Na výsledek Summitu G20 se ještě nečekalo s takovým napětím

28 / 06 / 2019
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Dnes a zítra (28. – 29. června) se koná nejdůležitější událost tohoto měsíce – Summit G20 v Japonsku. I když tento summit nebývá pro finanční trhy zásadní událostí, tentokrát to bude jiné. Napětí a očekávání trhů se dají doslova „krájet“.

Důležitá budou jednání mezi čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Trh doufá, že se těmto mocnostem podaří dospět k dohodě, protože obchodní válka má již negativní dopad na celý svět.

Nedávno informovala televize CNBC o tom, že obchodní válka je údajně z 90 procent u konce. To je odvážné tvrzení, které může, ale ani nemusí být založené na pravdě. Nejnovější zprávy z Číny zase potvrdily informaci z minulého týdne agentury Bloomberg, že se oba státy „pokusí o příměří“.

Podle Zerohedge jistý představitel Trumpovy administrativy uvedl, že se uvažuje i o možném odkladu cel, ale zároveň varoval, že zatím není nic jisté. Po této pozitivně laděné zprávě však přišla další zpráva od WSJ, která opět změnila náladu trhu. V ní se totiž uvádí, že příměří není bezpodmínečné, ale čínský prezident Si Ťin-pching stanoví vícero podmínek, které by USA měly splnit ještě předtím, než se začne jednat o dohodě.

WSJ uvedlo, že Peking trvá na tom, aby USA odstranily uvalený zákaz obchodu mezi americkými společnostmi a čínským telekomunikačním gigantem Huawei Technologies Co.

Jinými slovy, Čína vlastně požaduje vyškrtnutí z „blacklistu“. Stejně tak Čína žádá, aby USA zrušily všechny sankce vůči Huawei. To všechno se děje v době, kdy se v posledních dnech potvrdilo opětovné nastartování spolupráce mezi americkými firmami a Huawei, tudíž se nejedná o tak přísné opatření, jako se prvotně předpokládalo.

Čína si klade například podmínky ohledně Trumpa – chce totiž, aby zrušil již realizované a plánované kroky v rámci obchodního konfliktu. Otázkou ale zůstává, výměnou za co? Pravděpodobně to ovlivní ekonomický růst obou zemí. Jestli s tímto přístupem bude Trump souhlasit, to zatím není jasné. Akciové indexy navíc po této zprávě mírně klesaly.

Zatím se nedá odhadnout, jak se tato situace nakonec vyvine. Jisté je jen to, že v případě efektivní dohody mezi oběma stranami by se zásadně snížila rizika poklesu globálního růstu a obchodu. A naopak, jak ukazuje graf, obchodní válka by výrazně poškodila nejen HDP obou zemí, ale také globální obchod.

Patrik Mackových, TopForex

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.