Technologické giganty ztrácejí. Dolů je táhne koronavirus

30 / 03 / 2020
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Technologické giganty ztrácejí. Dolů je táhne koronavirus Situace na trzích momentálně nevypadá ideální. A přestože po dosavadních výprodejích většina odborníků předpokládá, že akciové trhy již mají dno za sebou – až vývoj v nejbližším období ukáže, zda je to skutečně tak. Momentálně je totiž propad způsoben především v důsledku paniky kolem COVID -19, ale další by mohl přijít po zveřejnění hospodářských výsledků jednotlivých firem. Obrovské propady neobešli ani největší technologické společnosti jako Amazon, Apple a Microsoft. Od svých posledních vrcholů, které dosahovaly v únoru se akcie obou společností propadly v řádu desítek procent.

Hodnota Amazonu na burze se ještě 19. února pohybovala na úrovni 2 170 USD za akcii, ale po propuknutí koronavirus a odstartování řady opatření, která mají dopad nejen na běžné fungování jednotlivců ale i celou ekonomiku a kapitálové trhy. Hodnota internetového prodejce se propadla v první polovině března na 1676 USD za akcii, což představuje oslabení o 22,76 procent. Během posledních týdnech však zájem o služby Amazonu narůstá a ten se rozhodl zvýšit počet svých zaměstnanců o 100 tisíc. Problém však mohou představovat subdodavatelé společnosti, kteří v důsledku vzniklé situace kolem COVID-19 postupně zastavují výrobu. Hodnota společnosti se během čtvrtečního obchodního dne pohybovala na úrovni 1916 USD za akcii.

 

Výrazným poklesem musel čelit i Microsoft Corporation. Jeho hodnota ještě 19. února činila 187 USD za akcii, ale v polovině března se propadla na 135 USD za akcii, což znamená propad o 28 procent. Přesto, se mu podařilo udržet si tržní kapitalizaci nad jeden bilion USD. Během posledních dní mírného oživení na kapitálových trzích stoupla i hodnota tohoto gigantu. Ve čtvrtek se tržní hodnota firmy pohybovala na úrovni 1,15 bilionu USD a hodnota jedné akcie se držela na úrovni 152 USD.

 

Propad neobešel ani výrobce populárních chytrých telefonů Apple, jehož hodnota se od 19. února do 23. března propadla o 30 procent na 224 USD za akcii. Od té doby hodnota akcií směřuje opět vzhůru a ve čtvrtek se obchodovala na úrovni 252 USD za akcii. Tržní kapitalizace společnosti se v téže době pohybovala na ceně 1,09 bilionu USD. Propady v posledních týdnech zaznamenaly i další z řady technologických společností jako Google a Facebook.

 

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.