Jsou akcie na dně nebo přijde ještě hlubší dno?

27 / 04 / 2020
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Většina odborníků se momentálně shoduje, že nastartování globální ekonomiky po aktuálním okleštění z důvodu pandemie koronaviru by mělo být klíčové pro její další vývoj. Ve hře je však řada faktorů včetně hlubokého propadu zaměstnanosti, které mohou při restartu způsobit problémy a ovlivnit nejen samotné světové hospodářství, ale i globální trhy.

A jak jsou na tom momentálně akciové trhy? Během uplynulého týdne dosáhly americké akcie nejvyšší hodnoty od března 2020, zřejmě i v důsledku dobrých zpráv ohledně potenciálního léku americké biotechnologické firmy Gilead Sciences, který by mohl dokázat vyléčit pacienty s pozitivní anamnézou na COVID-19. V růstu jim určitě pomohla i stimulace díky financím z Fedu, který odkupuje aktiva, a nelze zapomínat ani na balík v objemu dvou bilionů USD, který vzešel z Trumpové administrativy.

Rozsáhlý balík pobídek oznámila ještě v březnu i Evropská centrální banka, která také informovala o nákupu aktiv v objemu 750 miliard eur. Otázkou však zůstává dokdy pobídky dokážou investory uklidnit.

Některé země už postupně začínají uvolňovat opatření a opětovně otevírat ekonomiku, což by mohlo naznačovat, že dno akcií už je za námi. Může to však znamenat i takzvané „pověstné ticho před bouří“. Proč? Pojďme si to rozebrat na podrobněji.

Pandemie způsobuje, že rostou náklady na jednotlivce, s čímž souvisí, že klesá zaměstnanost, nemluvě o dopadech dosavadního okleštění ekonomiky na hospodářskou činnost jednotlivých států.

Mezinárodní měnový fond (MMF) podle poslední zprávy ze 6. dubna 2020 výrazně snížil svůj výhled na vývoj globálního hospodářství, které by mohlo klesnout na -3 procenta. To by představovalo horší scénář než během poslední finanční krize v letech 2008 až 2009 a mohlo by to být jedním ze spouštěčů dalšího výprodeje na akciových trzích.

U vyspělých ekonomik se předpokládá pokles na úrovni – 6,1 procenta a u rozvíjejících se trhů a ekonomik na úrovni -1 procento.

Firmy postupně začínají reportovat své výsledky za první kvartál 2020, ve kterých zohledňují dopady koronaviru, díky čemuž i investoři postupně získávají reálný pohled na dopady aktuální krize na světovou ekonomiku.

Navíc vlna růstu akciových trhů po prudkém propadu v březnu mohla být jen dočasným protipohybem v rámci medvědího trendu. Jak se pro CNBC vyjádřil stratég Mark Jolley ze společnosti CCB International Securities hodnota akcií by mohla klesnout i o 15 procent pod poslední minima, protože například hlavní akciové indexy se aktuálně obchodují na vysokém forwardovém P / E zatímco zisky firem klesají (forwardové P / E je poměr aktuální ceny a odhadovaných zisků na akcii v příštích 12 měsících).

A to už je značný důvod na nervozitu investorů, jejichž chování při negativním sentimentu obvykle směřuje k výprodejům.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.