Microsoft bude podporovat své akcie odkupem

23 / 09 / 2019
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Microsoft na své tiskové konferenci oznámil buybacky (zpětný odkup akcií) v rekordní výši 40 miliard dolarů. Navzdory vysoké konkurenci největších technologických gigantů je stále největší společností na světě z hlediska kapitalizace.

Ve středu 18. září společnost kromě toho na této tiskové konferenci uvedla i další velkou novinku. Představenstvo oznámilo zvýšení kvartální dividendy na úroveň 0,51 USD na akcii, což představuje nárůst o 11 procent oproti předchozímu čtvrtletí. Program zpětného odkupu akcií Microsoftu nemá datum ukončení, může být proto ukončen prakticky kdykoliv.  Microsoft se aktuálně obchoduje přibližně na úrovni 140 USD a na tyto zprávy reaguje pozitivně s kapitalizací přibližně od 1.06-1.08 biliónů USD.

Proč dochází k buybackům?

Na tuto otázku se dá odpovědět různě – firmy obvykle důkladně zvažují zpětný odkup svých akcií. Záleží samozřejmě na globální ekonomické situaci, ale i na situaci v konkrétní akciové společnosti, respektive na tom, jestli se zrovna nachází v recesi, v expanzi, nebo jestli recesi již překonala a podobně.

Jedním z hlavních důvodů může být to, že je akcie podhodnocená. Důvody ale mohou být různé – snaha o “opravu” finančních ukazatelů, motivace k získání rozhodovacích práv, nebo také může jít o situaci, kdy má firma k dispozici velký objem volných prostředků, které nechce reinvestovat (například z důvodu nejistoty na trhu nebo přehřátosti ekonomiky). V aktuální situaci, kdy ekonomiky vykazují známky zpomalení a nezaměstnanost je minimální, firmy nemusí chtít rozvíjet další investice.

Je to z důvodu, že akcionáři negativně reagují na snižování dividend – to může způsobit velký cenový pokles, čímž firma získá více peněz (například během recese). Kdyby se společnost rozhodla zachovat dividendu v případě recese, ale místo toho sníží ve velké míře “buybacky”, cena by pravděpodobně nemusela reagovat tolik negativně.

Buybacky obyčejně vedou k nárůstu ceny akcií, což je jednoznačně pozitivní pro investory. Proto se pro Microsoft a podobné giganty jedná o dobré zprávy, jelikož rostoucí cena akcií přirozeně zvyšuje bohatství vlastníků. Na druhé straně by se tyto prostředky daly využít i jinak a to formou různých investic, zvyšování mezd a podobně. Akcionáři a vedení společností však vědí nejlépe, co si můžou dovolit a za jakých okolností.

Nejedná se jen o měnovou politiku a centrální banky, díky kterým má trh velkou podporu – jde i o akciové společnosti. V následujícím grafu můžeme vidět další důkaz, díky čemu akciový trh roste tak jak v současnosti. Graf navíc ukazuje množství buybacků korporátních klientů Bank of America Merril Lynch a buybacky S&P 500. Zatím to vypadá, že v roce 2019 budou buybacky na svých maximech v tomto období.

Zdroj: Bank Of America Merrill Lynch, BofAML US Equity & Quant Strategy, Haver Analytics

Patrik Mackových, TopForex

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.