Pozitivně naladěný tým Topforex Lapierre: Stará se o závodníky i v době koronaviru

17 / 04 / 2020
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Všichni víme, že v této nelehké době je velmi důležité zůstat pozitivně naladěný. Své o tom ví i český kontinentální tým Topforex Lapierre , který se závodníkům snaží zpříjemntit čas bez závodění. Co si pro ně šéf týmu Radim Kijevský s kolegy připravil?

Tréninkový kemp

Závodníci mají nadstandardní možnost své tréninky absolvovat v jiném než domácím prostředí. V malé vesničce v podhůří Krkonoš je pro každého připraveno zázemí v podobě samostatných pokojů se sociálním zařízením, soukromou saunou a perfektním stravováním, které zajišťuje partner týmu, společnost Days menu.

Dodržování striktních zásad

Dobrovolný kemp je rozdělen do tří týdnů, vždy pouze pro čtyři závodníky. Všichni samozřejmě disciplinovaně plní a podporují aktuální nařízení vlády. Jeho smyslem je vybočit ze stereotypu, a tím dosáhnout uvolnění v této nezvyklé situaci. Příprava se jako u většiny profesionálních cyklistů i v Topforexu vrací do období zahájení přípravy na sezónu někam kolem vánoc, takže v kempu nejde o žádné přehnané tréninkové tempo či intenzity: „Chceme, aby si to všichni na kempu užili a vrátili se k pozitivnímu myšlení,“ shrnuje šéf týmu Radim Kijevský.

Tréninkové zázemí

Je důležité, aby měli sportovci patřičný komfort a úroveň z pohledu moderních tréninkových metod a zároveň byli pod detailním drobnohledem z hlediska sledování růstu jejich výkonnosti. O to se starají dva profesionálové.

Aleš

Cyklistice se věnuje už sedm let a působil v Dukle Brno, kde skončil na pomezí kategorie U23 a elite. Pochlubit se může juniorským titulem mistra republiky. Dnes je z něj akreditovaný trenér Českého svazu cyklistiky, vystudoval fakultu sportovních studií, se specializací na sportovní edukaci a trénink. Ve firmě Topforex Lapierre analyzuje vzorky, které mu dodává sportovní ředitel Petr. Aleš je tu také hodně od toho, aby pomáhal s určováním dlouhodobějších či střednědobých plánů, řešil situaci nemocného závodníka či nevysvětlitelný pokles formy apod.

Petr

Je jako sportovní ředitel zodpovědný za trénink a vedení týmu z pohledu struktury, množství a intenzity tréninků a zároveň je schopen odebírat závodníkům již zmíněné vzorky. Petr je s kluky výrazně víc v osobním dennodenním kontaktu: „Neodebíráme jen krevní vzorky k určování laktátu, který stejně jako tepová frekvence má určité zpoždění, ale sledujeme pomocí speciálních přístrojů umístěných na svalech cyklisty jeho svalovou saturaci, což je pro nás vedle tepů a wattů další, a mimořádně důležitý ukazatel, který získáváme v okamžité odezvě.“

Ambice týmu

Pokud si myslíte, že se jedná o nějaký tábor ruského typu s drilem a odříkáním, není to tak. S cyklisty se zde jedná sice s jasným určením hranic, ale v přátelském duchu. Nikdy nebylo třeba žádných sankcí, proto si členy týmu v Topforex Lapierre pečlivě vybírají. Cílem tohoto týmu totiž je pohybovat se v horní polovině kontinentálních cyklistických týmů minimálně v evropském měřítku.

Další informace se dočtete v obsáhlém  článku na serveru   Roadcycling.cz.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.