Κανονική ζωντανή εγγραφή

Οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές εμπεριέχουν ρίσκο και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο

To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Γενικές πληροφορίες

0%

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε περίπτωση που σύστησε τις υπηρεσίες μας σε εσάς κάποιος συνεργάτης μας, παρακαλούμε δηλώστε το όνομα ή τον κωδικό του.

2. Περισσότερες προσωπικές πληροφορίες

0%

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρα στην οποία φορολογείστε.

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

περισσότερες πληροφορίες

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αιτία A - Η χώρα/δικαιοδοσία στην οποία φορολογείται ο κάτοχος του λογαριασμού δεν εκδίδει ΑΦΜ στους κατοίκους της

Αιτία B - Ο κάτοχος του λογαριασμού είναι διαφορετικά αδύναμος να αποκτήσει ΑΦΜ ή αντίστοιχο αριθμό (Εάν επιλέξατε αυτή την αιτία, παρακαλούμε εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να αποκτήσετε ΑΦΜ, στον παρακάτω πίνακα)

Αιτία Γ - Δεν απαιτείται ΑΦΜ. (Επιλέξτε αυτή την αιτία μόνο εάν ο τοπικός νόμος της σχετικής δικαιοδοσίας δεν απαιτεί τη συλλογή ΑΦΜ που εκδόθηκε από τοιαύτη δικαιοδοσία)

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αιτία A - Η χώρα/δικαιοδοσία στην οποία φορολογείται ο κάτοχος του λογαριασμού δεν εκδίδει ΑΦΜ στους κατοίκους της

Αιτία B - Ο κάτοχος του λογαριασμού είναι διαφορετικά αδύναμος να αποκτήσει ΑΦΜ ή αντίστοιχο αριθμό (Εάν επιλέξατε αυτή την αιτία, παρακαλούμε εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να αποκτήσετε ΑΦΜ, στον παρακάτω πίνακα)

Αιτία Γ - Δεν απαιτείται ΑΦΜ. (Επιλέξτε αυτή την αιτία μόνο εάν ο τοπικός νόμος της σχετικής δικαιοδοσίας δεν απαιτεί τη συλλογή ΑΦΜ που εκδόθηκε από τοιαύτη δικαιοδοσία)

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αιτία A - Η χώρα/δικαιοδοσία στην οποία φορολογείται ο κάτοχος του λογαριασμού δεν εκδίδει ΑΦΜ στους κατοίκους της

Αιτία B - Ο κάτοχος του λογαριασμού είναι διαφορετικά αδύναμος να αποκτήσει ΑΦΜ ή αντίστοιχο αριθμό (Εάν επιλέξατε αυτή την αιτία, παρακαλούμε εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να αποκτήσετε ΑΦΜ, στον παρακάτω πίνακα)

Αιτία Γ - Δεν απαιτείται ΑΦΜ. (Επιλέξτε αυτή την αιτία μόνο εάν ο τοπικός νόμος της σχετικής δικαιοδοσίας δεν απαιτεί τη συλλογή ΑΦΜ που εκδόθηκε από τοιαύτη δικαιοδοσία)

3. Οικονομικά στοιχεία

0%

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η καθαρή αξία καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και των οφειλών του πελάτη. Αυτή η τιμή αναφέρεται στην οικονομική θέση και συγκεκριμένα στο χρηματικό ποσό το οποίο μένει στο εν λόγω άτομο μετά την πληρωμή όλων των δαπανών. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αυτή η τιμή εκφράζει την αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων έναντι όλων των οφειλών ως οικονομική δήλωση.

Τα περιουσιακά στοιχεία προσώπων περιλαμβάνουν συνήθως μετρητά ή ισότιμά τους, όπως ακίνητα (κατοικίες ή αυτοκίνητα), επενδυτικοί λογαριασμοί, οποιαδήποτε πολύτιμα αγαθά (όπως κοσμήματα ή αντίκες), σε περίπτωση εταιρειών εννοούμε π.χ. ακίνητα, απόθεμα, υλικά, εργοστάσια, εξοπλισμό, μηχανήματα ή κτήρια.

Οι οφειλές είναι τα χρήματα που οφείλονται σε άλλους, όπως λογαριασμοί πιστωτικών καρτών, οφειλές προς τράπεζες, ομόλογα, γραμμάτια, υποθήκες, εκκρεμείς πληρωμές σε προμηθευτές ή πίστωση σε τράπεζα κ.λπ.

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κύρια πηγή εισοδήματος ή περιουσία, σύμφωνα με την κύρια δραστηριότητα του πελάτη.

