TopForex: Letní dovolené do Turecka nejspíše nezlevní

11 / 04 / 2019
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Během loňského roku se zdálo, že zájezdy do Turecka výrazně zlevní díky znehodnocení turecké liry (TRY). Podle srovnání katalogových cen velkých cestovních kanceláří, které provedla společnost TopForex, však korunové ceny zájezdů do Turecka meziročně (2019/2018) vzrostly, konkrétně v případě turecké riviéry jsou na letošní sezónu ceny vyšší přibližně o 10 % v porovnání s loňským rokem. Vedle měnových kurzů totiž sehrála důležitou roli u ceny zájezdů do Turecka česká a mezinárodní poptávka i inflace turecké liry. Analýza TopForex ukazuje, že ani v dalších měsících nemusí cena těchto zájezdů klesat.

Lira oslabovala vůči euru, a obdobně vůči české koruně, téměř celý loňský rok. Z úrovně 4,5 liry za 1 euro znehodnotila během jednoho roku až na úroveň 8 lir za euro. Jedná se o rekordní více než 70procentní znehodnocení turecké měny. Už v květnu však turecká centrální banka spustila velké intervence a pomocí měnových nástrojů a operací na devizovém trhu (zvyšování sazeb a nákup domácí měny) se podařilo alespoň dočasně ukončit devalvaci liry, která posílila z 8,00 na 5,85 za euro.

V roce 2019 lira pokračovala v mírné devalvaci, což se projevuje i v kurzu vůči české koruně. Meziročně je lira slabší o 20 %, když nyní stojí 4,15 koruny, zatímco loni touto dobou ji Češi mohli koupit za 5,18 koruny.

Posilnění koruny se ale pozitivně v cenách zájezdů neodrazilo, stejně jako turisty neodradila ani politicky napjatá situace. Podle Invie dokonce vzrostla poptávka Čechů po zájezdech do Turecka meziročně o 68 %. Růst cen je tedy logickým vyústěním vysoké poptávky, kterou v Turecku ovšem táhnou zejména turisté z Ruska. Vedle toho se na zdražování pobytů v Turecku podílí i vysoká inflace, která se aktuálně pohybuje kolem 20 %.

Může se situace ještě změnit v cenách zájezdů last minute, anebo na příští sezónu, tedy v roce 2020?

„Prioritním cílem turecké centrální banky bude snížit inflaci. Rovněž se bude snažit o eliminování vysokých cenových výkyvů v rámci kurzu. Z technického pohledu a z krátkodobého hlediska to zatím vypadá na pokračování mírného znehodnocování turecké liry vůči euru i koruně. Bez větších zásahů centrální banky tak z dlouhodobého hlediska očekávám udržení v cenovém rozmezí 5,9 až po 7,0 TRY za euro, tedy oproti minulosti je to zcela stabilní pásmo,“ komentoval možný vývoj turecké měny Patrik Mackových, hlavní analytik TopForex a dodal: „V každém případě jsou stále zájezdy do tureckých destinací velmi cenově přístupné, v porovnání třeba s Řeckem nebo dalšími evropskými středomořskými státy, kde se platí eurem.“

Ani sezona na rok 2020, která se začne prodávat na podzim, neskýtá za současných podmínek i odhadu vývoje měnové politiky v Turecku výhled na zlevňování zájezdů. „Očekávám, že z dlouhodobého hlediska se turecká centrální banka pokusí stabilizovat devizový trh prostřednictvím nástrojů a operací na devizovém trhu. To znamená naopak i možné posilování liry na podzim, a tedy dokonce případné další zdražování zájezdů do tureckých letovisek,“ doplnil Patrik Mackových z TopForex.

O TopForex

TopForex je mezinárodní brokerská společnost poskytující své služby v zemích Evropské unie. Více informací na www.topforex.com

Upozornění na rizika: Finanční rozdílové smlouvy jsou složité nástroje a jsou spojeny s vysokým rizikem rychlých finančních ztrát v důsledku pákového efektu. Na 71.21% účtů retailových investorů dochází k finančním ztrátám při obchodování s finančními rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele. Měli byste zvážit, zda chápete, jak finanční rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko, že utrpíte finanční ztráty. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s těmito produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.