Fungují pobídky pouze pro akciový trh nebo i pro ekonomiku?

26 / 08 / 2019
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Není pochyb o tom, že ve špatných časech snižování úrokových sazeb působí na ekonomiku jako silný stimul resp. hnací motor k nastartování ekonomické expanze. Zda podobně působí i kvantitativní uvolňování je však sporné. Netřeba však pochybovat o tom, že trh reaguje velmi pozitivně na oba zmíněné stimuly, protože fungují jako signál na další růst. Od 2008 se tak stalo několikrát, kdy centrální banky zavedly QE a v poslední době i snižování sazeb a trh na to reagoval velmi pozitivně. Dokazuje to i následující graf.

Vysvětlivky: QE – kvantitativní uvolňování, QT – kvantitativní utahování Zdroj: RIA

Bývalý předseda rady guvernérů Fedu prohlásil v listopadu 2010: „Ceny akcií rostou a dlouhodobé úrokové sazby padly a investoři očekávají další akci. Jednodušší finanční podmínky, resp. levné peníze pomohou ekonomickému růstu. Např. nízké úrokové sazby u hypotečních úvěrů umožní jednotlivcům dostupnější bydlení a rovněž umožní vlastníkům refinancování. Vyšší ceny akcií zajistí vyšší bohatství, které může nakopnout vyšší spotřebu jednotlivců. Růst výdajů povede k vyšším příjmům a ziskům jako cyklus, přičemž celkově to podpoří ekonomickou expanzi. „

Levnými penězi se myslí peníze, které jsou dostupné bez větších problémů, např. půjčky s nízkým úrokem nebo hypotéky, klasické spotřební úvěry případně dluhopisy prostřednictvím podpory nízkých sazeb a QE.

Rozvaha Fedu se tak rapidně zvyšovala od roku 2008 přibližně o 300 procent, i když v posledních letech můžeme vidět, jak se Fed velmi pomalu zbavuje složek ze své rozvahy. To je ve zkratce opačný proces – proces kvantitativního utahování (QT). Na následujícím grafu si ukážeme, jak Fed ovlivnil celkově americkou ekonomiku prostřednictvím zvyšování své rozvahy (fed balance sheet).

Z analýzy Lanca Roberta z RIA (realinvestmentadvice) vyplývá, že naneštěstí lze říci, že masivní expanze rozvahy se odráží na vysokých cenách akcií nebo nemovitostí, ale efekt stimulace do odvětví ekonomiky jako např. mzdy, zaměstnanosti, zisky firem po zdanění a celkovém procentuálním nárůstu HDP se nedostává do takové míry, do jaké se očekávalo.

Zdroj: RIA

Problémem může být transmisní mechanismus, který se nedostavuje do velké míry ani běžným občanům. Ne každý totiž vlastní množství akcí (jelikož neinvestuje celý život) nebo 2-3 byty, aby reálně pocítil zvýšení „bohatství“. I proto se říká, že kvantitativní uvolňování nemusí přispívat ke zvýšení bohatství všech lidí, ale jen bohatí se stávají bohatšími.

Patrik Mackových, TopForex

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.