Tesla chce využít růstovou vlnu. Má v plánu prodat další akcie

18 / 02 / 2020
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Akcie výrobce elektromobilů Tesla se v posledním období vezou na zelené vlně díky pozitivnímu sentimentu investorů. Ten existuje jako důsledek dobrých zpráv ohledně oznámení, že společnost vykázala druhý kvartální zisk za sebou. Dle nejnovější zprávy se firma rozhodla tento faktor využít ve svůj prospěch nabídnutím dalších akcií k prodeji, z něhož plánuje získat 2,3 miliardy USD.

Rozhodnutí o prodeji dalšího objemu akcií Tesly je pro veřejnost poměrně překvapivé, protože se šéf společnosti Elon Musk v minulosti vyjádřil, že podobné kroky neplánuje. Právě naopak, málokdo by mohl zapomenout na jeho prohlášení z roku 2018, že chce odkoupit všechny akcie Tesly zpět do soukromého vlastnictví za účelem zefektivnění chodu společnosti a dosažení dlouhodobě stanovených cílů.

Naposledy se před měsícem nechal slyšet, že společnost bude schopna generovat dostatek hotovosti na financování svých ambiciózních plánů na expanzi.

Aktuálně je tedy zřejmé, že Musk svůj názor od té doby přehodnotil, protože momentálně plánuje kapitál získaný z prodeje akcií využít k posílení bilance a k obecným účelům pro potřeby firmy. Tesla oznámila, že má ​​v plánu na prodej poskytnout celkem 2,65 milionu akcií, přičemž na trhu je momentálně k dispozici 180 milionů akcií firmy. Z toho akcie v hodnotě 10 milionů USD plánuje koupit samotný Musk.

Jedná o logický krok, protože Tesla na dosažení svých cílů a financování růstu společnosti potřebuje obrovský kapitál. A kdy jindy se naskytne lepší příležitost ho získat, než teď, když se akcie vezou na růstové vlně? O pár měsíců může být situace zcela jiná. Akcie společnosti jsou momentálně nadhodnocené. Když se totiž podíváme na reálná čísla, během čtvrtého kvartálu firma sice dosáhla zisku 105 milionů USD a vykázala tak druhý kvartální zisk za sebou, za celý loňský rok ale vykázala ztrátu ve výši 862 milionů USD. Cena akcií je však vůči tomuto faktoru zatím odolná a v posledních týdnech překonala nová historická maxima.

Navíc, Tesla sice zvýšila dodávky zákazníkům na přibližně 367 500 vozů, což představuje nárůst o 50 procent, a tento rok plánuje jejich zvýšení na půl milionu, pozornému oku odborníků neujde fakt, že zvýšení výroby na 500 tisíc vozidel plánovala už v roce 2018 a v dalších dvou letech mělo být cílem zvýšení na milion vozidel.

Akcie společnosti aktuálně těží zejména z pozitivních zpráv z posledního období, to může mít ale poměrně krátkodobý efekt. Až čas ukáže, nakolik je tato skutečnost v hodnotě akcií reálně započítána.

Hodnota společnosti reagovala na čtvrteční zprávu o prodeji dalšího objemu akcií oslabením o 4 procenta. Během pátečního dne se cena pohybovala okolo 804 USD za akcii. Ve stejném období před měsícem dosahovala okolo 527 USD za akcii, což představuje 52procentní nárůst.

Tržní kapitalizace firmy v uplynulých dnech vzrostla na 145 miliard USD. Pro srovnání, ještě před pár týdny, kdy hodnota akcií poprvé překonala hranici 600 USD za akcii, dosahovalo ocenění firmy na burze 104 miliard USD.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.