USDJPY: Pár pochoduje vzhůru díky vyšším výnosům v USA

24 / 04 / 2018
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Dolar-jen pár byl v posledních dnech výrazněji nakupovaný a poskočil k levelu 109 v úterý ráno, přičemž se obchodoval v intradenním zisku cca 0.15% během Londýnské seance.

Včerejší Americké PMI vyšly nad odhady trhu a potvrdily silné ekonomické momentum v USA. Výrobní sektor si polepšil na 56.5 z 55.6 naposledy, zatímco index služeb vzrostl na 54.4 z 54.0 v minulým měsíci. Tyto výsledky dodaly dolaru sílu.

Později během dne je na programu index spotřebitelské důvěry, kde se odhaduje mírně pohoršení na 126.0 z 127.7. Na druhé straně by si ale měli polepšit prodeje nových domů na 625,000 z 618,000. Tato čísla mohou přinést volatilitu na USDJPY pár.

Výnosy v USA pokračují v růstu: 10 letý se dostal k 3%, 30 letý nad 3.15%. Oba však mírně zkorigovaly mezitím. Dvouletý stále zůstal při 2.5% a proto se výnosová křivka v úterý zploštila.

USDJPY pár se dokázal dostat nad 108.50, což byla kritická rezistence. Pokud zůstává nad ní, mohl by následovat další růst k 100 dennímu průměru na 109.00. Pokud bude i ten překonán, býci by mohly potlačit pár k psychologické hladině 110.00.

Směrem na pokles je support na zmiňované úrovni 108.50 a pokud nebude udržen, může nastat propad k 108.00, případně až k 107.60, kde se nacházejí minulé maxima. V každém případě doporučujeme při obchodování dodržet důsledný money a risk management.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.