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι προσωπκές επενδύσεις αποτελούν επενδύσεις χαμηλού κινδύνου οι οποίες αποφέρουν χαμηλότερα κέρδη, π.χ. εύρους 4 έως 12% ετησίως

Οι κερδοσκοπικές επενδύσεις αποτελούν επενδύσεις με σημαντικό κίνδυνο, οι οποίες αποφέρουν σημαντικό κέρδος, π.χ. πάνω από 20% ετησίως

Αντασφάλιση αποφάσεων επένδυσης για τον περιορισμό του κινδύνου κατοχής ενός συγκεκριμένου οικονομικού μέσου, επενδύοντας σε δυο οικονομικά μέσα, των οποίων η ανάπτυξη αγοράς είναι αντιπραγματική, π.χ. δικαιώματα και μελλοντικές συμβάσεις.

Επένδυση διατήρησης κεφαλαίου, όπου δεν θέλετε να ριψοκινδυνεύσετε την απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναμενόμενο ποσό χρημάτων που θα επενδύεται σε ετήσια βάση.

4. Αξιολόγηση καταλληλότητας

0%Προειδοποίηση κινδύνου

Αγαπητέ Πελάτη!Αναγνωρίζω ότι δεν θα μπορέσω να πραγματοποιήσω συναλλαγές χωρίς να αναπτύξω τις γνώσεις μου σχετικά με τα προϊόντα μόχλευσης ή να αποκτήσω περισσότερη εμπειρία.

Προειδοποίηση κινδύνου

Αγαπητέ Πελάτη!Οι απαντήσεις που δώσατε υποδεικνύουν ότι δεν διαθέτετε την απαραίτητη εμπειρία και γνώσεις για να κατανοήσετε την πολυπλοκότητα και τον κίνδυνο που συνεπάγονται τα προϊόντα μόχλευσης. Τα προϊόντα που προσφέρουμε είναι πολύ επικίνδυνα και ευμετάβλητα. Οι πελάτες ενδέχεται να χάσουν όλο το επενδυμένο κεφάλαιό τους. Σας ενθαρρύνουμε να αναπτύξετε καλύτερες γνώσεις σχετικά με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και να εξοικειωθείτε με ένα λογαριασμό επίδειξης που διαθέτουμε στην πλατφόρμα συναλλαγών για να αναπτύξετε περαιτέρω την κατανόησή σας για τα προσφερόμενα προϊόντα. Αναγνωρίζω ότι δεν θα μπορέσω να πραγματοποιήσω συναλλαγές CFD-s χωρίς να αναπτύξω τις γνώσεις μου σχετικά με τα προϊόντα μόχλευσης ή να αποκτήσω περισσότερη εμπειρία.

Προειδοποίηση κινδύνου

Αγαπητέ Πελάτη!Θα θέλαμε να σας προειδοποιήσουμε και να σας υποδείξουμε ότι, με βάση τις πληροφορίες που μας παρείχατε, δεν φαίνεται να διαθέτετε την κατάλληλη εμπειρία/γνώση/προφίλ κινδύνου, όπως προκύπτει από το Νόμο, για το εμπόριο των επενδυτικών υπηρεσιών και τα χρηματοοικονομικά μέσα που προσφέρουμε, τα οποία παρουσιάζουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Από την άποψη αυτή, δεν θεωρούμε ότι αυτές οι επενδυτικές υπηρεσίες/χρηματοοικονομικά μέσα είναι κατάλληλα για εσάς. Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με την εταιρεία μας, παρόλο που η εταιρεία σας έχει προειδοποιήσει ότι αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν είναι κατάλληλα για εσάς, θα μπορούσατε να συνεχίσετε και να διαπραγματευτείτε αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα. Η εταιρεία θεωρεί ότι επιλέγοντας το παρακάτω κουμπί [Αποδοχή] αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οι προβλεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοοικονομικά μέσα που η εταιρεία προσφέρει δεν είναι κατάλληλα για εσάς, αλλά εξακολουθείτε να επιθυμείτε να προχωρήσετε σε διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών μέσων με την εταιρεία. Δηλώνω ότι έχω συμβουλευτεί για την ανεπάρκεια των επενδυτικών υπηρεσιών και των χρηματοοικονομικών μέσων και για την κατανόηση του κινδύνου που συνδέεται με την επένδυση και παρόλα αυτά θέλω να προχωρήσω στην επένδυση χρηματοοικονομικών μέσων.

