O nás

Čím je TopForex výjimečný?
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Kdo jsme?

TopForex poskytuje komplexní globální a investiční služby. Naší snahou je nabídnout všem klientům možnost obchodovat forex a CFD na akciích, komoditách a indexech. A to není všechno – zavedli jsme možnost obchodovat také s fyzickými akciemi.

Začínající investoři uvítají příjemné a uživatelsky přívětivé rozhraní platformy MT5.

Zkušenější investoři najdou všechny pokročilé nástroje a kompletní servis, na který jsou zvyklí. V TopForexu disponujeme nejnovějšími technologiemi a inovacemi.

Prioritou TopForexu je absolutní bezpečnost pro své klienty. Přijali jsme závazek dodržovat nejvyšší stupeň ochrany prostředků našich klientů ve smyslu směrnice o trzích a finančních nástrojích (MiFID II) a s dohledem a regulací Kyperské komise pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF licencí číslo 242/14.

Kdo jsme?

Proč jsme výjimeční?

Komunikujte s námi ve svém rodném jazyce. Poskytujeme lokální servis a vždy jsme připraveni reagovat. Staráme se o Vás, abyste mohli růst s námi.
Komunikujte s námi v rodném jazyce
Na dynamickém forexovém trhu jde především o načasování a rychlost. Nepromeškejte důležité tržní zprávy. Neváhejte a obraťte se na nás. Navíc poskytujeme klientský servis v rodném jazyce klienta.
Nezdržujte se, obchodujte hned
STP je zkratka pro Straight Through Processing. To znamená, že všechny úkony od zadání příkazu až po jeho realizaci jsou prováděny automaticky.
Profesionalita a odpovědnost
V TopForexu si zakládáme na profesionálním přístupu. Ke všem klientům přistupujeme maximálně odpovědně. I díky tomu, že děláme to, co nás baví, neustále inovujeme naše služby. Umíme se vcítit do role obchodníka a zajistit vše, co k obchodování potřebuje.

Licence a regulace

TopForex je registrovaná obchodní značka Goldenburg Group Limited, což je kyperská investiční firma (CIF) kontrolována a regulována Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF licenčním číslem 242/14.

Máme licenci k poskytování investičních a doplňkových služeb ve vztahu k finančním nástrojům, jak je zveřejněno na stránce tu. Licenci CySEC můžete najít zde.

Všechny předobchodní informace jsou zveřejněny na stránce zde.

Goldenburg Group Ltd tímto informuje, že její spolupráce s jejím vázaným zástupcem Corinth Capital M.E.P.E v Řecku byla ukončena k 30. listopadu 2021.

Goldenburg Group Ltd tímto informuje, že její spolupráce se svým zprostředkovatelem Fors Magna, S.L. ve Španělsku byla ukončena od 18. února 2022.

Goldenburg Group Ltd tímto informuje, že její spolupráce s jejím vázaným zástupcem Tozsdeikereskedes.hu Kft. v Maďarsku byla ukončena k 10. prosinci 2021.

Společnost Goldenburg Group Ltd tímto informuje, že ke dni 31. Srpna 2022 ukončila spolupráci se svým vázaným agentem QUAENTAS S.R.O. v České republice.

Mezinárodní notifikace

Country Regulator
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Ireland Central Bank of Ireland
Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenstein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norway Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovak Republic Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sweden Finansinspektionen (FI)
UK Financial Conduct Authority (FCA)

Investiční služby

 • Přijímání a postupování pokynů týkajících se jednoho a nebo více finančních nástrojů
 • Vykonávání pokynů ve jménu klienta
 • Řízení portfólia
 • Investiční poradenství

Podpůrné služby:

 • Úschova a správa finančních nástrojů na účty klientů/nebo na účet klienta, včetně úschovy a souvisejících služeb, jako je správa hotovosti / zajištění.
 • Devizové služby, pokud jsou spojeny s poskytováním investičních služeb.
 • Investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se transakcí s finančními nástroji.

Finanční nástroje:

 • Převoditelné cenné papíry
 • Nástroje peněžního trhu
 • Podíly v podnicích kolektivního investování
 • Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů, povolenek nebo jiných derivátových nástrojů, finančních indexů nebo finančních opatření, která mohou být vyrovnané fyzicky nebo v hotovosti.
 • Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které se musí vyrovnat v hotovosti nebo mohou vyrovnat v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z jiného důvodu ukončení)
 • Opce, futures, swapy a jiné derivátové kontrakty týkající se komodit, které můžou být vyrovnané fyzicky za předpokladu, že se obchodují na regulovaném trhu a nebo MTF.
 • Opce, futures, swapy a jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které mohou být dáno fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF.
 • Derivátové nástroje pro přesun úvěrového rizika
 • Finanční diferenční smlouvy
 • Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, dopravních sazeb, povolenek nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistik, které se musí vyrovnat v hotovosti nebo mohou vyrovnat v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z důvodu jiného ukončení), i další derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a opatření neuvedených jinde v tomto oddílu, které mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo výzvám na úhradu.