Registracija društvenih trgovina

Trgovanje je rizično i vaša cjelokupna investicija može biti pod rizikom

To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Opći podaci

0%

?
PODACI

U slučaju kada vas je s našim uslugama upoznao naš suradnik molimo navedite njegovo ime ili oznaku.

2. Ostali osobni podaci

0%

?
PODACI

Država u kojoj plaćate porez na prihod.

?
PODACI

Porezni identifikacijski broj (OIB).

više informacija

?
PODACI

Razlog A – Država ili nadležnost kojoj Vlasnik računa podliježe za plaćanje poreza ne izdaje svojim stanovnicima PIB

Razlog B – Vlasnik računa nije u mogućstvu osigurati PIB ili jednak broj (ako odaberete ovaj razlog, u tablici ispod objasnite zašto niste u mogućstvu osigurati PIB)

Razlog C - PIB nije potreban. (Ovaj razlog odaberite samo ako domaći zakon odgovarajuće nadležnosti ne zahtijeva bilježenje PIB-a koji takva nadležnost izdaje)

?
PODACI

Razlog A – Država ili nadležnost kojoj Vlasnik računa podliježe za plaćanje poreza ne izdaje svojim stanovnicima PIB

Razlog B – Vlasnik računa nije u mogućstvu osigurati PIB ili jednak broj (ako odaberete ovaj razlog, u tablici ispod objasnite zašto niste u mogućstvu osigurati PIB)

Razlog C - PIB nije potreban. (Ovaj razlog odaberite samo ako domaći zakon odgovarajuće nadležnosti ne zahtijeva bilježenje PIB-a koji takva nadležnost izdaje)

?
PODACI

Razlog A – Država ili nadležnost kojoj Vlasnik računa podliježe za plaćanje poreza ne izdaje svojim stanovnicima PIB

Razlog B – Vlasnik računa nije u mogućstvu osigurati PIB ili jednak broj (ako odaberete ovaj razlog, u tablici ispod objasnite zašto niste u mogućstvu osigurati PIB)

Razlog C - PIB nije potreban. (Ovaj razlog odaberite samo ako domaći zakon odgovarajuće nadležnosti ne zahtijeva bilježenje PIB-a koji takva nadležnost izdaje)

3. Financijski podaci

0%

?
PODACI

Neto vrijednost je određena kao razlika između klijentove aktive i pasive. Ta se vrijednost odnosi na ekonomski položaj, a naročito na novčani iznos koji pojedinac sačuva nakon svih oduzimanja. U slučaju pravnih osoba, ta vrijednost izražava vrijednost čitave aktive prema čitavoj pasivi kao financijsko izvješće.

Aktiva BROKERa tipično uključuje gotovinu ili njene ekvivalente, imovinu kao što su kuće ili automobili, investicione račune, sav dragocijeni imutak kao što su nakit ili antikviteti, a u slučaju tvrtki podrazumijevamo imovinu, inventar, materijale, postrojenja, opremu, strojeve ili zgrade.

Pasiva je novac koji dugujete nekome, kao što su kreditne kartice ili bankovna dugovanja, obveznice, zadužnice, hipoteke, neizmirena plaćanja prema prodavcima, bankovni zajmovi i tako dalje.

?
PODACI

Glavni izvor prihoda ili imutka, prema glavnoj aktivnosti Klijenta.

?
PODACI

Osobne investicije su investicije s niskim stupnjem rizika, uz očekivani niži povrat, na primjer između 4% i 12% godišnje.

Spekulativne investicije su investiranja sa značajnim rizikom, uz očekivanu značajnu dobit, na primjer preko 20% godišnje.

Investicije zaštićene od rizika su odluke da se ublaži rizik određenog financijskog instrumenta ulaganjem u dva financijska instrumenta kod kojih je tržični razvoj nasuprotan, na primjer opcije i ugovori o ročnicama.

Investicije s očuvanjem kapitala su one kod kojih ne želite rizikovati nikakav gubitak uloženog kapitala

?
PODACI

Predviđeni novčani iznos koji će se investirati na godišnjem osnovu.

