Obchodování CFD s akciovými indexy

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Akciové indexy bývají dlouhodobou investicí, ale i nástrojem pro krátkodobé spekulace, uživatelé tradingových platforem při nich často podceňují rizika.

Celý článek si můžete přečíst na idnes.cz 

Odkaz ZDE 

Akciové indexy bývají dlouhodobou investicí, ale i nástrojem pro krátkodobé spekulace, uživatelé tradingových platforem při nich často podceňují rizika

Před internetem a expanzí mobilních operátorů byla doba, kdy obyčejný zájemce o investování neměl při získávání informací moc na výběr. Nejbližším zdrojem byla často místní knihovna nebo předplacený časopis. Vyžádané reporty od finančních institucí byly často drahé a na počkání – i několik dní.

S dnešní infrastrukturou si však může investor na internetu přečíst zprávu libovolné finanční instituce okamžitě po jejím zveřejnění. Návody, informace a kontakty na seriózní zprostředkovatele obchodů lze v řádu minut dohledat na internetu spolu s recenzemi a zkušenostmi ostatních uživatelů. Podobná informovanost u řadových investorů je bezprecedentní.

S informacemi se rozšířila i nabídka investičních produktů a nástrojů. Populární jsou akciové indexy, do kterých jsou investovány stovky miliard dolarů.

Atraktivita a úskalí akciových indexů při použití tzv. rozdílové smlouvy

„Akciové indexy jsou složeny z mnoha různých akcií a reprezentují celé trhy či jejich části,“ komentuje tento instrument Patrik Mackových, analytik TopForex, a vysvětluje: „Jejich zajímavost spočívá v tom, že eliminují výkyvy v hodnotě jednotlivých firem, tedy mohou být stabilnější, než akcie společností.“ Když se v mediích objevují zprávy o pohybech na trzích, tak se právě proto často mluví o pohybech indexů. Mezi nejdůležitější indexy patří:

  • Dow Jones Industrial Average měří výkonnost 30 nejznámějších amerických firem
  • S&P 500 měří vývoj vybraných 500 amerických akcií
  • NASDAQ měří široký záběr různých akcií převážně z technologického odvětví
  • DAX 30 měří 30 hlavních německých společností obchodovaných ve Frankfurtu

Obchodování s akciovými indexy lze umocnit využitím investičního nástroje rozdílové smlouvy (CFD – z anglického contract for difference), který funguje na principu pákového efektu. Tedy doplnění vlastních prostředků o prostředky cizí. Tím lze dosahovat vyšších zisků, ale i ztrát. Velikost finanční páky je regulována Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy. Pro retailového obchodníka stanovuje maximální výši finanční páky pro hlavní indexy, včetně výše uvedených, na 1:20, pro vedlejší akciové indexy 1:10 a pro jednotlivé akcie 1:5. Lze tedy předpokládat, že regulátor vnímá obchodování hlavních akciových indexů jako nejméně rizikové ze zmíněných variant, protože při jejich obchodování dovoluje využití nejvyššího pákového efektu.

Pro lepší představu, jak finanční páka v rámci CFD funguje, si uveďme právě modelový příklad akciového indexu. Budeme pracovat s pohybem indexu DAX. Ten měl 27. prosince 2018 v 8:02 hodin hodnotu 10 660. Ve stejný den v 16:58 hodin měl hodnotu 10 280. Šlo tedy o pokles – 3.56 %. V tabulce se pákový efekt pohybuje od 1:1 do 1:20. V tomto případě budeme spekulovat na pokles. Při růstu indexu realizujeme ztrátu. Při poklesu zisk.

Poplatky: Tabulka znázorňuje tzv. spread, poplatek, který se vypočítává ze zisku obchodníka z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou. Jaké jsou poplatky a podrobnosti k jejich výpočtu se dozvíte v dokumentech TopForex o poplatcích a podmínkách obchodování.

Přepokládejme, že zmíněný čas 8:02 otevřel obchodník pozici a v 16:58 pozici uzavřel. Index v tomto období poklesl o 3,56 %. Spekulace na pokles se tedy vyplatila. Se zvýšením pákového efektu lze pozorovat i odpovídající růst zisku. Zatímco bez jeho použití činil zisk obchodníka při investici 10 000 EUR pouze 356 EUR, při využití pákového efektu 1:10 je tento zisk už 3 565 EUR. Při použití maximální povolené páky u akciových indexů činil zisk dokonce 7 129 EUR. Tedy 71 % za jeden den. Otázkou je, zda takovýto výnos může vyvážit riziko, které je rovněž vysoké. V opačné situaci (tedy růst o 3,56 %) by při využití finanční páky 1:20 dosahovala ztráta v tomto modelovém případě stejné výše 7 129  EUR.

Je pro vás rizikové obchodování vhodné?

Takto rizikové produkty vyžadují silnou disciplínu a zkušenosti s obchodováním. Obchodování akciových indexů přes CFD není vhodné pro obchodníky, kteří se snaží vyhýbat vysokému riziku a spíše oceňují jistotu. Obchodníci, kteří se nebojí riskovat a jsou dostatečně zkušení, by naopak mohli najít zalíbení v podobných nástrojích. CFD totiž umožňují vysoké zisky za využití relativně malého množství vlastního kapitálu. S možností vysokého zisku přichází i hrozba vysokých ztrát. Je proto nutné nakládat s tímto nástrojem s rozmyslem. A v každém případně se podrobně seznámit se všemi základními pojmy. Jejich slovníček v češtině naleznete například na webu TopForex zde.

Vztah k riziku se odvíjí od rizikových profilů v investičním dotazníku. Investiční dotazník je nástroj, který má chránit obě smluvní strany před vstupem do nevhodného obchodu. Povinnost vyplnit investiční dotazník s potenciálním klientem má ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu každý obchodník. Investiční dotazník hodnotí zkušenosti a ochotu riskovat. Škála rizikového profilu z dotazníku pak sahá od obchodníka s požadavkem na nejvyšší jistotu, tedy velmi konzervativního profilu, až po agresivní typy, kde investor vyžaduje co nejvyšší zisky a je ochoten podstoupit i vyšší riziko.

Přečtěte si také předchozí díl našeho seriálu, který byl o obchodování s akciemi:

Obchodování online – vysoké zisky a vysoká rizika, Díl 1.

TopForex nabízí obchodní prostředí platformy MT5 se zaměřením na obchodování měnových párů a řady instrumentů CFD. TopForex působí na 18 zahraničních trzích. TopForex je registrovaná obchodní značka Goldenburg Group Limited, což je kyperská investiční firma (CIF) dohlížená a regulována Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF Licenci číslo 242/14. Více na www.topforex.com.

 

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.