Obchodujte s Forexem jako profesionál

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Nevíte, jak začít? Prostudujte si základní pojmy z Forexu

Forex je zkratka z anglického pojmu Foreign Exchange, ale používá se i zkratka FX nebo měnový či devizový trh. Na forexovém trhu dochází k výměně jedné měny za druhou s cílem vložené investice. Obchoduje se zde 5 dní v týdnu 24 hodin denně. Za jeden den se zobchoduje přibližně 6 bilionů amerických dolarů.

Výhody Forexu oproti jiným trhům

Likvidita
Jde vůbec o nejlikvidnější trh. Prakticky není možné, abyste nenašli nabídku pro svůj dotaz nakoupit nějakou měnu, nebo naopak poptávku po měně, kterou chcete prodat.

Nízká volatilita
Kurzy se zpravidla nemění skokově během jednoho obchodního dne o více než 15 %. V době ohlášení Brexitu 14. 6. 2016 se kurz GBP/USD propadl z 1,49989 na 1,32263, tedy o 11,8 %. (Pozor, pokles kurzu o 11,8 % může forexovému obchodníkovi způsobit vážné ztráty, obzvlášť, když obchoduje „na páku“).

Trh není řízen žádnými orgány a nepodléhá spekulacím
Žádný spekulant není dostatečně velký, aby mohl ovlivňovat devizový kurz. Jediný, kdo si to může dovolit, jsou centrální banky, ale intervence nemohou trvat donekonečna.

Neexistence insider tradingu
Na trhu s akciemi může mnohem snáze docházet (a to i přes různé zákazy) k obchodování na základě tajných informací. Například ředitel podniku a dalších 10 členů představenstva ví, že firma bude muset ohlásit neočekávaně vysokou ztrátu. A vědí to několik měsíců dopředu. Pokud kdokoliv z představenstva tuto informaci oznámí svému příteli a ten zaspekuloval na pokles (jakkoli je to trestné), projeví se to na kurzu akcií dané firmy ještě před ohlášením akcí.

Co jsou to měnové páry?
Měny jsou vždy obchodovány v tzv. měnových párech. Proč to tak je? Představte si, že jdete na trh a chcete nakoupit potřebné potraviny. Jejich hodnota bude vyjádřena v měně, kterou se platí na daném trhu (v České republice to bude česká koruna). Jelikož na Forexu potřebujeme vyjádřit hodnotu měny, potřebujeme k tomu jinou měnu.

Na to, abyste jednu měnu mohli nakupovat, potřebujete nutně druhou měnu (nebo teoreticky zboží, které dovezete do země, v níž se s požadovanou měnou obchoduje). Měnový pár je označován zkratkami měn (např. EUR je euro, USD je americký dolar) oddělenými lomítkem.

Měny v měnovém páru jsou tedy dvě a dělí se na „základní“ a „denominační“. Základní měna je měna, která je prostředkem obchodu a je vždy uváděna vlevo. Základní měnu nakupujeme nebo prodáváme za denominační měnu. Ta je vždy uváděna napravo za lomítkem.

Například při obchodech s měnovým párem EUR/USD nakupujeme dolar za euro nebo prodáváme euro za dolar. Protože se většinou jako základní měna uvádí měna silnější, můžete se pro základní měnu také setkat s označením pro základní měnu. Jsou však případy, kdy se silnější měna uvádí jako denominační (AUD/USD, NZD/USD nebo USD/CAD).

Pozice
Pozice na trhu označuje stav Vašich transakcí a Vaše momentální vystavení riziku poklesu nebo růstu kurzů měn. Otevřená pozice znamená, že jste uskutečnili nákup nebo prodej určité měny, ale zatím jste ji neuzavřeli. Znamená to, že jste vystaveni riziku změny kurzu.

Obchodování dlouhé a krátké pozice
Klient může na základě svých individuálních očekávání na trhu otevřít dlouhou nebo krátkou pozici.

