Oznámení Goldenburg Group v odezvě na mediální ataky PKFČR

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Goldenburg Group Ltd. informuje o rozhodnutí soudu o aktivitách PKFČR

Městský soud v Praze letos vyhověl žalobě Goldenburg Group Ltd. proti “Profesní komoře finančníků ČR z.s.” (PKFČR). Goldenburg Group požadovala, aby se PKFČR zdržela šíření nepravdivých informací o této investiční společnosti a jejích obchodních značkách. Dále požadovala náhradu škody a veřejnou omluvu ze strany PKFČR. Soud uznal oprávněnost této žaloby a vyhověl jí.

Zejména rozhodl o zdržení se nepravdivých výroků PKFČR, kterými tato organizace zpochybňovala kvality služeb Goldenburg Group a uváděla její klienty v omyl. Jednalo se například o informace, že se „dopouští nekalých obchodních praktik vůči svým klientům“, „vydělávají ze ztráty svých klientů“, „nezprostředkovávají obchodování na kapitálovém trhu, ale klientům nabízí pouze iluzi tohoto obchodování“ nebo „nejsou regulováni a na jejich činnost není dohlíženo ze strany kyperských ani českých veřejných orgánů“.

Vzhledem k tomu, že se PKFČR proti rozhodnutí odvolala, soudní proces nadále pokračuje.

Brokerská společnost Goldenburg Group Ltd. činí i další právní kroky na obranu proti predátorským praktikám organizace a osoby v ní aktivní. V této souvislosti podala Goldenburg Group na příslušné osoby také trestní oznámení, a to ve věci podezření z vydírání.

PKFČR již dříve společnost Goldenburg Group Ltd. kontaktovala a vyvíjela nátlak, včetně výhružek mediálními ataky, včetně placené kampaně na Facebooku, za účelem získání finančních prostředků jak od Goldenburg Group, tak od jejích klientů jako údajné kompenzace za nepodařené obchody těchto klientů.

V této souvislosti upozorňujeme, že PKFČR, z.s., která je jako zapsaný spolek dle platné legislativy určena k uplatňování společných zájmů skupiny osob, sice může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být její hlavní činností. Přitom hlavní činností PKFČR je evidentně podnikatelská činnost. Ta je uskutečňována prostřednictvím společnosti Ochrana investic s.r.o., jejímž statutárním orgánem je jeden z viceprezidentů PKFČR. Se společností Ochrana investic s.r.o. spotřebitelé uzavírají příkazní smlouvy, jejichž obsahem je vymožení nároku ze zrušené smlouvy mezi spotřebitelem a subjektem kapitálového trhu v rámci poskytování investičních služeb. Společnost Ochrana investic s.r.o. tedy spotřebiteli přislíbí zrušení jeho uzavřené smlouvy a získání finančního prospěchu, přičemž nemá povědomost o detailech smluv a průběhu smluvních vztahů spotřebitelů. To vše za úplatu dle různých druhů Ceníků služeb. Dále společnost Ochrana investic s.r.o. spolupracuje se společností Shmilo investing a.s.,jejímž statutárním orgánem je další z osob figurující jako viceprezident PKFČR.

Spotřebitel by měl ve vlastním zájmu zvážit spolupráci se společností Ochrana investic s.r.o., resp. PKFČR, resp. Shmilo Investing a.s. jelikož se jedná o promyšlenou strategii, jak získat od spotřebitelů nekalými prostředky finanční prospěch.

Goldenburg Group je povinna chránit své zájmy i zájmy svých klientů, a je tak nucena bránit se právní cestou lživým informacím, které PKFCR aktivně publikuje a komerčně promuje v médiích.

Goldenburg Group Limited je kyperská investiční firma (CIF) dohlížená a regulovaná Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF Licenci číslo 242/14.  Společnost se zavázala dodržovat nejvyšší standardy bezpečnosti klientských fondů podle nařízení MiFID II a nejpřísnější pravidla vydaná CySEC. Licence je platná pro země EU a v ČR podléhá notifikaci ČNB.

Brokeři poskytující rizikové produkty CFD (tzv. rozdílové smlouvy) jsou povinni na základě regulace EU zveřejňovat a pravidelně aktualizovat podíl ztrátových obchodů u svých klientů. Srovnání z veřejně dostupných dat největších hráčů na evropském trhu dokládá, že klienti Goldenburg Group mají ziskovost, resp. ztrátovost obdobnou ostatním brokerům, tudíž jakékoli pomlouvačné tvrzení PKFCR o údajných praktikách společnosti by se muselo vztahovat na trh jako celek, a nikoli na jednu ze společností.

Goldenburg Group přitom aktivně a daleko nad rámec regulatorní povinnosti upozorňuje klienty i širokou veřejnost na rizika obchodování s CFD. Poskytuje k tomu vzdělávací programy i mediální osvětu.

Kopíruj automatické systémy nebo profesionály