O nama

Zašto je TopForex izvanredan?
Trgovanje je rizično i vaša cjelokupna investicija može biti pod rizikom

Tko smo mi?

TopForex nudi jasne globalne i investicijske usluge. Naš je cilj svim klijentima ponuditi priliku za trgovanje devizama i ugovorima za razliku za dionice, robu i indekse. A to nije sve – također smo uveli mogućnost trgovanja i fizičkim dionicama.

Investitori početnici cijenit će ugodno i razumljivo sučelje platforma MT5.

Iskusniji investitori pronaći će napredne alate i jasne usluge na koje su se već navikli. U TopForexu imamo najnovije tehnologije i inovacije.

Prioritet je tvrtke TopForex potpuna sigurnost klijenata. Na sebe smo preduzeli da se pridržavamo najvišeg stupnja zaštite sredstava naših klijenata u skladu s direktivom MiFID II o tržištima i financijskim instrumentima kao i s nadzorom i reguliranjem Ciparske komisije za vrijednosne papire i burzu (CySEC) s CIF licencom broj 242/14.

Tko smo mi?

Zašto smo izvanredni?

Komunicirajte s nama na svojemu materinskom jeziku. Mi pružamo lokalne usluge i uvijek smo pripravni pomoći. Stalo nam je do vas kako biste mogli rasti s nama.
Komunicirajte s nama na svojem materinskom jeziku
Dinamično je tržište deviza prvenstveno vezano za vrijeme i brzinu. Ne propustite bitne vijesti s tržišta. Ne oklijevajte kontaktirati s nama. Štoviše, mi pružamo korisničke usluge na materinskom jeziku klijenata.
Ne čekajte, počnite trgovati odmah
STP je kratica za „Straight Through Processing“ – izravna obrada. To znači da se svi zadaci od naredbe do izvršenja izvode automatski.
Profesionalnost i odgovornost
Tvrtka TopForex posvećena je profesionalnom pristupu. Mi svim klijentima pristupamo s najvećom odgovornošću. A s obzirom da radimo ono u čemu uživamo, mi stalno uvodimo inovacije u naše usluge. Mi razumijemo ulogu trgovca i možemo pružiti trgovcu sve što mu je potrebno za trgovanje.

Licenciranje i reguliranje

TopForex je registrirani trgovinski znak tvrtke Goldenburg Group Limited, investicione tvrtke iz Cipra (CIF) koju nadzire i regulira Ciparska komisija za vrijednosne papire i burze (CySEC), s CIF licencom broj 242/14.

Mi smo licencirani pružati investicione i dopunske usluge u vezi s financijskim instrumentima kako je navedeno
ovdje. Licenca koju je izdao
CySEC
može se pronaći ovdje.

Svi podaci prije trgovanja objavljeni su ovdje.

Možete pronaći priloženi Izvještaj o očitovanju rizika za 2015. godinu ovdje.

Možete pronaći priloženi Izvještaj o očitovanju rizika za 2016. godinu ovdje.

Goldenburg Group Ltd hereby informs that its cooperation with its tied agent Corinth Capital M.E.P.E in Greece has been terminated as from 30th November 2021.

Goldenburg Group Ltd ovime obavještava da je njegova suradnja sa svojim vezanim agentom Tozsdeikereskedes.hu Kft. u Mađarskoj je ukinut od 10. prosinca 2021.

Goldenburg Group Ltd ovime obavještava da je njegova suradnja sa svojim Tied Agent Fors Magna, S.L. u Španjolskoj je ukinut od 18. veljače 2022.

Međunarodno obavještavanje

Country Regulator
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Ireland Central Bank of Ireland
Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenstein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norway Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovak Republic Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sweden Finansinspektionen (FI)
UK Financial Conduct Authority (FCA)

 Tvrtku Goldenburg Group Limited (CIF licenca broj 242/14) regulira i licencira Ciparska komisija za vrijednosne papire i burzu (CYSEC) za pružanje sljedećih investicionih i dopunskih usluga services u vezi s financijskim instrumentima navedenim dalje ispod, u Zemljama članicama EU, odnosno u Trećim državama:

Investicione usluge:

 • Prijem i prijenos naloga u svezi s jednim ili više financijskih instrumenata
 • Izvršenje naloga u ime klijenata
 • Upravljanje portfoliom
 • Investiciono savjetovanje

Dodatne usluge:

 • Čuvanje i uređivanje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući skrbništvo i povezane usluge kao što su upravljanje gotovinom, odnosno kolateralom
 • Usluge trgovine valutama gdje su one povezane s pružanjem investicionih usluga
 • Investiciono istraživanje i financijske analize ili drugi oblici opće preporuke u vezi s transakcijama u financijskim instrumentima

Financijski instrumenti:

 • Prenosivi vrijednosni papiri
 • Instrumenti novčanog tržišta
 • Jedinice u poduzećima zajedničkog ulaganja
 • Opcije, budućnosnice, zamjene, kamatni unaprijedni ugovori i svi drugi izvedeni ugovori u svezi s vrijednosnim papirima, valutama, kamatnim stopama ili prinosima, ili drugi izvedeni instrumenti, financijski indeksi ili financijske mjere koje se mogu izmiriti fizički ili gotovinom
 • Opcije, budućnosnice, zamjene, kamatni unaprijedni ugovori i svi drugi izvedeni ugovori u svezi s robom koji se mogu izmiriti gotovinom ili se mogu izmiriti gotovinom po izboru jedne od strana (drukčije nego zbog ogluhe ili drugog slučaja prekida).
 • Opcije, budućnosnice, zamjene i svi drugi izvedeni ugovori u svezi s robom koji se mogu izmiriti fizički pod uvjetom da se njima trguje na uređenom tržištu odnosno MTF (višestrani sustav trgovanja)
 • Opcije, budućnosnice, zamjene, terminski ugovori i svi drugi izvedeni ugovori u svezi s robom, koji se mogu fizički izmiriti, a koji nisu inače navedeni u tački 6 Dijela III i koji nemaju komercijalnu namjenu, koji imaju svojstvo drugih izvedenih financijskih instrumenata, u pogledu, između ostalog, da li su izvršeni i izmireni preko priznatih klirinških kuća ili su predmet redovnih poziva upozorenja za marginu
 • Izvedeni instrumenti za prijenos kreditnog rizika
 • Financijski ugovori za razlike
 • Opcije, budućnosnice, zamjene, kamatni unaprijedni ugovori i svi drugi izvedeni ugovori u svezi s klimatskim varijablama, vozarinama, dopuštenim emisionim stopama ili stopama inflacije ili drugim zvaničnim gospodarstvenim statističkim vrijednostima koji se moraju izmiriti gotovinom ili se mogu izmiriti gotovinom po izboru jedne od strana (drukčije nego zbog ogluhe ili drugog slučaja prekida), kao i bilo koji drugi izvedeni ugovor u svezi s aktivom, pravima, obvezama, indeksima i mjerama koji nije inače naveden u ovom Dijelu, koji ima svojstvo drugih izvedenih financijskih instrumenata, u pogledu, između ostalog, da li se njima trguje na uređenom tržištu odnosno MTF (višestrani sustav trgovanja), da li su izvršeni i izmireni preko priznatih klirinških kuća ili su predmet redovnih poziva upozorenja za marginu.