Skvělá tréninková morálka, chválí Petr Kaltofen své svěřence

06 / 01 / 2020
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Na dva týdny uletěl tým Topforex-Lapierre předvánočnímu shonu a nízkým teplotám do španělského Benidormu. Soustředění splnilo očekávání, závodníci si dokonce k tréninkovým dávkám přidávali kilometry navíc.

Turistické středisko obklopené z východu, severu a západu horskými masivy poskytlo na 12 dní ideální podmínky pro přípravu mladých profesionálů. Chlapci absolvovali tři náročné třídenní tréninkové bloky proložené dvěma volnějšími dny. Všechny tréninky odpracovali pohromadě, ve volnějších dnech vyjížděli individuálně nebo po skupinkách.

Aby tréninkové dávky odpovídaly stavu závodníků, proběhly na začátku a v polovině pobytu terénní laktátové testy. Kromě až sedmihodinových cyklistických výjezdů byl kladen důraz na posílení a stabilizaci vnitřního svalového systému. Cyklisté plnili náročný plán na sto procent, ze strany realizačního týmu jim byl poskytován veškerý možný komfort, co se týče servisu i regenerace.

„Od návratu mají kluci individuální přípravu až do 4.ledna, dodává sportovní ředitel Petr Kaltofen, jejich formu plánujeme zkontrolovat na zátěžových testech na srazu v Pardubicích a pak většina odletí opět do Španělska, kde bude příprava pokračovat. Prozatím jsem více než spokojen s přístupem celého týmu, kluci, maséři i mechanici šlapou na jedničku.“

Oficiálně bude zahájena sezona 7.1., kdy proběhne plánovaná tisková konference, které se zúčastní všichni závodníci ambiciózní cyklistické stáje, majitel Radim Kijevský a sportovní ředitelé René Andrle a Petr Kaltofen a v neposlední řadě Aleš Řehoř, týmový sportovní diagnostik.

 

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.