Nikola Corporation po úspěšném IPO. Bude šlapat Tesle na paty?

12 / 06 / 2020
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Zdá se, že navzdory všem dobře známým negativním dopadům koronavirové pandemie můžeme najít i jeden pozitivní „paradox“. Firmy, které se rozhodly neodkládat vstup na burzu v tomto období navzdory zjevným rizikům, dostávají odměnu v podobě úspěšného IPO. Po Warner Music slaví úspěšnou primární emisi akcií na burze Nasdaq i Nikola Corporation, která představuje konkurenci slavnější Tesly.

Aby získala další objem financí pro své obchodní záměry, vytvořila Nikola fúzi se společností VectoIQ, která se na burze Nasdaq už obchodovala. Pod společným označením NKLA odstartovali obchodování 4. června 2020 a uzavřeli na hodnotě 33,75 USD za akcii. Středeční obchodní den (10. června 2020) uzavřely akcie společnosti na hodnotě 65 USD za akcii. Za jediný obchodní týden tak vzrostla hodnota společnosti na burze o 93 procent. Tržní kapitalizace firmy dosáhla 1,9 miliardy USD.

Zajímavostí je, že Nikola, která zatím nevyrobila žádný automobil, je často srovnávána se známější Teslou, přičemž v minulosti byly zaznamenány i spory společností ohledně kopírování designu. Nicméně, dokud se Tesla věnuje výrobě elektromobilů, Nikola „zatím“ svůj vývoj směřuje do výroby vozidel na vodíkový pohon. Už příští rok plánuje ve společném partnerství s firmou Iveco odstartovat výrobu tahačů s návěsem Nikola One, Two a Three na tento druh pohonu. Také představila konkurenci Cybertrucku (Tesla) pod názvem Badger. Zároveň však plánuje spuštění výroby americké továrny na výrobu, a to nejen na vodíkový, ale i elektrický pohon.

Podobně jako Tesla má Nikola v plánu i výstavbu infrastruktur v podobě čerpacích stanic pro svá vozidla. V této souvislosti oznámila plán koupit zařízení v hodnotě 30 milionů USD od Nel, které jí umožní vyrobit 40 tisíc kilogramů vodíku denně z vody a obnovitelné elektřiny.

Podle aktuálních odhadů by tržby mohly vyskočit v roce 2021 ze 150 milionů USD na 3,2 miliardy USD do roku 2024 v důsledku plánovaného zvýšení produkce společnosti. V roce 2024 firma očekává prodej nebo pronájem 7 000 kusů bateriových zdrojů a 5 000 vozidel na vodíkový pohon.

Už nyní má zajištěné předobjednávky v hodnotě 10 miliard USD, mimo jiné například od výrobce piva Anheuser-Busch.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.