Οι χρηματοοικονικες συναλλαγες εμπεριέχουν ρίσκο και ολη η επένδυση σας να κινδυνεύει

Forex

Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών στην αγορά συναλλάγματος έχει ήδη ξεπεράσει τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την πιο ρευστό αγορά στον κόσμο. Τα ζεύγη νομισμάτων μπορούν να διαπραγματεύονται 24 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα. Με οικονομική μόχλευση, μπορείτε να επιτύχετε υψηλότερα κέρδη με χαμηλότερο κεφάλαιο. Επιπλέον, η άφιξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων πληροφοριών έχει φέρει την αγορά αυτή πιο κοντά στους μικρότερους επενδυτές.

MetaTrader 4

Οικονομικό μέσο Τυπική διάδοση (σε pips)** Μόχλευση (πάνω από) Τιμή 1 παρτίδας Ελάχιστο εμπόριο Ωρες χρηματιοοικονομικου εμποριου (κεντρική ευρωπαική ώρα)
EUR/USD 3 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/USD 3 1:200 100.000 0.01 24h
USD/JPY 3 1:200 100.000 0.01 24h
USD/CHF 3.5 1:200 100.000 0.01 24h
NZD/USD 4 1:200 100.000 0.01 24h
AUD/USD 4 1:200 100.000 0.01 24h
USD/CAD 4 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/CHF 4 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/JPY 4 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/GBP 4 1:200 100.000 0.01 24h
NZD/JPY 7 1:200 100.000 0.01 24h
NZD/CHF 10 1:200 100.000 0.01 24h
NZD/CAD 10 1:200 100.000 0.01 24h
AUD/CAD 10 1:200 100.000 0.01 24h
CAD/CHF 10 1:200 100.000 0.01 24h
CAD/JPY 6 1:200 100.000 0.01 24h
AUD/CHF 10 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/CAD 9 1:200 100.000 0.01 24h
AUD/JPY 5 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/CHF 8 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/AUD 9 1:200 100.000 0.01 24h
CHF/JPY 6 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/JPY 7 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/TRY 30 1:200 100.000 0.01 24h
USD/TRY 30 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/NZD 20 1:200 100.000 0.01 24h
USD/MXN 150 1:200 100.000 0.01 24h
USD/ZAR 250 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/NZD 25 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/AUD 10 1:200 100.000 0.01 24h
AUD/NZD 20 1:200 100.000 0.01 24h
USD/HUF 250 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/HUF 250 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/NOK 250 1:200 100.000 0.01 24h
USD/NOK 250 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/SEK 250 1:200 100.000 0.01 24h
USD/SEK 250 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/SEK 250 1:200 100.000 0.01 24h
NOK/SEK 90 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/CZK 200 1:200 100.000 0.01 24h
USD/CZK 200 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/PLN 250 1:200 100.000 0.01 24h
USD/PLN 250 1:200 100.000 0.01 24h
USD/DKK 40 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/DKK 40 1:200 100.000 0.01 24h
USD/RUB 20000 1:200 100.000 0.01 08:30-21:00
AUD/SGD 10 1:200 100.000 0.01 24h
CHF/HUF 230 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/HKD 50 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/SGD 10 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/CAD 9 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/NOK 250 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/PLN 250 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/SGD 22 1:200 100.000 0.01 24h
SGD/JPY 50 1:200 100.000 0.01 24h
TRY/JPY 80 1:200 100.000 0.01 24h
USD/CNH 30 1:200 100.000 0.01 24h
USD/HKD 30 1:200 100.000 0.01 24h
USD/SGD 9 1:200 100.000 0.01 24h
ZAR/JPY 50 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/DKK 40 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/RUB 20000 1:200 100.000 0.01 08:30-21:00

MetaTrader 5

Οικονομικό μέσο Τυπική διάδοση (σε pips)** Μόχλευση (πάνω από) Τιμή 1 παρτίδας Ελάχιστο εμπόριο Ωρες χρηματιοοικονομικου εμποριου (κεντρική ευρωπαική ώρα)
EUR/USD 3 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/USD 3 1:200 100.000 0.01 24h
USD/JPY 3 1:200 100.000 0.01 24h
USD/CHF 3.5 1:200 100.000 0.01 24h
NZD/USD 4 1:200 100.000 0.01 24h
AUD/USD 4 1:200 100.000 0.01 24h
USD/CAD 4 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/CHF 4 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/JPY 4 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/GBP 4 1:200 100.000 0.01 24h
NZD/JPY 7 1:200 100.000 0.01 24h
NZD/CHF 10 1:200 100.000 0.01 24h
NZD/CAD 10 1:200 100.000 0.01 24h
AUD/CAD 10 1:200 100.000 0.01 24h
CAD/CHF 10 1:200 100.000 0.01 24h
CAD/JPY 6 1:200 100.000 0.01 24h
AUD/CHF 10 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/CAD 9 1:200 100.000 0.01 24h
AUD/JPY 5 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/CHF 8 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/AUD 9 1:200 100.000 0.01 24h
CHF/JPY 6 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/JPY 7 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/TRY 30 1:200 100.000 0.01 24h
USD/TRY 30 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/NZD 20 1:200 100.000 0.01 24h
USD/MXN 150 1:200 100.000 0.01 24h
USD/ZAR 250 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/NZD 25 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/AUD 10 1:200 100.000 0.01 24h
AUD/NZD 20 1:200 100.000 0.01 24h
USD/HUF 250 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/HUF 250 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/NOK 250 1:200 100.000 0.01 24h
USD/NOK 250 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/SEK 250 1:200 100.000 0.01 24h
USD/SEK 250 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/SEK 250 1:200 100.000 0.01 24h
NOK/SEK 90 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/CZK 200 1:200 100.000 0.01 24h
USD/CZK 200 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/PLN 250 1:200 100.000 0.01 24h
USD/PLN 250 1:200 100.000 0.01 24h
USD/DKK 40 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/DKK 40 1:200 100.000 0.01 24h
USD/RUB 20000 1:200 100.000 0.01 08:30-21:00
AUD/SGD 10 1:200 100.000 0.01 24h
CHF/HUF 230 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/HKD 50 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/SGD 10 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/CAD 9 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/NOK 250 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/PLN 250 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/SGD 22 1:200 100.000 0.01 24h
SGD/JPY 50 1:200 100.000 0.01 24h
TRY/JPY 80 1:200 100.000 0.01 24h
USD/CNH 30 1:200 100.000 0.01 24h
USD/HKD 30 1:200 100.000 0.01 24h
USD/SGD 9 1:200 100.000 0.01 24h
ZAR/JPY 50 1:200 100.000 0.01 24h
GBP/DKK 40 1:200 100.000 0.01 24h
EUR/RUB 20000 1:200 100.000 0.01 08:30-21:00

