka ECB to ve svém funkčním období nebude mít nejlehčí, jestliže si centrální banka už „vystřílela většinu nábojů“.

Tento měsíc nás čeká zasedání FEDu a rozhodování o úrokových sazbách v US. Navzdory pozitivní inflaci, která vyšla tento týden, je velmi pravděpodobné, že uvidíme stejně tak i další snižování sazeb. Trump navíc pokračuje ve vytváření politického tlaku.

Patrik Mackových, TopForex

 

 

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.