Live Registrace Broker

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1.Osobní údaje

0%

?
INFORMACE

V případě, že Vám naše služby představil náš smluvní partner, prosím uveďte jeho název, nebo jeho smluvní kód.

2. Další osobní údaje

0%

?
INFORMACE

Země, kde budete platit daň z příjmu.

?
INFORMACE

Daňové identifikační číslo (DIČ).

více informací

?
INFORMACE

Důvod A - Země / Jurisdikce, v níž je majitel účtu povinen platit daň, nevydává svým rezidentům DIČ

Důvod B - Majitel účtu nemůže získat DIČ nebo podobné číslo z jiného důvodu (pokud jste vybrali tento důvod, tak vysvětlete proč nemůžete získat DIČ v tabulce níže)

Důvod C - DIČ není požadováno. (Tento důvod vyberte pouze pokud zákony příslušné jurisdikce nevyžadují vydání DIČ)

?
INFORMACE

Důvod A - Země / Jurisdikce, v níž je majitel účtu povinen platit daň, nevydává svým rezidentům DIČ

Důvod B - Majitel účtu nemůže získat DIČ nebo podobné číslo z jiného důvodu (pokud jste vybrali tento důvod, tak vysvětlete proč nemůžete získat DIČ v tabulce níže)

Důvod C - DIČ není požadováno. (Tento důvod vyberte pouze pokud zákony příslušné jurisdikce nevyžadují vydání DIČ)

?
INFORMACE

Důvod A - Země / Jurisdikce, v níž je majitel účtu povinen platit daň, nevydává svým rezidentům DIČ

Důvod B - Majitel účtu nemůže získat DIČ nebo podobné číslo z jiného důvodu (pokud jste vybrali tento důvod, tak vysvětlete proč nemůžete získat DIČ v tabulce níže)

Důvod C - DIČ není požadováno. (Tento důvod vyberte pouze pokud zákony příslušné jurisdikce nevyžadují vydání DIČ)

3. Finanční informace

0%

?
INFORMACE

Čisté jmění je definováno jako rozdíl mezi aktivy a pasivy. Tato hodnota se vztahuje na ekonomické postavení a zejména množství peněz, které zákazníkovi zbude po všech odečtech. V případě právnických osob tato hodnota reprezentuje hodnotu všech aktiv oproti hodnotě všech pasiv. 

Aktiva jednotlivců jsou typicky brána včetně hotovosti nebo ekvivalentu, jako například domy nebo auta, investiční účty, jakékoliv cennosti, jako šperky nebo starožitnosti. V případě společností, máme na mysli např. majetek, inventář, materiály, zařízení, vybavení, stroje nebo budovy.

Pasiva jsou peníze dlužené někomu jinému, jako například dluhy na kreditní kartě nebo bankovní dluhy, bondy, směnky, hypotéky, nedoplatky dlužené dodavateli nebo úvěrové linie v bankách atd

?
INFORMACE

Hlavní zdroj příjmu, který se týká klientovy hlavní aktivity.

?
INFORMACE

Osobní investice zahrnují menší riziko, ale zároveň vynášejí méně, zhruba 4-12% p.a.

Spekulativní investování zahrnuje velké riziko, ale může znamenat vysoký zisk – až 20% p.a.

Zajištění kurzového rizika je investiční rozhodnutí ke zmírnění rizika investicemi do dvou finančních nástrojů, jejichž tržní vývoj jde proti sobě, například opce a futures.

?
INFORMACE

Očekávaná finanční částka, která bude ročně investována.

4. Hodnocení vhodnosti

0%


Upozornění na riziko

Vážený kliente,Dle platného zákona bychom Vás chtěli upozornit, že na základě poskytnutých informací zřejmě nemáte potřebné zkušenosti s obchodováním s investičními službami (tj. makléřské služby) a s finančními nástroji, které nabízíme (tj. akcie, OTC finanční nástroje jako CFD, Forex, komodity, indexy) a které nesou velkou míru rizika. V tomto ohledu pro Vás nepovažujeme tyto investiční služby/finanční nástroje za vhodné.

Pokud i přes varování naší společnosti, že tyto finanční nástroje pro Vás nejsou vhodné, chcete obchodovat prostřednictvím naší společnosti s OTC finančními nástroji (jako jsou akcie, Forex, komodity nebo indexy), můžete pokračovat a s těmito finančními nástroji obchodovat.

Naše společnost předpokládá, že výběrem tlačítka „[Souhlasím]“ potvrzujete a souhlasíte s tím, že investiční služby (tj. makléřské služby) a finanční nástroje, které společnost nabízí (tj. akcie, OTC finanční nástroje jako CFD, Forex, komodity, indexy) pro Vás nejsou vhodné, i přesto ale chcete pokračovat v obchodování s finančními nástroji naší společnosti.

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s tím, že jsou pro mě investiční služby a finanční nástroje nevhodné, rozumím rizikům, a přesto chci pokračovat v obchodování s finančními nástroji.

