US dluhopisy: přijde recese rovnou, anebo trhy ještě půjdou nahoru?

19 / 08 / 2019
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

V posledních dnech téměř všechna média psala o indikátoru, který předpovídá recesi – vyslal totiž svůj varovný signál. Jedná se o sledování výnosů z desetiletých a dvouletých amerických vládních dluhopisů. Jestliže jsme tento týden poprvé od roku 2005 mohli zaregistrovat vyšší výnosy jak u dvouletých, tak i u desetiletých dluhopisů, byla na to zaměřená dost masivní pozornost. Akciové indexy celosvětově zaregistrovaly pokles. V praxi se stejně tak měří spread (rozdíl) mezi výnosem těchto dvou instrumentů a pokud je negativní, pak trh vysílá signál, že pravděpodobně to není s ekonomikou tak dobré, jak všichni tvrdí.

Skutečnosti, že se na trhu opravdu něco děje, nasvědčuje i rychlý nárůst hodnoty drahých kovů, ale i prudké poklesy výnosů na dluhopisovém trhu a VIX (index strachu) na nezvykle vysokých úrovních.

Podle zerohedge zmíněný “indikátor” předpověděl posledních 7 recesí, ale například v roce 98, kdy byla křivka inverzní, jsme se recese nedočkali. Podle Bank of America byla na trhu v minulosti inverze v roce 1960, která nevedla do recese a výnosová křivka nebyla inverzní během tří recesí, konkrétně v letech 1940 – 1955. Někteří experti považují tento signál jako jedinečný pro blížící se recesi.

Zdroj: BofA Merril Lynch Global Research Bloomberg

Co však mohou očekávat investoři a obchodníci na burze?

Jednoznačně to neznamená, že se trh musí nyní zhroutit okamžitě. Může to být dobrý signál, nicméně trh má prostor a bez problémů může vytvořit další vrchol. Důkazem je následující tabulka, která detailně popisuje, jak se trh choval po začátku “inverzní křivky” a jestli má prostor k růstu. Je to sice názor z jiného úhlu pohledu a ne tak negativní, jak se všude píše, ale zato je založený na pravdivých číslech.

Kdy tedy můžeme očekávat recesi? V polovině minulého století se rozmezí pohybovalo mezi 8 až 24 měsíci poté, co křivka začala být inverzní. Průměrně je to však 15,1 měsíců a medián je na úrovni 16,3 měsíce. Statisticky to tedy znázorňuje období delší než jeden rok.

Recese je sice otázkou času a přijde dříve nebo později, ale hlavní otázka pro obchodníky a investory je, co může udělat trh a jestli vůbec mají čas se přizpůsobit aktuálním podmínkám? Na základě analýzy z Bank of America se dá říci, že po inverzi je velmi velká pravděpodobnost dosažení nového vrcholu na základě níže uvedené tabulky. Průměrně do 7 měsíců od inverze trhy zaznamenaly nový vrchol. Můžeme říci, že ve většině případů trh vytvoří nový vrchol od 2 do 3 měsíců od inverze, ale může to stejně tak trvat i dva roky. Rozmezí je poměrně vysoké.

V procentuálním vyjádření tu máme lepší, ale i horší čísla, pokud mluvíme o možném vrcholu z pohledu zhodnocení. Od inverze největší procentuální vrchol byl na úrovni 25 procent, a to před poslední krizí.

Zdroj: BofA Merrill Lunch Global Research, Bloomberg, Global Financial Data

I když je inverzní křivka silným argumentem, aby byli investoři znepokojení, výše uvedená data z minulosti signalizují, že krize nevypukne ze dne na den.

Patrik Mackových, TopForex

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.