Podpora „Zelené dohody“ zlepšuje investiční vyhlídky do obnovitelných zdrojů

15 / 04 / 2020
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Navzdory výhradám některých vlád chce Ursula von der Leyenová zahrnout prioritní cíle Zelené dohody (Green Deal) do návrhu sedmiletého rozpočtu EU. Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans počátkem dubna potvrdil, že do září má EK v plánu předložit analýzu dopadů zpřísnění omezení skleníkových plynů do roku 2030 o 50 až 55 procent oproti hodnotám z roku 1990. Dohoda by měla obsahovat celkem 50 kroků k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Někteří odborníci zastávají názor, že současný útlum globální ekonomiky může být dobrým stimulem pro cíle, které jsou součástí Zelené dohody, a zavedení nezbytných opatření může pomoci urychlit cestu k ekologičtějšímu prostředí Evropy.

Tato vize může být dalším stimulem pro investice institucionálních i individuálních investorů do aktiv obnovitelných zdrojů. Ty zatím překonávají aktuální krizi lépe, než řada tradičních odvětví. Podle analýzy fotovoltaické skupiny Solek byly jak krátkodobě, tak střednědobě zelené investice nadprůměrně rostoucí investicí. Společnost srovnávala například roční výnosnost fondů nabízených v Investičním centru ČS. Fond Erste WWF Stock Environment, zaměřený na akcie technologií chránicích životní prostředí včetně obnovitelných zdrojů energie, za roční období k 28. 2. 2020 dosáhl z nabízeného portfolia 47 fondů vůbec nejvyšších výnosů, a to 30,03 %. Pro srovnání komoditní fond Erste Stock Europe Property, který si vedl také nadprůměrně dobře, dosáhl za rok na 14,39% zhodnocení, naopak komodity propadly, a to o 9,41 % (Erste Stock Commodities).

Hůře na tom byly fondy od počátku letošního roku k danému datu 28. 2. (YTD). Snížila se hodnota jak nemovitostních (-2,59 %), tak komoditních investic (-14,12 %). Jeden z mála rostoucích, a to o slušných 4,93 %, byl právě Erste WWF Stock Environment.

Celosvětový pád na kapitálových trzích, který vyvrcholil letos počátkem března a dotkl se prakticky všech titulů, přinesl už ve třetí dekádě minulého měsíce částečné zotavení. Analýza Soleku se podívala na USA, a to jak se vzpamatovávaly jednotlivé sektory s důrazem na firmy z oblasti nezávislé a obnovitelné energetiky. Podle dat Fidelity se právě toto odvětví vzpamatovalo za pět dní od kolapsu nejrychleji – narostlo o nebývalých 25,82 %.

Některá odvětví přitom v období prvního zotavení mezi dny 19. – 25. 3. 2020 dále klesala, jako real estate (-5,61 %). S&P 500 index v tomto zlomovém období nepatrně vzrostl o 1,42 %.

Čas teprve ukáže, jak se krize odrazí ve změněných preferencích investorů dlouhodobě. Financial Times citovaly Jose Debelke, bývalého klimatického úředníka EK, který předpovídá, jak krize ovlivní změnu našich návyků. Jedním ze scénářů je dlouhodobé snížení letecké přepravy, a tím i snížení emisí, které s ní souvisejí.

EK deklaruje i v rámci Green Deal podporu ekonomik nejvíc zasažených států pandemií. V průběhu několika týdnů chce představit rozpočet v hodnotě zhruba bilion eur, který má být základem pro pomoc na oživení ekonomik unie po skončení pandemie a zároveň jim má pomoci v dodržení stanovených kritérií „udržitelnosti“.

Uvidíme, jaká bude realita, každopádně tyto signály zakomponovává trh do ceny „zelených“ aktiv už nyní.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.