Žádná expanze netrvá věčně

06 / 06 / 2019
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Akciový trh roste od konce prosince, respektive začátku ledna, a to díky otočení celé monetární politiky FEDU. Všichni si pamatujeme a vzpomínáme na ukončení restriktivní měnové politiky kvůli 20 procentního poklesu akcií. Od té doby jsme však pozorovali pouze čistý růst.

Už i v předcházejících článcích jsem avizoval, že trh by potřeboval zdravou korekci, aby opět mohl dále růst. Velmi těžko se však odpovídá na to, kdy aktuální pokles, který nyní dosahuje několika procent (5 až 7 procent od vrcholu) skončí. Uvidíme ale něco podobného jako v nedávném období nebo budeme opět růst?

Z fundamentálního hlediska je velmi těžké hledat hnací motor pro akcie. Trh roste už přibližně 10 let, ekonomika je v dobrém stavu, zejména tedy v USA, kde byl potvrzen růst HDP ve výši 3,1 procenta. Nezaměstnanost je na velmi nízkých úrovních.

Pokud budou akcie dále klesat, je velká pravděpodobnost, že uvidíme snížení úrokových sazeb v USA, nebo i zavedení kvantitativního uvolňování. Navzdory tomu, že americká ekonomika je zralá na zvyšování sazeb, trh očekává její pokles. Podle Zerohedge je až 82 procentní pravděpodobnost, že do konce prosince 2019 uvidíme snižování sazeb. Ty se pohybují v pásmu 2,25-2,5 procenta. Trh očekává snížení téměř o 0,5 procent na úroveň 2-2,1 procenta.

 

O situaci však rozhodne až FED na svém zasedání. Na tom posledním se vyjádřil, že nemá v úmyslu zvyšovat ani snižovat sazby. Investoři však očekávají pokles a centrální bankéři se tomu budou přizpůsobovat, jak jsme mohli vidět nedávno. Tento krok by mohl představovat jednoznačný stimul pro ceny dluhopisů a svým způsobem i pro akciové trhy. Tím by krátkodobá korekce mohla být ukončená.

I když tu máme silný negativní signál pro ekonomiku a akcie, konkrétně obchodní válku, Trump se podle několika různých politiků a analytiků snaží tímto krokem donutit FED, aby sazby snížil. Důsledky obchodní války budou více než znepokojující.

Na druhém grafu vidíte pohled analytika z Morgan Stanley (Michael Wilson), který považuje tento rok za rok s vysokou šancí poklesu nebo změny cyklu – z expanze na recesi. Podle tohoto grafu se nacházíme na začátku „downturnu“. I když se jedná z jeho strany o poměrně negativní scénář, centrální banky a jejich nástroje vždy dokáží ovlivnit trhy a svým způsobem odvrátit pokles. To mohou udělat například prostřednictvím změny rétoriky, či spuštěním programu kvantitativního uvolňování.

Toto se za poslední roky stalo vícekrát a je jen otázkou času, kdy se tento jev objeví znovu. Žádná expanze však netrvá věcně a záleží, kdy tyto nástroje budou neúčinné. To pochopitelně závisí i na stavu ekonomiky.

Patrik Machových, TopForex

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.