Jak Buffettovi zhořkl kečup

04 / 03 / 2019
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

I mistr tesař se někdy utne. Legendární hodnotový investor Warren Buffett přiznal, že neučinil nejlepší investiční rozhodnutí a to se společností Kraft Heinz (KHC), která od minulého týdne klesla o více než 30 procent.

Berkshire Hathaway patří mezi největší z akcionářů této společnosti. Vlastní více než 26 procent akcií. Při tomto konkrétním poklesu tedy zaznamenal ztrátu okolo 4-5 miliard dolarů. Věštec z Omahy přiznal, že za tuto společnost přeplatil (i když neřekl „o kolik“) a že to nebylo nejlepší rozhodnutí. V každém případě, se podle svých slov nechystá tyto podíly prodat a má v plánu jejich držení i nadále. To znamená, že určitá důvěra tu stále je, i přes již zmiňovaný enormní pokles.

Společnost Kraft Heinz (KHC) vznikla spojením Kraft Foods a Heinz v roce 2015 a tak vznikl velký potenciál na americkém, ale i globálním trhu, protože zastřešuje několik silných značek v dané sektorové oblasti. Můžeme do budoucna očekávat, že trend čerstvého jídla a zdravého stravování může snížit poptávku po daných výrobcích, co by se mohlo ukázat na jejich prodejích (zatím to jsou pouhé spekulace).

Za obrovským propadem stálo několik negativních událostí, podle TopForex společnost nejvíce ovlivnily tyto 3 důležité faktory:

  1. Prvním bylo snížení dividendy o 36 procent, to znamená že dividenda za kvartál v minulosti byla na úrovni 63 centů (USD) a do budoucna se má pohybovat kolem 40 centů (USD) za akcii.
  2. Dalším důvodem jsou neočekávaně zhoršené výsledky a snížení ocenění svých značek o téměř 16 miliard USD. Čistá ztráta na akcii představuje částku 10.34 USD ve srovnání s minulým rokem, kdy zisk za akcii činil 6.57 USD.
  3. Za poslední důležitý fundament považuji zahájení vyšetřování a obvinění SEC, tedy regulátora trhu, který má velké pochybnosti ohledně účetní závěrky, konkrétně se mluví o padělání údajů a nesprávných metodách při odhadování ceny a výnosů.

Jelikož klíčový akcionář Berkshire Hathaway oznámil, že nemá v plánu dokupovat, ale ani prodávat, u akcie společnosti Kraft Heinz, bude jistě zajímavé sledovat následující cenový vývoj, když společnost zaplavují silně negativní informace. Logickým řešením by však mohlo být dokoupení na nižší ceně a tedy průměrování a limitování ztráty. Společnost má stále silné jméno na trhu a její značky jsou poměrně silné.

Patrik Mackových, TopForex

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.