Ekonomické následky pandemie mohou znovu poslat dolů akcie finančních institucí

27 / 07 / 2020
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Druhá a případně další vlny pandemie se zdají být nevyhnutelné. Ale otázka, zda tyto vlny budou provázet další pády akciových trhů, jako tomu bylo v březnu, nemá zdaleka tak jasnou odpověď. Podle dopadů první vlny se dá předpokládat možný další pokles firem „v první linii“ – jako jsou odvětví dopravy, kultury, turismu, ale také prodej zboží dlouhodobé spotřeby, jako jsou auta.

Dalšími „ohroženými“ podle analýz TopForex budou opět akcie finančních institucí jako jsou na pražské burze Moneta Money Bank, Erste Group Bank, Komerční banka ale například i pojišťovací skupina VIG. V důsledku finančních problémů, do kterých se dostaly podniky kvůli restrikcím, ale i zvýšení počtu nezaměstnaných z důvodu propouštění, se celá řada populace stala neschopnou splácet své úvěrové závazky. Banky ve spolupráci s vládami musely dělat řadu opatření, aby vyšly klientům vstříc a pomohly ekonomice, ale samy se ocitly pod výraznou tíhou dopadů krize. Index Pražské burzy (PX) se 18. března 2020 propadl pod 700 bodů na 690 bodů, přičemž ještě začátkem měsíce se obchodoval na hodnotě 975 bodů.

Hodnotu indexu táhly během pandemie dolů zejména akcie finančního domu MONETA Money Bank o 17 % poté, co se společnost rozhodla, že akcionářům nevyplatí druhou část dividendy za minulý rok. Výrazný pokles zaznamenaly i akcie Erste Group Bank, Komerční banka, Avast a VIG. V minusových číslech se ocitly i akcie textilní společnosti PFNonwovens a prodejce tabákových výrobků Philip Morris ČR.

Z březnových propadů se však index PX poměrně rychle vzpamatoval a na vlně euforie investorů z uvolňování ekonomiky se postupně dostal téměř na hodnoty, které dosahoval těsně před začátkem pandemie. Během pondělního obchodního dne se hodnota indexu pohybovala na úrovni 953 bodů. V praxi to znamená, že o začátku roku se hodnota indexu propadla z 1124 bodů o 15 procent. V červených číslech se nachází vývoj hodnoty i z pohledu vývoje během posledních 10 let. Ve stejném období před dekádou se obchodovala na úrovni 1175 bodů, což znamená, že index si za toto období odepsal celkem 19 procent.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.