Σχετικα με μας

Γιατί είναι η TopForex εξαιρετική;
Οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές εμπεριέχουν ρίσκο και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο

Ποιοί Είμαστε?

H TopForex παρέχει ολοκληρωμένες επενδυτικές υπηρεσίες. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες την ευκαιρία να προωθήσουν το forex και τα CFD σε μετοχές, εμπορεύματα και δείκτες. Και δεν είναι μόνο αυτό – έχουμε επίσης εισαγάγει την δυνατότητα να ανταλλάσσεστε με φυσικές μετοχές.

Οι αρχάριοι επενδυτές θα εκτιμήσουν μια ευχάριστη και φιλική προς το χρήστη διεπαφή των πλατφορμών xStation, MT4 και MT5.

Πιο έμπειροι επενδυτές θα βρουν όλα τα προηγμένα εργαλεία και ολοκληρωμένες υπηρεσίες όπως συνηθίζουν. Στο TopForex έχουμε τις τελευταίες τεχνολογίες και καινοτομίες.

Η προτεραιότητα του TopForex είναι απόλυτη ασφάλεια για τους πελάτες του. Έχουν αναλάβει τη δέσμευση να συμμορφωθούν με το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των κεφαλαίων των πελατών μας σύμφωνα με την Οδηγία MiFID II για τις αγορές και τα χρηματοπιστωτικά μέσα και με την εποπτεία και ρύθμιση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (CySEC) με άδεια CIF 242 / 14.

Ποιοί Είμαστε?

Γιατί είμαστε εξαιρετικοί?

Επικοινωνήστε μαζί μας στη μητρική σας γλώσσα. Παρέχουμε τοπικές υπηρεσίες και είμαστε πάντα έτοιμοι να απαντήσουμε. Σας φροντίζουμε για να μπορέσετε να μεγαλώσετε μαζί μας.
Τοπική υποστήριξη
Η TopForex με την ομάδα της είναι έτοιμη να στηρίξει τους πελάτες της στη μητρική τους γλώσσα μέσω των τοπικών εμπόρων τους. Στόχος μας είναι να φτάσουμε στον πελάτη μας όσο το δυνατόν πιο κοντά και να παρέχουμε υπηρεσίες πρώτης κατηγορίας. Χάρη στο προσωπικό μας, είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών μας σε κάθε χώρα και να τους προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες.
Επικοινωνήστε μαζί μας στη μητρική σας γλώσσα
Η δυναμική αγορά συναλλάγματος αφορά κυρίως το χρόνο και την ταχύτητα. Μην χάσετε σημαντικά νέα της αγοράς. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Επιπλέον, παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών στη μητρική γλώσσα του πελάτη.
Μην περιμένετε, το εμπόριο τώρα
Το STP είναι μια συντομογραφία για το Straight Through Processing. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι εργασίες από την εντολή μέχρι την εκτέλεση εκτελούνται αυτόματα.
Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα
Η TopForex είναι αφοσιωμένη στην επαγγελματική προσέγγιση. Απευθυνόμαστε σε όλους τους πελάτες με απόλυτη υπευθυνότητα. Και δεδομένου ότι κάνουμε ό, τι απολαμβάνουμε, συνεχώς καινοτομούμε τις υπηρεσίες μας. Κατανοούμε τον ρόλο ενός εμπόρου και μπορούμε να παρέχουμε στον έμπορο όλα όσα χρειάζεται για να ανταλλάξει.

Άδεια και εποπτεία

Η TopForex είναι εγγεγραμμένη εμπορική επωνυμία της εταιρίας Goldenburg Group Limited, Κυπριακής Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) που ρυθμίζεται και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου με άδεια ΚΕΠΕΥ 242/14.

Είμαστε αδειοδοτημένοι για να παρέχουμε επενδυτικές και επικουρικές υπηρεσίες σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα όπως αυτά καταγράφονται στην ιστοσελίδα της εδώ. Η άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου βρίσκεται στην σελίδα μας εδώ.

Όλα τα αναγκαία έγγραφα για τους πελατές μας βρίσκονται στην ιστοσελίδα της εδώ.

Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με Συνδεδεμένους Συνεργάτες με τις εταιρείες QUAENTAS s.r.o, LEDORO svetovanje d.o.o., Tőzsdeikereskedés.hu Kft και Corinth Capital MEPE.

Διεθνής ειδοποίηση

Χώρα Ρυθμιστής
Austria Austrian Financial Market Authority
Bulgaria Financial Supervision Commission
Croatia Croatian Financial Services Supervisory Agency
Czech Republic Česká národní bankanTied Agent: QUAENTAS s.r.o.n
Denmark Finanstilsynet
Estonia Finantsinspektioon
Finland Financial Supervisory Authority
Germany BaFin
Greece Hellenic Capital Market Commission
Hungary nMagyar Nemzeti Bankn
Iceland Financial Supervisory Authority
Italy Bank of Italy
Ireland Central Bank of Ireland
Latvia FKTK
Lichtenstein Finanzmarktaufsicht
Lithuania Bank of Lithuania
Luxembourg CSSF
Malta MFSA
Netherlands Authority for the Financial Markets
Norway Finanstilsynet
Poland Komisia Nadzoru Finasowego
Portugal CMVM
Romania ASF
Slovak Republic Národná banka Slovenska
Slovenia Agencija za trg vrednostnih papirjev
Spain CNMV
Sweden Finansinspektionen
UK FCA

  
Η Goldenburg Group Limited (αριθμός άδειας CIF 242/14) ρυθμίζεται και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CYSEC) για την παροχή των ακόλουθων επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα, που αναφέρονται παρακάτω στα κράτη μέλη της ΕΕ και / ή άλλες τρίτες χώρες:

Επενδυτικές Υπηρεσίες:

 • Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικά με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα
 • Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό των πελατών
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου
 • Επενδυτικές συμβουλές

Επικουρικές Υπηρεσίες:

 • Φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών , περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση μετρητών/εξασφαλίσεων
 • Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
 • Έρευνα επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα

Χρηματοπιστωτικά Μέσα:

 • Κινητές αξίες
 • Mέσα χρηματαγοράς
 • Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
 • Επιλογές , συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης , συμβάσεις ανταλλαγής , προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κινητές αξίες, νομίσματα , επιτόκια ή αποδόσεις , ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη δεκτικά εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση ή με μετρητά
 • Επιλογές , συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης , συμβάσεις ανταλλαγής , προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ ‘επιλογή ενός από τα μέρη. (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος τερματισμού).
 • Επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, τα οποία μπορούν να εκκαθαριστούν με φυσική παράδοση, εφόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά ή / και ΠΜΔ
 • Επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, τα οποία μπορούν να εκκαθαριστούν με φυσικό τρόπο εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στο σημείο 6 του Μέρους III και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία έχουν χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, έχοντας υπόψη αν, μεταξύ άλλων, τα μέσα αυτά εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.
 • Παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου
 • Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών
 • Επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ ‘επιλογή ενός τα μέρη (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λήξη), καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Μέρος, οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων , έχοντας υπόψη το κατά πόσον, μεταξύ άλλων, κατά πόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.