Koronavirus zamával s prodejem piva Corona. Akce výrobce a vývozce piva ztrácely.

06 / 03 / 2020
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Koronavirus způsobil v uplynulých týdnech na kapitálových trzích poměrně silnou bouři a na kontě má několik výprodejů. V důsledku negativního sentimentu zaznamenaly akciové trhy koncem února největší týdenní propad od globální finanční krize z roku 2008. V Americe se propadl i prodej světoznámého piva Corona.

Zdá se, že známý brand „potápí“ shoda názvu s koronavirem, který se z Číny postupně rozšiřuje do celé Evropy. Slovo „corona“ a jeho různé variace aktuálně patří k nejvyhledávanějším a negativní sentiment se přenesl i na prodejnost pivního nápoje. Podle průzkumu, který provedla společnost 5W Public Relations odmítá pít toto pivo až 38 procent Američanů. A důvod? Údajně se bojí koronaviru.

I když se to může zdát bizardní, čísla ukazují, že akcie společnosti Constellation Brands, která pivo Corona vyváží z Mexika do Spojených států amerických klesly na burze v New Yorku od 20. února 2020 z 208 USD za akcii na 186 USD za akcii před spuštěním čtvrtečního obchodního dne. Během dvou týdnů to představuje propad na úrovni 10,6 procenta. Koncem února, kdy se negativní sentiment ještě vystupňoval v důsledku rozšíření koronaviru v Evropě, se akce Constellation Brands obchodovaly ještě nižší – na úrovni 165 USD za akcii.

Stejným scénářem prošel i výrobce Corony, společnost Anheuser-Busch InBev. Zatímco ještě 20. února se akcie společnosti obchodovaly na 74 USD za akcii, před spuštěním čtvrtečního obchodování to bylo těsně pod hranicí 57 USD za akcii, což představuje pokles na úrovni 23 procent. K propadu akcií přispělo i zveřejnění výsledků za čtvrtý kvartál loňského roku, za který největšímu světovému pivovaru klesl zisk před zdaněním, úroky a odpisy klesly meziročně o 5,5 procenta na 5,34 miliardy USD, přičemž s jeho dalším poklesem kvůli koronaviru firma počítá i v prvním čtvrtletí 2020.

V průběhu tohoto týdne sice globální trhy opět ožily, otázkou však zůstává, zda se pozitivní sentiment přenese i do zvýšené důvěry amerických spotřebitelů v nákup piva Corona.

 

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.