Η Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών (ESMA) τροποποιεί τους κανόνες για συναλλαγές CFD

11 / 07 / 2018
Οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές εμπεριέχουν ρίσκο και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο

Έπειτα από την απόφαση της ρυθμιστικής Ευρωπαϊκής Αρχής Kινητών Aξιών και Αγορών (ESMA), με ισχύ από τις 1 Αυγούστου 2018, θα ισχύουν οι ακόλουθες αλλαγές:

– αλλαγή των μέγιστων ορίων μόχλευσης ως ακολούθως:

  • 30: 1 για κύρια ζεύγη νομισμάτων – σε αυτά το υποκείμενο επενδυτικό αγαθό αποτελείται από δύο από τα ακόλουθα νομίσματα: USD, EUR, JPY, GBP, CAD, CHF (π.χ. EUR/GBP, CAD/JPY αλλά όχι CZK/EUR, EUR/RUB).
  • 20: 1 ζεύγος μη κύριων νομισμάτων, χρυσός και κύριοι δείκτες – κύριος δείκτης είναι οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους δείκτες: FTSE 100, CAC 40, DAX30, DJIA, S&P 500, NASDAQ, NASDAQ 100, Nikkei 225, ASX 200, EURO STOXX 50. Όλοι οι άλλοι δείκτες δεν είναι κύριοι.
  • 10: 1 για εμπορεύματα, μη συμπεριλαμβανομένων χρυσού και μη κύριων δεικτών ιδίων κεφαλαίων.
  • 5: 1 για μεμονωμένα ίδια κεφάλαια και άλλες τιμές αναφοράς.

– αλλαγή του ορίου κλεισίματος περιθωρίου σε 50% (επί του παρόντος 30%).

Αυτές οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σε πλατφόρμες κατά το σαββατοκύριακο 28. – 29.7.2018 και θα ισχύουν μόνο για πελάτες λιανικής, δηλαδή όχι σε επαγγελματίες πελάτες, συμπεριλαμβανομένων πλειοψηφικών επαγγελματιών πελατών.

Disclaimer: The content of the Reports constitutes Marketing Communication and does not constitute Investment Advice or Investment Research or an offer for any transactions in financial instrument. The content of the Reports represents the view of our experts on a generic basis, and does not take into consideration individual readers personal circumstances, investment experience or current financial situation. In addition, the Reports have not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of Investment Research, and are not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of Investment Research. Readers using the Reports should consider the possibility of encountering substantial losses. The past performance is not a guarantee of future results. Therefore, Goldenburg Group Limited shall not accept any responsibility for any losses of traders due to the use and the content of its Reports.