Οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές εμπεριέχουν ρίσκο και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο

Forex

Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών στην αγορά συναλλάγματος έχει ήδη ξεπεράσει τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την πιο ρευστό αγορά στον κόσμο. Τα ζεύγη νομισμάτων μπορούν να διαπραγματεύονται 24 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα. Με οικονομική μόχλευση, μπορείτε να επιτύχετε υψηλότερα κέρδη με χαμηλότερο κεφάλαιο. Επιπλέον, η άφιξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων πληροφοριών έχει φέρει την αγορά αυτή πιο κοντά στους μικρότερους επενδυτές.

MetaTrader 4

Οικονομικό μέσοΤυπική διάδοση (σε pips)**Μόχλευση (πάνω από)Τιμή 1 παρτίδαςΕλάχιστο εμπόριο Ωρες χρηματιοοικονομικου εμποριου (κεντρική ευρωπαική ώρα)
EUR/USD31:30100.0000.0124h
GBP/USD31:30100.0000.0124h
USD/JPY31:30100.0000.0124h
USD/CHF3.51:30100.0000.0124h
NZD/USD41:20100.0000.0124h
AUD/USD41:20100.0000.0124h
USD/CAD41:30100.0000.0124h
EUR/CHF41:30100.0000.0124h
EUR/JPY41:30100.0000.0124h
EUR/GBP41:30100.0000.0124h
NZD/JPY71:20100.0000.0124h
NZD/CHF101:20100.0000.0124h
NZD/CAD101:20100.0000.0124h
AUD/CAD101:20100.0000.0124h
CAD/CHF101:30100.0000.0124h
CAD/JPY61:30100.0000.0124h
AUD/CHF101:20100.0000.0124h
EUR/CAD91:30100.0000.0124h
AUD/JPY51:20100.0000.0124h
GBP/CHF81:30100.0000.0124h
EUR/AUD91:20100.0000.0124h
CHF/JPY61:30100.0000.0124h
GBP/JPY71:30100.0000.0124h
EUR/TRY301:20100.0000.0124h
USD/TRY301:20100.0000.0124h
EUR/NZD201:20100.0000.0124h
USD/MXN1501:20100.0000.0124h
USD/ZAR2501:20100.0000.0124h
GBP/NZD251:20100.0000.0124h
GBP/AUD101:20100.0000.0124h
AUD/NZD201:20100.0000.0124h
USD/HUF2501:20100.0000.0124h
EUR/HUF2501:20100.0000.0124h
EUR/NOK2501:20100.0000.0124h
USD/NOK2501:20100.0000.0124h
EUR/SEK2501:20100.0000.0124h
USD/SEK2501:20100.0000.0124h
GBP/SEK2501:20100.0000.0124h
NOK/SEK901:20100.0000.0124h
EUR/CZK2001:20100.0000.0124h
USD/CZK201:20100.0000.0124h
EUR/PLN2501:20100.0000.0124h
USD/PLN2501:20100.0000.0124h
USD/DKK401:20100.0000.0124h
EUR/DKK401:20100.0000.0124h
USD/RUB200001:20100.0000.0108:30-21:00
AUD/SGD101:20100.0000.0124h
CHF/HUF2301:20100.0000.0124h
EUR/HKD501:20100.0000.0124h
EUR/SGD101:20100.0000.0124h
GBP/CAD91:30100.0000.0124h
GBP/NOK2501:20100.0000.0124h
GBP/PLN2501:20100.0000.0124h
GBP/SGD221:20100.0000.0124h
SGD/JPY501:20100.0000.0124h
TRY/JPY801:20100.0000.0124h
USD/CNH301:20100.0000.0124h
USD/HKD301:20100.0000.0124h
USD/SGD91:20100.0000.0124h
ZAR/JPY501:20100.0000.0124h
GBP/DKK401:20100.0000.0124h
EUR/RUB200001:20100.0000.0108:30-21:00

MetaTrader 5

Οικονομικό μέσοΤυπική διάδοση (σε pips)**Μόχλευση (πάνω από)Τιμή 1 παρτίδαςΕλάχιστο εμπόριο Ωρες χρηματιοοικονομικου εμποριου (κεντρική ευρωπαική ώρα)
EUR/USD31:30100.0000.0124h
GBP/USD31:30100.0000.0124h
USD/JPY31:30100.0000.0124h
USD/CHF3.51:30100.0000.0124h
NZD/USD41:20100.0000.0124h
AUD/USD41:20100.0000.0124h
USD/CAD41:30100.0000.0124h
EUR/CHF41:30100.0000.0124h
EUR/JPY41:30100.0000.0124h
EUR/GBP41:30100.0000.0124h
NZD/JPY71:20100.0000.0124h
NZD/CHF101:20100.0000.0124h
NZD/CAD101:20100.0000.0124h
AUD/CAD101:20100.0000.0124h
CAD/CHF101:30100.0000.0124h
CAD/JPY61:30100.0000.0124h
AUD/CHF101:20100.0000.0124h
EUR/CAD91:30100.0000.0124h
AUD/JPY51:20100.0000.0124h
GBP/CHF81:30100.0000.0124h
EUR/AUD91:20100.0000.0124h
CHF/JPY61:30100.0000.0124h
GBP/JPY71:30100.0000.0124h
EUR/TRY301:20100.0000.0124h
USD/TRY301:20100.0000.0124h
EUR/NZD201:20100.0000.0124h
USD/MXN1501:20100.0000.0124h
USD/ZAR2501:20100.0000.0124h
GBP/NZD251:20100.0000.0124h
GBP/AUD101:20100.0000.0124h
AUD/NZD201:20100.0000.0124h
USD/HUF2501:20100.0000.0124h
EUR/HUF2501:20100.0000.0124h
EUR/NOK2501:20100.0000.0124h
USD/NOK2501:20100.0000.0124h
EUR/SEK2501:20100.0000.0124h
USD/SEK2501:20100.0000.0124h
GBP/SEK2501:20100.0000.0124h
NOK/SEK901:20100.0000.0124h
EUR/CZK2001:20100.0000.0124h
USD/CZK201:20100.0000.0124h
EUR/PLN2501:20100.0000.0124h
USD/PLN2501:20100.0000.0124h
USD/DKK401:20100.0000.0124h
EUR/DKK401:20100.0000.0124h
USD/RUB200001:20100.0000.0108:30-18:00
AUD/SGD101:20100.0000.0124h
CHF/HUF2301:20100.0000.0124h
EUR/HKD501:20100.0000.0124h
EUR/SGD101:20100.0000.0124h
GBP/CAD91:30100.0000.0124h
GBP/NOK2501:20100.0000.0124h
GBP/PLN2501:20100.0000.0124h
GBP/SGD221:20100.0000.0124h
SGD/JPY501:20100.0000.0124h
TRY/JPY801:20100.0000.0124h
USD/CNH301:20100.0000.0124h
USD/HKD301:20100.0000.0124h
USD/SGD91:20100.0000.0124h
ZAR/JPY501:20100.0000.0124h
GBP/DKK401:20100.0000.0124h
EUR/RUB200001:20100.0000.0108:30-18:00
USD/BRL3201:20100.0000.0112:00-21:00

