Ekonomické varování z Německa

18 / 02 / 2019
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Z mezi-čtvrtletních výsledků německé ekonomiky, které byly zveřejněny ve čtvrtek, nesrší příliš velký optimismus. Již zmíněné výsledky růstu HDP jedné z největších ekonomik Eurozóny, skončily mírně pod očekáváním.

Původní očekávání

Původní očekávání byly na úrovni 0.1 procenta, přičemž reálné výsledky jsou na nulové úrovni (0.0). Je to však lepší výsledek než v předchozím čtvrtletí (-0.2 procenta). To znamená, že kdyby zveřejněná čísla byla o 0.1 procenta menší, tak by se Německo ocitlo v technické recesi. Euro na tyto zprávy zareagovalo rychlým poklesem o 0.30 procenta, ale během dne část ztrát i díky evropským datům vymazalo. Poklesem zareagoval i německý akciový index DE 30 (DAX).

 Zdroj: fxstreet.com

Hrozba „technické recese“

Výsledek byl tedy jen velmi těsný, aby byla vyhlášena „technická recese“. K Itálii by se tak přidala i jedna z nejsilnějších ekonomik EU, a to by mohlo způsobit menší paniku.

Evropská data skončila podle očekávání. Mezi kvartální růst HDP v EU je na úrovni 0.2 procenta a meziroční nárůst HDP za 4Q je na 1.2 procenta. Pozitivem byla změna nárůstu zaměstnanosti, která ve čtvrtletním srovnání narostla o 0.3 procenta (očekávání 0.2 procenta).

Na grafu jsou znázorněna zhoršená mezi-čtvrtletní data HDP Německa a následná reakce trhu v nejbližších dnech. I když během dne je volatilita zvýšená a po zveřejnění trh může klesat, hodně závisí, zda byly zveřejněny výsledky v rámci očekávání nebo ne. Při obecně zhoršeném výhledu není pravidlem, že na tato data naváže trh i následující dny, alespoň statistiky. Z dlouhodobého makroekonomického hlediska to však může pomalu měnit býčí sentiment na trhu. Navíc, pokud se zhoršuje výhled téměř v každém hospodářství a ekonomika globálně začíná zpomalovat.

Patrik Mackových, TopForex

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.