Dlouhá pozice
Pokud klient očekává, že cena podkladového aktiva vzroste, klient může otevřít pozici „koupit“ (také známou jako „dlouhá“ – v angličtině long). Dlouhou pozicí klient otvírá obchod, kterým spekuluje na růst ceny finančního nástroje.

Příklad dlouhé pozice
Pokud se klient domnívá, že zlato pravděpodobně posílí vůči dolaru, může se rozhodnout koupit CFD na zlato (vždy mějte na paměti, že obchodováním CFD klient nekupuje/neprodává skutečnou komoditu, ale spekuluje pouze na pohyb ceny podkladového aktiva).

Krátká pozice
Pokud klient očekává, že cena podkladového aktiva klesne, může klient otevřít pozici „prodat“ (také známou jako „krátká“ – v angličtině short). Krátkou pozicí klient otevře obchod, kterým spekuluje na pokles ceny finančního nástroje.

Příklad krátké pozice
Pokud se klient domnívá, že ropa pravděpodobně klesne vůči americkému dolaru, může se rozhodnout prodat CFD na ropu (vždy mějte na paměti, že obchodováním CFD klient nekupuje/neprodává skutečnou komoditu, ale spekuluje pouze na pohyb ceny podkladového aktiva).

Kurz
Cenou, za kterou se nakupuje nebo prodává základní měna, je tzv. kurz. Kurz se při obchodování uvádí na více desetinných míst, zpravidla na čtyři, nebo dokonce na pět míst. Výjimkou jsou měnové páry, kdy existuje výrazný rozdíl mezi hodnotou základní a denominační měny.

Pip
Jeden z nejčastějších pojmů typických pro obchodování na Forexu je pip. Jde o jednotku, v níž se vyjadřuje pohyb kurzu měnového páru.
FNapříklad: „Včera se euro-dolar pohnul o 40 pipů.“ U většiny měnových párů se za pip označuje velikost 0,0001. Počet pipů tedy vyjadřuje pohyb na čtvrtém desetinném místě. Pokud byl kurz EUR/USD 1,21315 a říkáme, že se pohnul o 40 pipů, jeho výsledná hodnota je 1,21715 nebo 1,20915. V prvním případě euro posílilo vůči dolaru o 40 pipů, v druhém případě euro oslabilo vůči dolaru o 40 pipů. Všimněte si, že pip je vždy vyjádřen denominační měnou. V našem případě má 1 pip měnového páru EUR/USD hodnotu 0,0001 dolaru.
Abyste mohli mít neustále pod kontrolou svůj zisk nebo ztrátu, je vždy nutné mít na paměti hodnotu pipu.

Počítání hodnoty pipu
Vezměme si, že nakoupíte 100 000 britských liber za americký dolar (tedy 1 standardní lot). Zapomeňte pro následující příklad na ceny Bid a Ask. Kurz, za který jste nakoupili, měl hodnotu 1,2164. Nyní se kurz zvýší o jeden pip na 1,2165 a vy za tuto cenu prodáte. Jaký bude Váš zisk? Na obchodě získáte 10 dolarů.
Nakoupili jste 100 000 liber, což Vás vyšlo na 121 640 dolarů. Vzápětí jste je prodali zpět do dolarů a získali jste 121 650 dolarů. Rozdíl mezi cenou, za kterou jste prodali, a cenou, za kterou jste nakoupili, je 121 650 – 121 640, tedy 10 dolarů. Protože kurz vzrostl o jeden pip a my jsme obchodovali se 100 000 librami (tedy s jedním lotem), je těchto 10 dolarů hodnota jednoho pipu.
Jeden pip má vždy hodnotu, která se vypočítá jako objem transakce dělené 10 000. V našem případě 100 000 děleno 10 000 = 10. Jelikož obchodujeme pár GBP/USD, je to 10 dolarů (nezapomínejte, že druhá z měn v páru, tzv. denominační měna, vždy vyjadřuje hodnotu obchodu). Hodnotu jednoho pipu třeba mít na mysli, sledujeme-li vývoj kurzu.
Pokud obchodujeme s většími objemy (i díky páce), hodnota pipu může být velmi vysoká. Proto se dá na forexovém trhu rychle vydělat, ale i ztratit.

