O nás

Čím je TopForex výjimečný?
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Kdo jsme?

TopForex poskytuje komplexní globální a investiční služby. Naší snahou je nabídnout všem klientům možnost obchodovat forex a CFD na akciích, komoditách a indexech. A to není všechno – zavedli jsme možnost obchodovat také s fyzickými akciemi.

Začínající investoři uvítají příjemné a uživatelsky přívětivé rozhraní platformy MT5.

Zkušenější investoři najdou všechny pokročilé nástroje a kompletní servis, na který jsou zvyklí. V TopForexu disponujeme nejnovějšími technologiemi a inovacemi.

Prioritou TopForexu je absolutní bezpečnost pro své klienty. Přijali jsme závazek dodržovat nejvyšší stupeň ochrany prostředků našich klientů ve smyslu směrnice o trzích a finančních nástrojích (MiFID II) a s dohledem a regulací Kyperské komise pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF licencí číslo 242/14.

Kdo jsme?

Proč jsme výjimeční?

Komunikujte s námi ve svém rodném jazyce. Poskytujeme lokální servis a vždy jsme připraveni reagovat. Staráme se o Vás, abyste mohli růst s námi.
Lokální podpora
TopForex je společně se svým týmem připraven pomoci klientům v jejich rodném jazyce prostřednictvím svých lokálních obchodníků. Naším cílem je se co nejvíce přiblížit ke klientovi a poskytnout mu prvotřídní servis. Díky našim pracovníkům dokážeme přesně pochopit potřeby a přání klientů v jednotlivých zemích a nabídnout jim tak nejlepší služby.
Komunikujte s námi v rodném jazyce
Na dynamickém forexovém trhu jde především o načasování a rychlost. Nepromeškejte důležité tržní zprávy. Neváhejte a obraťte se na nás. Navíc poskytujeme klientský servis v rodném jazyce klienta.
Nezdržujte se, obchodujte hned
STP je zkratka pro Straight Through Processing. To znamená, že všechny úkony od zadání příkazu až po jeho realizaci jsou prováděny automaticky.
Profesionalita a odpovědnost
V TopForexu si zakládáme na profesionálním přístupu. Ke všem klientům přistupujeme maximálně odpovědně. I díky tomu, že děláme to, co nás baví, neustále inovujeme naše služby. Umíme se vcítit do role obchodníka a zajistit vše, co k obchodování potřebuje.

Licence a regulace

TopForex je registrovaná obchodní značka Goldenburg Group Limited, což je kyperská investiční firma (CIF) kontrolována a regulována Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF licenčním číslem 242/14.

Máme licenci k poskytování investičních a doplňkových služeb ve vztahu k finančním nástrojům, jak je zveřejněno na stránce tu. Licenci CySEC můžete najít zde.

Všechny předobchodní informace jsou zveřejněny na stránce zde.

Společnost má smluvní vztah s těmito vázanými agenty QUAENTAS s.r.o. a Fors Magna S. L..

Goldenburg Group Ltd tímto informuje, že její spolupráce s jejím vázaným zástupcem Corinth Capital M.E.P.E v Řecku byla ukončena k 30. listopadu 2021.

Goldenburg Group Ltd tímto informuje, že její spolupráce s jejím vázaným zástupcem Tozsdeikereskedes.hu Kft. v Maďarsku byla ukončena k 10. prosinci 2021.

Mezinárodní notifikace

Country Regulator
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Ireland Central Bank of Ireland
Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenstein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norway Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovak Republic Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sweden Finansinspektionen (FI)
UK Financial Conduct Authority (FCA)

Investiční služby

 • Přijímání a postupování pokynů týkajících se jednoho a nebo více finančních nástrojů
 • Vykonávání pokynů ve jménu klienta
 • Řízení portfólia
 • Investiční poradenství

Podpůrné služby:

 • Úschova a správa finančních nástrojů na účty klientů/nebo na účet klienta, včetně úschovy a souvisejících služeb, jako je správa hotovosti / zajištění.
 • Devizové služby, pokud jsou spojeny s poskytováním investičních služeb.
 • Investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se transakcí s finančními nástroji.

Finanční nástroje:

 • Převoditelné cenné papíry
 • Nástroje peněžního trhu
 • Podíly v podnicích kolektivního investování
 • Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů, povolenek nebo jiných derivátových nástrojů, finančních indexů nebo finančních opatření, která mohou být vyrovnané fyzicky nebo v hotovosti.
 • Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které se musí vyrovnat v hotovosti nebo mohou vyrovnat v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z jiného důvodu ukončení)
 • Opce, futures, swapy a jiné derivátové kontrakty týkající se komodit, které můžou být vyrovnané fyzicky za předpokladu, že se obchodují na regulovaném trhu a nebo MTF.
 • Opce, futures, swapy a jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které mohou být dáno fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF.
 • Derivátové nástroje pro přesun úvěrového rizika
 • Finanční diferenční smlouvy
 • Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, dopravních sazeb, povolenek nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistik, které se musí vyrovnat v hotovosti nebo mohou vyrovnat v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z důvodu jiného ukončení), i další derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a opatření neuvedených jinde v tomto oddílu, které mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo výzvám na úhradu.