xStation

Οικονομικό μέσοΤυπική διάδοση (σε pips)**Μόχλευση (πάνω από)Τιμή 1 παρτίδαςΕλάχιστο εμπόριοΩρες χρηματιοοικονομικου εμποριου (κεντρική ευρωπαική ώρα)
EUR/USD31:30100.0000.124h
GBP/USD31:30100.0000.124h
USD/JPY31:30100.0000.124h
USD/CHF3.51:30100.0000.124h
NZD/USD41:20100.0000.124h
AUD/USD41:20100.0000.124h
USD/CAD41:30100.0000.124h
EUR/CHF41:30100.0000.124h
EUR/JPY41:30100.0000.124h
EUR/GBP41:30100.0000.124h
NZD/JPY71:20100.0000.124h
AUD/CAD101:20100.0000.124h
CAD/CHF101:30100.0000.124h
CAD/JPY61:30100.0000.124h
AUD/CHF101:20100.0000.124h
EUR/CAD91:30100.0000.124h
AUD/JPY51:20100.0000.1n24h
GBP/CHF81:30100.0000.124h
EUR/AUD91:20100.0000.124h
CHF/JPY 61:30100.0000.124h
GBP/JPY 71:30100.0000.124h
EUR/TRY301:20100.0000.124h
EUR/NZD201:20100.0000.124h
USD/MXN1501:20100.0000.124h
USD/ZAR2501:20100.0000.124h
GBP/NZD251:20100.0000.124h
GBP/AUD101:20100.0000.124h
AUD/NZD201:20100.0000.124h
USD/CLP2401:20100.0000.113:00-19:00 CET
CHF/HUF 2301:20100.0000.124h
EUR/RON2501:20100.0000.124h
USD/RON2501:20100.0000.124h
USD/HUF 2501:20100.0000.124h
EUR/HUF 2501:20100.0000.124h
EUR/NOK 2501:20100.0000.124h
USD/NOK2501:20100.0000.124h
EUR/SEK2501:20100.0000.124h
USD/SEK2501:20100.0000.124h
EUR/CZK2001:20100.0000.124h
USD/CZK201:20100.0000.124h
EUR/PLN2501:20100.0000.124h
GBP/PLN 2501:20100.0000.124h
USD/BRL3201:20100.0000.113:00-19:00 CET
CHF/PLN 2501:20100.0000.124h
USD/PLN 2501:20100.0000.124h

**Αναλόγως της θέσης που έχετε, αμέσως μετά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της θέσης θα χρεωθεί ο λογαριασμός σας με το ανάλογο spread (διαφορά μεταξύ bid και ask). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η TopForex διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει το spread κατα τη δική της κρίση να μειώσει/αυξήσει τη μόχλευση και τα ανώτατα όρια συναλλαγών του πελάτη. Η TopForex διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει το margin όταν το απαιτούν οι συνθήκες της αγοράς.

Μάθετε να συναλλάσεστε με Forex

Εξερευνήστε τον οικονομικό κόσμο γεμάτο επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες. Μάθετε να χρησιμοποιείτε εμπορικά σήματα που είναι χρήσιμα για την εμπορική σας εμπειρία, επιτρέποντάς σας να κάνετε ταχύτερες επενδυτικές αποφάσεις. Αυτά τα σήματα θα σας ειδοποιήσουν για σημαντικές κινήσεις της αγοράς, επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε τις διακυμάνσεις των τάσεων της αγοράς. Ανοίξτε ένα Demo λογαριασμός και να πάρετε μια αίσθηση του πώς να το εμπόριο στην αγορά συναλλάγματος.

Βελτιωθείτε μέσω των Webinars μας

Η TopForex παρέχει στους πελάτες της εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω του διαδυκτίου ώστε να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους κανόνες των αγορών και να σχηματίσετε τους δικούς σας επενδυτικούς στόχους και στρατηγικές.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τα εργαλείο?
Τηλεφωνήστε. Στείλτε μύνημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιήστε το Live Chat της ιστοσελίδας.