Zelená dohoda: Podporujte investice do obnovitelných zdrojů

05 / 05 / 2020
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans počátkem dubna potvrdil, že do září má v plánu předložit analýzu dopadů zpřísnění omezení skleníkových plynů do roku 2030 o 50 až 55 procent oproti hodnotám z roku 1990.

Zelená dohoda bude díky Ursule von der Leyenové zahrnuta také do návrhu sedmiletého rozpočtu EU. Mnozí s tám sice nesouhlasí, ale někteří odborníci zastávají názor, že současný útlum globální ekonomiky může být dobrým stimulem pro cíle, které jsou součástí Zelené dohody, a zavedení nezbytných opatření může pomoci urychlit cestu k ekologičtějšímu prostředí Evropy.

Obnovitelné zdroje

Tato situace by také mohla být stimulem pro ivestory investující do aktiv obnovitelných zdrojů. Ty totiž reagují na současnou krizi lépe než řada tradičnách odvětví. Podle analýzy byly dokonce krátkodobé i střednědobé zelené investice nadprůměrně rostoucí.

Srovnání výnostnosti

Společnost srovnávala například roční výnosnost fondů nabízených v Investičním centru ČS. Fond Erste WWF Stock Environment, zaměřený na akcie technologií chránicích životní prostředí včetně obnovitelných zdrojů energie. Ke konci února 2020 dosáhl z nabízeného portfolia 47 fondů vůbec nejvyšších výnosů, a to 30,03 %. Pro srovnání komoditní fond Erste Stock Europe Property, který si vedl také nadprůměrně dobře, dosáhl za rok na 14,39% zhodnocení, naopak komodity propadly, a to o 9,41 %.

Velké poklesy

Od počátku letošního roku si nevedly fondy dobře. Snížila se hodnota nemovitostních (-2,59 %) i komoditních investic (-14,12 %) a jeden z mála rostoucích fondů byl právě Erste WWF Stock Environment. Vrchol krize kapitálových trhů přišel však v březnu a dotkl se všeho. Ve třetí dekádě března došlo k částečného zotavení. A odvětví obnovitelných zdrojů se opět vzpamatovalo ze všech nejrychleji.

Dlouhodobé hledisko

Čas samozřejmě teprve ukáže, jak se krize odrazí z dlouhodobého hlediska. Jose Debelke předpocídá takový scénář, že krize ovlivní naše návyky. Například podle něj dojde ke snížení letecké přepravy a emicí, které jsou s ní spojené.

Podpora ekonomik

V rámci Green Deal by mělo dojít k podpoře ekonomik nejvíc zasažených států pandemií. Byl dokonce představen rozpočet v hodnotě zhruba bilion eur, který má být základem pro pomoc na oživení ekonomik unie po skončení pandemie a zároveň jim má pomoci v dodržení stanovených kritérií udržitelnosti zdrojů.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.