Lot
Dalším frekventovaným pojmem je lot. Lot je ve financích označení standardizovaného objemu finančního instrumentu obchodovaného na daném trhu. Obchodované množství se neuvádí v počtu kusů, například akcií na akciovém trhu, ale právě v lotech. Přičemž je na každém trhu stanoveno, kolik je jeden lot. Loty se používají především proto, aby se zabránilo manipulaci s velkými čísly.
Jako příklad si představte, že pořádáte letní koncert a nakupujete opravdu hodně alkoholu. Když budete objednávat piva, nebudete mluvit o objednávce 10 000 piv, ale objednáte si 100 pivních sudů. Lot na finančním trhu je obdobou sudu na trhu s pivem. Na Forexu má jeden lot hodnotu 100 000 jednotek základní měny. Jako příklad si představte, že měnový pár EUR/USD má jeden lot hodnotu 100 000 eur. Tento lot bývá někdy označován jako standardní lot. Hodnota nákupu jednoho lotu se rovná nákupu za 100 000 eur × kurz dolarů.

Bid, Ask a Spread
Pokud se pustíme do obchodování na finančním trhu, zjistíme, že u každého měnového páru obchodní platforma nabízí 2 ceny – Bid a Ask. Bid znamená nejvyšší možnou cenu, za kterou je momentálně možné na trhu prodat aktivum, které vlastníte. V případě měnového páru EUR/USD je to cena v dolarech, za kterou můžete prodat svá eura.
Ask je naopak nejnižší možná cena, za kterou můžete dané aktivum nakoupit. V našem případě cena v dolarech, za kterou můžete nakoupit eura.

Slovem spread se označuje rozdíl mezi cenou Bid a Ask. Spread (nebo jeho větší část) je ziskem brokera. Pokud byste v jednom okamžiku nakoupili a hned prodali, ztratíte částku, která bude rovna rozdílu mezi cenou Bid a Ask, tedy spreadu, protože tento rozdíl zadržel broker jako provizi za zprostředkování obchodu.

Páka
Páka na forexovém trhu činí obchodování zajímavějším, ale i rizikovějším. Je to nástroj, který dělá z Forexu příležitost pro velmi rychlé zisky, ale na druhou stranu také ztrátu peněz. Pokud klient vložil 1000 USD a předpokládáme, že jeho míra pákového efektu je 1:50, nejvyšší částka, se kterou může obchodovat, je 50 000 USD. Poměr 1:50 znamená, že za účelem otevření pozice je počáteční marže padesátkrát (50x) nižší než velikost transakce.

K tomu, abyste mohli zobchodovat 100 000 dolarů, totiž na Forexu nepotřebujete mít celou částku. Pro uzavření obchodu Vám totiž stačí mít třeba jen 1 %, ale i méně z celkového objemu. Jak je to možné? Váš broker Vám totiž může půjčit.

Příklad páky
Představte si, že obchodujete s měnovým párem EUR/USD. Uskutečníte nákup 100 000 eur při kurzu například 1,0982 a použití páky 100: 1, stačí Vám však pouze 1 098,2 dolarů, a ne 109 820 dolarů. Když vzroste kurz na 1,1000, vyděláte 18 pipů × 10, tedy 180 dolarů, což je zhruba 16,4 %. Průměrná denní fluktuace je na Forexu 50 až 60 pipů v klidnějších dnech, ve volatilních však může vyskočit až 100 pipů a více.
Pokud by ve výše uvedeném příkladu kurz poklesl o 60 pipů, proděláte 600 dolarů, tedy více než polovinu své investice. Proto je potřeba naučit se techniky, jak pracovat s omezováním případných ztrát, například používáním „Stop-Loss“ příkazů.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.