O nás

Čím je TopForex výjimečný?
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Kdo jsme?

TopForex poskytuje komplexní globální a investiční služby. Naší snahou je nabídnout všem klientům možnost obchodovat forex a CFD na akciích, komoditách a indexech. A to není všechno – zavedli jsme možnost obchodovat také s fyzickými akciemi.

Začínající investoři uvítají příjemné a uživatelsky přívětivé rozhraní platforem xStation, MT4 a MT5.

Zkušenější investoři najdou všechny pokročilé nástroje a kompletní servis, na který jsou zvyklí. V TopForexu disponujeme nejnovějšími technologiemi a inovacemi.

Prioritou TopForexu je absolutní bezpečnost pro své klienty. Přijali jsme závazek dodržovat nejvyšší stupeň ochrany prostředků našich klientů ve smyslu směrnice o trzích a finančních nástrojích (MiFID II) a s dohledem a regulací Kyperské komise pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF licencí číslo 242/14.

Kdo jsme?

Proč jsme výjimeční?

Komunikujte s námi ve svém rodném jazyce. Poskytujeme lokální servis a vždy jsme připraveni reagovat. Staráme se o Vás, abyste mohli růst s námi.
Lokální podpora
TopForex je společně se svým týmem připraven pomoci klientům v jejich rodném jazyce prostřednictvím svých lokálních obchodníků. Naším cílem je se co nejvíce přiblížit ke klientovi a poskytnout mu prvotřídní servis. Díky našim pracovníkům dokážeme přesně pochopit potřeby a přání klientů v jednotlivých zemích a nabídnout jim tak nejlepší služby.
Komunikujte s námi v rodném jazyce
Na dynamickém forexovém trhu jde především o načasování a rychlost. Nepromeškejte důležité tržní zprávy. Neváhejte a obraťte se na nás. Navíc poskytujeme klientský servis v rodném jazyce klienta.
Nezdržujte se, obchodujte hned
STP je zkratka pro Straight Through Processing. To znamená, že všechny úkony od zadání příkazu až po jeho realizaci jsou prováděny automaticky.
Profesionalita a odpovědnost
V TopForexu si zakládáme na profesionálním přístupu. Ke všem klientům přistupujeme maximálně odpovědně. I díky tomu, že děláme to, co nás baví, neustále inovujeme naše služby. Umíme se vcítit do role obchodníka a zajistit vše, co k obchodování potřebuje.

Licence a regulace

TopForex je registrovaná obchodní značka Goldenburg Group Limited, což je kyperská investiční firma (CIF) kontrolována a regulována Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF licenčním číslem 242/14.

Máme licenci k poskytování investičních a doplňkových služeb ve vztahu k finančním nástrojům, jak je zveřejněno na stránce tu. Licenci CySEC můžete najít zde.

Všechny předobchodní informace jsou zveřejněny na stránce zde.

Společnost má smluvní vztah s těmito vázanými agenty QUAENTAS s.r.o, LEDORO svetovanje d.o.o., Tőzsdeikereskedés.hu Kft a Corinth Capital MEPE.

Mezinárodní notifikace

Země Regulátor
Rakousko Austrian Financial Market Authority
Bulharsko Financial Supervision Commission
Chorvátsko Croatian Financial Services Supervisory Agency
Česká republika Česká národní banka Tied Agent: QUAENTAS s.r.o.
Dánsko Finanstilsynet
Estonsko Finantsinspektioon
Finsko Financial Supervisory Authority
Německo BaFin
Řecko Hellenic Capital Market Commission
Maďarsko Magyar Nemzeti Bank
Island Financial Supervisory Authority
Itálie Bank of Italy
Irsko Central Bank of Ireland
Lotyšsko FKTK
Lichtenštajsko Finanzmarktaufsicht
Litva Bank of Lithuania
Lucembursko CSSF
Malta MFSA
Nizozemí Authority for the Financial Markets
Norsko Finanstilsynet
Polsko Komisia Nadzoru Finasowego
Portugalsko CMVM
Rumunsko ASF
Slovenská republika Národná banka Slovenska
Slovinsko Agencija za trg vrednostnih papirjev
Španělsko CNMV
Švédsko Finansinspektionen
Spojené království FCA

Investiční služby

 • Přijímání a postupování pokynů týkajících se jednoho a nebo více finančních nástrojů
 • Vykonávání pokynů ve jménu klienta
 • Řízení portfólia
 • Investiční poradenství

Podpůrné služby:

 • Úschova a správa finančních nástrojů na účty klientů/nebo na účet klienta, včetně úschovy a souvisejících služeb, jako je správa hotovosti / zajištění.
 • Devizové služby, pokud jsou spojeny s poskytováním investičních služeb.
 • Investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se transakcí s finančními nástroji.

Finanční nástroje:

 • Převoditelné cenné papíry
 • Nástroje peněžního trhu
 • Podíly v podnicích kolektivního investování
 • Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů, povolenek nebo jiných derivátových nástrojů, finančních indexů nebo finančních opatření, která mohou být vyrovnané fyzicky nebo v hotovosti.
 • Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které se musí vyrovnat v hotovosti nebo mohou vyrovnat v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z jiného důvodu ukončení)
 • Opce, futures, swapy a jiné derivátové kontrakty týkající se komodit, které můžou být vyrovnané fyzicky za předpokladu, že se obchodují na regulovaném trhu a nebo MTF.
 • Opce, futures, swapy a jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které mohou být dáno fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF.
 • Derivátové nástroje pro přesun úvěrového rizika
 • Finanční diferenční smlouvy
 • Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, dopravních sazeb, povolenek nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistik, které se musí vyrovnat v hotovosti nebo mohou vyrovnat v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z důvodu jiného ukončení), i další derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a opatření neuvedených jinde v tomto oddílu, které mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo výzvám na úhradu.