Hodnota drahých kovů za poslední rok výrazně rostla

16 / 06 / 2020
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

V minulé krizi roku 2008 se opět ukázalo, že investoři sahají po zlatě jako uchovateli hodnoty, aby překlenuli turbulentní období. Zatím se zdá, že i v době koronavirové zlato pokračuje v růstu, který za poslední rok činil více než třetinu! TopForex se však podíval i na další cenné kovy, aby si potvrdil, že i ty slouží jako bezpečný přístav v době, kdy se kvůli ekonomické krizi pumpují obrovské prostředky do ekonomiky a hrozí tak národním měnám v budoucnu znehodnocení.

Zjistili jsme, že z hlediska výkonnosti se zkušenějším investorům určitě vyplatí porozhlédnout se po diverzifikaci svého portfolia prostřednictvím dalších drahých kovů.

 

Zlato

I když hodnotu zlata začátkem roku tlačila dolů nízká poptávka na čínském trhu, kde pandemie propukla, podařilo se mu prolomit hranici 1700 USD za unci a aktuálně má namířeno směrem nahoru. Již brzy by mohlo dosáhnout další mety a to 1800 USD za unci. Výkonnost tohoto instrumentu dosáhla za poslední rok 36% zhodnocení a předpokládá se ještě větší růst. Nejodvážnější odhady mluví o dosáhnutí mety 3000 USD za unci do konce roku 2020. S ohledem na současné dění na kapitálových trzích, zpomalení růstu globální ekonomiky a obnovení napětí mezi USA a Čínou je možné, že jeho cena by mohla růst rychleji, než se očekávalo začátkem ledna. Momentálně se však vyplatí spíš nákup ETF. Nákup fyzického zlata u zprostředkovatelů výrazně vzrostl i v důsledku výpadků dodávek způsobených pandemií a ceny hmotných cihel se prodražují podobně jako nákup roušek po vypuknutí koronaviru. Když se cena jedné unce na burze během 17. května 2020 pohybovala na úrovni 1735 USD, nákup jedné unce fyzického zlata dosahoval (v závislosti na konkrétním výrobci a zprostředkovateli) okolo 1735 EUR, cože v přepočtu představuje 1895 USD za unci. Podobný nárůst cen můžeme sledovat i při nákupu fyzických zlatých mincí a stříbra.

Stříbro

Druhou nejčastější volbou investorů pro nákup drahých kovů bývá stříbro, které považováno za levnější investici než zlato. Za poslední rok hodnota vzrostla o 18 % na úroveň 17 USD za unci, a to i přes výrazný březnový propad, kdy se ceny pohybovaly kolem 11 USD za unci. Co se týká dalšího vývoje ceny, kde přibližně před rokem byla hodnota stříbra oproti zlatu podle ukazatele Gold to Silver ratio výrazně podhodnocená, kdy jedna unce zlata měla hodnotu 86 uncí stříbra. Teď se propad jeho hodnoty v porovnáním se zlatem ještě prohloubil na 100 uncí. Pro porovnání – průměr se v minulosti pohyboval okolo 50 uncí stříbra v porovnání s jednou uncí zlata. Kromě toho se stříbro vyznačuje mezi kovy nejlepší vodivostí a využívá se v nejširším spektru různých odvětví od zdravotnictví přes průmysl až po nábytkářství (například zrcadla). Navíc jeho zásoby klesají. Z tohoto hlediska je pravděpodobné, že výraznější zisky investorů, kteří se rozhodli svou důvěru vložit do tohoto kovu teprve přijdou.

Palladium

Cena palladia se z hlediska roční výkonnosti zvýšila o 52 procent. Ještě před rokem se obchodovalo na úrovni 1300 USD za unci, během 17. května 2020 se nacházelo na hodnotě okolo 2000 USD za unci. Během pondělního obchodního dne to bylo dokonce kolem 2025 USD za unci.  Ani jeho cena se však nevyhnula dopadům pandemie. Koncem února se totiž obchodovalo těsně pod hranicí 2860 USD za unci. Růst ceny před vypuknutím koronavirové krize podporovala rychle rostoucí poptávka, která převyšovala nabídku. Palladium se používá na kontrolu míry znečištění v katalyzátoru benzínových motorů aut v důsledku postupného vytlačování dieselových typů motorů. A tento faktor by mohl podporovat růst ceny kovu i při postupném opětovném startování globální ekonomiky po uvolnění restrikcí.

Platina

Přestože poslední rok zhodnocování drahých kovů přál, platina patří k těm méně úspěšným. Za rok si připsala růst jen přibližně 3,6 procenta, kdy od konce května 2019 stoupla její hodnota z 800 USD za unci na aktuálních přibližně 830 USD za unci. I když se v lednu 2020 její cena pohybovala nad 1000 USD, následky pandemie srazily její hodnotu výrazně dolů. Podle ukazatele Gold to Platinum Ratio je ale cena platiny oproti zlatu na jedné z nejpodhodnocenějších úrovní. V praxi to znamená, že v roce 2008 měla jedna unce zlata hodnotu přibližně 0,9 unce platiny, aktuálně je hodnota jedné unce žlutého kovu srovnatelná s 2,3 uncí platiny. Z tohoto hlediska je možné, že její čas na výraznější růst teprve přijde.

Rhodium

Zajímavou možností na diverzifikaci portfolia pro náročnější investory může být i rhodium. Jeden z nejvzácnějších kovů, který se podobně jako palladium využívá v segmentu automobilů, ale i dalších průmyslových odvětví, během poslední krize překonal hranici 10 tisíc USD a v prvním kvartálu tohoto roku dokonce dosáhl 13 800 USD za unci. Pandemie, v důsledku, které se pozastavila nejen ekonomická činnost, ale i poptávka, stlačila v uplynulých dvou měsících cenu kovu opět dolů. Začátkem tohoto týdne se podle portálu MetalsDaily pohybovala okolo hranice 7724 EUR za unci (cca 8700 USD za unci), ale s postupným uvolňováním restrikcí je pravděpodobné, že jeho cena opět poroste. Při pohledu na výkonnost kovu za poslední rok můžeme vidět, že koncem května 2019 se jeho hodnota pohybovala pod úrovní 3000 USD, což znamená zhodnocení větší než 190 %. Ti odvážlivci, kteří se rozhodli své prostředky investovat do tohoto aktiva tedy rozhodně nepatří ke ztrátovým. I přes vysoký nárůst hodnoty je dobré mít na paměti, že cena rhodia je výrazně volatilní a investice do něho velmi riziková.

Samozřejmě je na zvážení každého investora, do kterého instrumentu vloží svou důvěru. V případě nákupu drahých kovů se však zdá, že ani v jednom z výše zmíněných případů za uplynulý rok nákupčí neudělali krok vedle.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.