Odstartovala lavina žádostí „ochrany před věřiteli“. Jde o začátek kolapsu velkých firem?

07 / 07 / 2020
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Nemuseli jsme čekat příliš dlouho, než odstartoval řetězec oznámení o tom, že velké společnosti, které fungují celá desetiletí, žádají o ochranu před věřiteli, případně přistupují k restrukturalizacím. Důsledky související s oslabením ekonomiky kvůli pandemii COVID-19 si tak postupně vybírají svou daň. A to navzdory snaze států pomoci co nejvíce firmám prostřednictvím stimulace ekonomiky a poskytnutí státní podpory.

Před pár dny vyhlásil bankrot americký těžař ropy a plynu Chesapeake Energy, k čemuž přispěly restrikce v kombinaci s vysokým zadlužením firmy. Firma zatím požádala o ochranu před věřiteli a nadále chce pokračovat ve své činnosti. Vedle restrukturalizace plánuje snížit svůj dluh z původních 9 miliard USD na 7 miliard USD. Akcie společnosti se od 8. června 2020 propadly o 83 procent a za poslední rok ztratily ze své hodnoty 99 procent a dostaly se tak na 4,53 USD před spuštěním čtvrtečního obchodního dne.

I slavný Cirque du Soleil musel propustit 95 procent zaměstnanců a požádat o ochranu před věřiteli, protože od března zrušil všechna svá představení a neměl tak z čeho pokrývat náklady na chod společnosti. Vedení se rozhodlo kvůli opětovnému rozběhnutí byznysu podepsat dohodu s akcionáři, kteří převezmou závazky společnosti a investují do chodu přibližně 300 milionů USD.

Jelikož ve ztrátě se poslední tři roky nacházela i divize fotoaparátů Olympus, firma se zřejmě v důsledku negativního vývoje na trhu v posledních měsících rozhodla tuto divizi prodat výrobci notebooků Vaio. Své rozhodnutí oznámila koncem června. Japonský Olympus se nově plánuje věnovat pouze výrobě zdravotnických pomůcek.

Do exekučních problémů se v důsledku skandálu s účetnictvím dostala i německá firma Wirecard. Zajímavostí je, že Wirecard se stala první firmou, která zkrachovala, i když je stále součástí indexu DAX. Důvodem skandálu byl fakt, že během auditu se prokázalo, že firmě chybí 1,9 miliardy EUR, které vykazovala ve svém účetnictví.

Jednou z prvních společností, která ještě koncem května vyhlásila v USA bankrot je i světoznámá půjčovna aut Hertz, která existuje více než sto let. Mezinárodních operací v Evropě, Austrálii a Nového Zélandu se však situace na americkém trhu podle agentury Reuters nedotkne. Akce Herts Global Holdings se od začátku roku 2020 propadly o 91 procent a během čtvrtečního obchodního dne se jejich hodnota pohybovala okolo 1,50 USD.

Zřejmě až čas ukáže, jak firmy dokážou zvládnout nelehkou finanční situaci, opět nastartovat svůj byznys a vrátit ho do zelených čísel. S ohledem na omezení související s COVID-19 je stále možné, že podobných oznámení bude v nejbližším období přibývat. Významnou roli v tomto směru určitě sehraje i stále potenciální druhá vlna koronaviru.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.