Προειδοποίηση κινδύνου

Αγαπητέ Πελάτη!"Θα θέλαμε να σας προειδοποιήσουμε και να σας υποδείξουμε ότι, με βάση τις πληροφορίες που μας παρείχατε, δεν φαίνεται να διαθέτετε την κατάλληλη εμπειρία/γνώση/προφίλ κινδύνου, όπως προκύπτει από το Νόμο, για το εμπόριο των επενδυτικών υπηρεσιών και τα χρηματοοικονομικά μέσα που προσφέρουμε, τα οποία παρουσιάζουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Από την άποψη αυτή, δεν θεωρούμε ότι αυτές οι επενδυτικές υπηρεσίες/χρηματοοικονομικά μέσα είναι κατάλληλα για εσάς. Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με την εταιρεία μας, παρόλο που η εταιρεία σας έχει προειδοποιήσει ότι αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν είναι κατάλληλα για εσάς, θα μπορούσατε να συνεχίσετε και να διαπραγματευτείτε αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα. Η εταιρεία θεωρεί ότι επιλέγοντας το παρακάτω κουμπί [Αποδοχή] αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οι προβλεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοοικονομικά μέσα που η εταιρεία προσφέρει δεν είναι κατάλληλα για εσάς, αλλά εξακολουθείτε να επιθυμείτε να προχωρήσετε σε διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών μέσων με την εταιρεία. Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για την ανεπάρκεια επενδυτικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικών μέσων και κατανοώ τον κίνδυνο που σχετίζεται με τις συναλλαγές. Παρ’όλα αυτά, θέλω να προχωρήσω σε διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων και δέχομαι ότι η εταιρεία ενδέχεται να μην μου επιτρέπει να ανταλλάσσω προϊόντα μόχλευσης."

Προειδοποίηση κινδύνου

Αγαπητέ Πελάτη!Οι απαντήσεις που υποβάλατε υποδεικνύουν ότι ενδέχεται να μην έχετε τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοήσετε τα χρηματοοικονομικά μέσα που προσφέρει η εταιρεία μας. Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε συναλλαγές χωρίς να αναπτύξετε τις γνώσεις σας σχετικά με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης.

Προειδοποίηση κινδύνου

Αγαπητέ Πελάτη!Οι απαντήσεις που δώσατε υποδεικνύουν ότι το προφίλ σας δεν ανταποκρίνεται στην επικίνδυνη φύση των χρηματοοικονομικών μέσων που προσφέρει η εταιρεία μας. Αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να κάνετε εμπόριο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης.

Προειδοποίηση κινδύνου

Αγαπητέ Πελάτη!Σας υπενθυμίζουμε ότι τα πολύπλοκα μοχλευμένα προϊόντα που προσφέρουμε είναι πολύ επικίνδυνα και ευμετάβλητα. Οι πελάτες ενδέχεται να χάσουν όλο το επενδυμένο κεφάλαιο τους.

5. Συμμόρφωση

0%

Μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε τα αρχεία σας εδώ.

Click me to remove the file.

Μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε τα αρχεία σας εδώ.

Click me to remove the file.
?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο όρος "Πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο" περιλαμβάνει τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί διακεκριμένα δημόσια καθήκοντα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα ή γνωστούς συνεργάτες των εν λόγω προσώπων:

i. επικεφαλείς κρατών, επικεφαλείς κυβερνήσεων, υπουργοί και υφυπουργοί,
ii. μέλη του κοινοβουλίου,
iii. μέλη ανωτάτων δικαστηρίων, συνταγματικών δικαστηρίων, ή άλλων επίσημων δικαστικών σωμάτων των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω έφεση, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις,
iv. μέλη ελεγκτικών συνεδρίων ή συμβουλίων κεντρικών τραπεζών,
v. πρεσβευτές, επιτετραμμένοι και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι στις ένοπλες δυνάμεις,
vi. μέλη διοικητικών, διευθυντικών ή επιβλεπόντων σωμάτων κρατικών επιχειρήσεων.

Ο όρος "Άμεσα συγγενικά πρόσωπα" περιλαμβάνει τα παρακάτω:

vii. συζύγους ή άτομα με τα οποίουν συζούν για τουλάχιστον ένα χρόνο,
viii. τα παιδιά και τους συζύγους τους ή τα άτομα με τα οποία συζούν για τουλάχιστον ένα χρόνο,
ix. τους γονείς.

Ο όρος "Γνωστοί συνεργάτες" περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

x. οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο είναι κοινός δικαιούχος νομικών οντοτήτων ή νομικών μορφωμάτων ή έχει οποιαδήποτε άλλη στενή επαγγελματική σχέση με ένα πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στα παραπάνω σημεία (i) έως (vi),
xi. οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι αποκλειστικός δικαιούχος μια νομικής οντότητας ή νομικού μορφώματος, στο οποίο έχει ανατεθεί το de facto όφελος του ατόμου το οποίο αναφέρεται στα παραπάνω σημεία (i) έως (vi).