Upozornění na riziko

Vážený kliente,Rádi bychom vás varovali a upozornili, že na základě informací, které jste nám poskytli, se zdá, že nemáte dostatečné zkušenosti / znalosti, jak vyplývá ze zákona, obchodovat s investičními službami ( tj. makléřské služby) a finančních nástrojů, které nabízíme (tj. Akcie, OTC Finanční nástroje jako CFD, Forex, Komodity, Indexy), které nesou vysokou míru rizika. V tomto ohledu nepovažujeme tyto investiční služby / finanční nástroje (nástroje) pro vás za vhodné.

Pokud i přes varování naší společnosti, že tyto finanční nástroje pro Vás nejsou vhodné, chcete obchodovat prostřednictvím naší společnosti s OTC finančními nástroji (jako jsou akcie, Forex, komodity nebo indexy), můžete pokračovat a s těmito finančními nástroji obchodovat.

Naše společnost předpokládá, že výběrem tlačítka „[Souhlasím]“ potvrzujete a souhlasíte s tím, že investiční služby (tj. makléřské služby) a finanční nástroje, které společnost nabízí (tj. akcie, OTC finanční nástroje jako CFD, Forex, komodity, indexy) pro Vás nejsou vhodné, i přesto ale chcete pokračovat v obchodování s finančními nástroji naší společnosti.

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s tím, že jsou pro mě investiční služby a finanční nástroje nevhodné, rozumím rizikům, a přesto chci pokračovat v obchodování s finančními nástroji.

Upozornění na riziko

Vážený kliente,Rádi bychom vás varovali a upozornili, že na základě informací, které jste nám poskytli, se zdá, že nemáte dostatečné zkušenosti / znalosti, jak vyplývá ze zákona, pro obchodování s investičními službami ( tj. makléřské služby) a finančními nástroji, které nabízíme (tj. Akcie, OTC Finanční nástroje jako CFD, Forex, Komodity, Indexy), které nesou vysokou míru rizika. V tomto ohledu nepovažujeme tyto investiční služby / finanční nástroje (nástroje) pro vás za vhodné.

Pokud i přes varování naší společnosti, že tyto finanční nástroje pro Vás nejsou vhodné, chcete obchodovat prostřednictvím naší společnosti s OTC finančními nástroji (jako jsou akcie, Forex, komodity nebo indexy), můžete pokračovat a s těmito finančními nástroji obchodovat.

Naše společnost předpokládá, že výběrem tlačítka „[Souhlasím]“ potvrzujete a souhlasíte s tím, že investiční služby (tj. makléřské služby) a finanční nástroje, které společnost nabízí (tj. akcie, OTC finanční nástroje jako CFD, Forex, komodity, indexy) pro Vás nejsou vhodné, i přesto ale chcete pokračovat v obchodování s finančními nástroji naší společnosti.

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s tím, že jsou pro mě investiční služby a finanční nástroje nevhodné, rozumím rizikům, a přesto chci pokračovat v obchodování s finančními nástroji.

5. Test vhodnosti

0%

?
INFORMACE

Definujeme majetek jako všechny věci, které mají peněžní hodnotu a patří vám, tj. Vaše peníze, majetek, investice, auta.

?
INFORMACE

Definujeme majetek jako všechny věci, které mají peněžní hodnotu a patří vám, tj. Vaše peníze, majetek, investice, auta.

6. Compliance

0%

Zde můžete přesouvat své soubory.

Click me to remove the file.

Zde můžete přesouvat své soubory.

Click me to remove the file.
?
INFORMACE

'Politicky exponovaná osoba' zahrnuje následující fyzické osoby, které zastávají nebo zastávali významné veřejné funkce v Kyperské republice nebo jiné zemi a jejich přímé rodinné příslušníky nebo osoby známé jako blízké osoby této osoby:
i. hlav států, předsedů vlád, ministrů, náměstků ministrů a státních tajemníků,
ii. členů parlamentu,
iii. členů nejvyšších soudů, ústavních soudů nebo dalších nejvyšších justičních orgánů, proti jejichž rozhodnutí nelze s výhradou výjimečných okolností podat opravný prostředek,
iv. členů účetních dvorů nebo rad centrálních bank,
v. velvyslanců, chargés d'affaires a vysokých důstojníků ozbrojených sil,
vi. členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů podniků ve vlastnictví státu.

„Přímí rodinní příslušníci“ zahrnují následující osoby:
vii. manžel/manželka nebo osoba, která s politicky exponovanou osobou žije ve společné domácnosti alespoň jeden rok,
viii. děti a jejich manželé/manželky nebo osoby, s nimiž žijí v jedné domácnosti alespoň jeden rok,
ix. rodiče.
„Osoby známé jako blízké osoby“ jsou:
x. fyzická osoba, o níž je známo, že je skutečným spolumajitelem právnických osob nebo právních uspořádání nebo má jakýkoli jiný blízký obchodní vztah s osobou spadající do výše uvedených bodů (i) až (vi),
xi. fyzická osoba, která je jediným skutečným majitelem právnické osoby nebo právního uspořádání, o kterých je známo, že ve skutečnosti byly vytvořeny ve prospěch osoby spadající do výše uvedených bodů (i) až (vi).