Japonská ekonomika, jako jedno velké „letadlo“

29 / 04 / 2019
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Podle nejnovějších kalkulaci (Nikkei) se Bank of Japan (BoJ) stala majoritním akcionářem ve 23 společnostech, jako je např. Nidec, Fanuc, Omron a to prostřednictvím ETF, přičemž od prvního čtvrtletí patřila mezi top 10 akcionářů už v 49,7 % zalistovaných japonských společnostech. V tomto druhu nesmyslného stimulu by měla podle všeho pokračovat.

Guvernér BoJ, Kuroda se v parlamentu „prořekl“, kdy nejprve zmínil, že nákup ETF je kvůli stabilitě akciového trhu a následně se opravil, že to myslel tak, aby dosáhli „cenové stability“. To je ale trošku rozdíl. Jeho první výrok ukazuje přesně ten způsob, jakým se chovají centrální banky, ať už Fed v prosinci / lednu, nebo BoJ nyní. Jen každá v jiném kontextu. Tento model má mnoho kritiků.

Japonská centrální banka dlouhodobě udržuje nízké úrokové sazby. Od 2016 je stanovena záporná úroková sazba na úrovni -0.1 procenta. V 90. letech se začalo s masivním snižováním úrokových sazeb, ale už od přelomu roku 1994-95 udržuje svůj „stav“ pod 2 procenty. Přitom za poslední roky BoJ stimuluje veřejný, ale i soukromý sektor a dá se říci, že už je to malinko „přes čáru“. Japonský model, tedy politika velmi levných peněz a tlačení nepřiměřeně velkého množství kapitálu jako ekonomický stimul má své meze.

Svým způsobem vidíme „znárodňování“ soukromých podniků centrální bankou. Japonská centrální banka vlastní neuvěřitelných 75 procent všech japonských ETF, neboť stále pokračuje ve stimulaci sektoru kupováním domácích akcií, jako součást programu své měnové politiky.

Podle Zerohedge, byla minulý rok BoJ majoritním akcionářem přibližně ve 40 procentech zalistovaných společností. Podle kalkulací Nikkei v té době byla banka jeden z top 10 akcionářů v 1 446 zalistovaných společnostech z 3 735.

To bylo však loni, letos to jsou čísla extrémnější. BoJ vlastní více ETF (tedy nepřímo více akcií) a má větší podíly. V absolutních číslech to představuje 250 miliard USD v ETF. Ekonomický růst tak je zapříčiněn hlavně prostřednictvím dotací a stimulací, což by nebylo na škodu, pokud by tento model fungoval dočasně. Pokud však ekonomika roste pouze kvůli těmto faktorům, tak by mohl i menší kolaps v zemi zanechat značnou stopu. Zbývá tedy jen donekonečna tlačit, aby se všechny potenciální hrozby pokryly.

Následující graf nám ukazuje rozdíl mezi celkovými ETF a a ETF vlastněnými BoJ. Čísla jsou alarmující.

Zdroj: Zerohedge.com

Pokud se podíváme na stav v EU, kde jsme se ocitli v patové situací, protože zvýšení sazeb by zvýšilo úroky především vysoce zadluženým zemím a snížení sazeb by na druhé straně rovněž ekonomice uškodilo, těžko hledat řešení. Pokud se situace v ECB nezmění a nedojde alespoň k nějakému logickému řešení, které by mohlo sice z krátkodobého hlediska ekonomice uškodit, ale z dlouhodobého pomoci, tak pravděpodobně bude následovat japonský model, kde svým způsobem dochází ke znárodnění soukromého majetku v praxi. To také není žádná výhra …

Patrik Mackových, TopForex

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.