xStation

Οικονομικό μέσο Τυπική διάδοση (σε pips)** Μόχλευση (πάνω από) Τιμή 1 παρτίδας Ελάχιστο εμπόριο Ωρες χρηματιοοικονομικου εμποριου (κεντρική ευρωπαική ώρα)
EUR/USD 3 1:200 100.000 0.1 24h
GBP/USD 3 1:200 100.000n 0.1 24h
USD/JPY 3 1:200 100.000 0.1 24h
USD/CHF 3.5 1:200 100.000 0.1 24h
NZD/USD 4 1:200 100.000 0.1 24h
AUD/USD 4 1:200 100.000 0.1 24h
USD/CAD 4 1:200 100.000 0.1 24h
EUR/CHF 4 1:200 100.000 0.1 24h
EUR/JPY 4 1:200 100.000 0.1 24h
EUR/GBP 4 1:200 100.000 0.1 24h
NZD/JPY 7 1:200 100.000 0.1 24h
AUD/CAD 10 1:200 100.000 0.1 24h
CAD/CHF 10 1:200 100.000 0.1 24h
CAD/JPY 6 1:200 100.000 0.1 24h
AUD/CHF 10 1:200 100.000 0.1 24h
EUR/CAD 9 1:200 100.000 0.1 24h
AUD/JPY 5 1:200 100.000 0.1n 24h
GBP/CHF 8 1:200 100.000 0.1 24h
EUR/AUD n 9 1:200 100.000 0.1 24h
CHF/JPY 6 1:200 100.000 0.1 24h
GBP/JPY 7 1:200 100.000 0.1 24h
EUR/TRY 30 1:200 100.000 0.1 24h
EUR/NZD 20 1:200 100.000 0.1 24h
USD/MXN 150 1:200 100.000 0.1 24h
USD/ZAR 250 1:200 100.000 0.1 24h
GBP/NZD 25 1:200 100.000 0.1 24h
GBP/AUD 10 1:200 100.000 0.1 24h
AUD/NZD 20 1:200 100.000 0.1 24h
USD/CLP 240 1:200 100.000 0.1 13:00-19:00 CET
CHF/HUF 230 1:200 100.000 0.1 24h
EUR/RON 250 1:200 100.000 0.1 24h
USD/RON 250 1:200 100.000 0.1 24h
USD/HUF 250 1:200 100.000 0.1 24h
EUR/HUF 250 1:200 100.000 0.1 24h
EUR/NOK 250 1:200 100.000 0.1 24h
USD/NOK 250 1:200 100.000 0.1 24h
EUR/SEK 250 1:200 100.000 0.1 24h
USD/SEK 250 1:200 100.000 0.1 24h
EUR/CZK 200 1:200 100.000 0.1 24h
USD/CZK 200 1:200 100.000 0.1 24h
EUR/PLN 250 1:200 100.000 0.1 24h
GBP/PLN 250 1:200 100.000 0.1 24h
USD/BRL 320 1:200 100.000 0.1 13:00-19:00 CET
CHF/PLN 250 1:200 100.000 0.1 24h
USD/PLN 250 1:200 100.000 0.1 24h

**Αναλόγως της θέσης που έχετε, αμέσως μετά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της θέσης θα χρεωθεί ο λογαριασμός σας με το ανάλογο spread (διαφορά μεταξύ bid και ask). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η TopForex διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει το spread κατα τη δική της κρίση να μειώσει/αυξήσει τη μόχλευση και τα ανώτατα όρια συναλλαγών του πελάτη. Η TopForex διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει το margin όταν το απαιτούν οι συνθήκες της αγοράς.

Μάθετε να συναλλάσεστε με Forex

Εξερευνήστε τον οικονομικό κόσμο γεμάτο επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες. Μάθετε να χρησιμοποιείτε εμπορικά σήματα που είναι χρήσιμα για την εμπορική σας εμπειρία, επιτρέποντάς σας να κάνετε ταχύτερες επενδυτικές αποφάσεις. Αυτά τα σήματα θα σας ειδοποιήσουν για σημαντικές κινήσεις της αγοράς, επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε τις διακυμάνσεις των τάσεων της αγοράς. Ανοίξτε ένα Demo λογαριασμός και να πάρετε μια αίσθηση του πώς να το εμπόριο στην αγορά συναλλάγματος.

Βελτιωθείτε μέσω των Webinars μας

Η TopForex παρέχει στους πελάτες της εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω του διαδυκτίου ώστε να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους κανόνες των αγορών και να σχηματίσετε τους δικούς σας επενδυτικούς στόχους και στρατηγικές.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τα εργαλείο?
Τηλεφωνήστε. Στείλτε μύνημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιήστε το Live Chat της ιστοσελίδας.