4. Procjena pogodnosti

0%


Upozorenje o riziku

Štovani klijentu!Željeli bismo upozoriti vas i skrenuti vam pozornost da, na osnovu podataka koje ste nam dali, čini se kako vi nemate odgovarajuće iskustvo, kako je naznačeno zakonom, za trgovanje investicijskim uslugama (odnosno brokerskim uslugama) niti financijskim instrumentima koje mi nudimo (odnosno dionicama, izvanburzovnim financijskim instrumentima kakvi su ugovori za razliku, forex, roba, indeksi), koji nose visok stupanj rizika. S tim u vezi, smatramo da te investicijske usluge i financijski instrumenti nisu pogodni za vas.

Poželite li trgovati dionicama, odnosno izvanburzovnim financijskim instrumentima kakvi su ugovori za razliku, forex, roba, i indeksi koje nudi naša tvrtka, i pored toga što vas je tvrtka upozorila kako ti financijski instruments nisu pogodni za vas, vi možete nastaviti i trgovati tim financijskim instrumentima.

Tvrtka smatra kako odabirom gumba „[Prihvaćam]“ ispod vi potvrđujete i prihvaćate da predstavljene investicione usluge (odnosno brokerske usluge) i financijski instrumenti koje tvrtka nudi (odnosno dionice, izvanburzovni financijski instrumenti kakvi su ugovori za razliku, forex, roba, indeksi) nisu pogodni za vas ali vi svejedno želite nastaviti trgovati s tvrtkom tim financijskim instrumentima.

Izjavljujem kako mi je savjetovano da investicijske usluge i financijski instrumenti nisu pogodni za mene i razumijem rizik povezan s trgovanjem, ali svejedno želim nastaviti trgovati financijskim instrumentima.

Upozorenje o riziku

Štovani klijentu!Željeli bismo upozoriti vas i skrenuti vam pozornost da, na osnovu podataka koje ste nam dali, čini se kako vi nemate odgovarajuće iskustvo, kako je naznačeno zakonom, za trgovanje investicijskim uslugama (odnosno brokerskim uslugama) niti financijskim instrumentima koje mi nudimo (odnosno dionicama, izvanburzovnim financijskim instrumentima kakvi su ugovori za razliku, forex, roba, indeksi), koji nose visok stupanj rizika. S tim u vezi, smatramo da te investicijske usluge i financijski instrumenti nisu pogodni za vas.

Poželite li trgovati dionicama, odnosno izvanburzovnim financijskim instrumentima kakvi su ugovori za razliku, forex, roba, i indeksi koje nudi naša tvrtka, i pored toga što vas je tvrtka upozorila kako ti financijski instruments nisu pogodni za vas, vi možete nastaviti i trgovati tim financijskim instrumentima.

Tvrtka smatra kako odabirom gumba „[Prihvaćam]“ ispod vi potvrđujete i prihvaćate da predstavljene investicione usluge (odnosno brokerske usluge) i financijski instrumenti koje tvrtka nudi (odnosno dionice, izvanburzovni financijski instrumenti kakvi su ugovori za razliku, forex, roba, indeksi) nisu pogodni za vas ali vi svejedno želite nastaviti trgovati s tvrtkom tim financijskim instrumentima.

Izjavljujem kako mi je savjetovano da investicijske usluge i financijski instrumenti nisu pogodni za mene i razumijem rizik povezan s trgovanjem, ali svejedno želim nastaviti trgovati financijskim instrumentima.

Upozorenje o riziku

Štovani klijentu!Željeli bismo upozoriti vas i skrenuti vam pozornost da, na osnovu podataka koje ste nam dali, čini se kako vi nemate odgovarajuće iskustvo, kako je naznačeno zakonom, za trgovanje investicijskim uslugama (odnosno brokerskim uslugama) niti financijskim instrumentima koje mi nudimo (odnosno dionicama, izvanburzovnim financijskim instrumentima kakvi su ugovori za razliku, forex, roba, indeksi), koji nose visok stupanj rizika. S tim u vezi, smatramo da te investicijske usluge i financijski instrumenti nisu pogodni za vas.

Poželite li trgovati dionicama, odnosno izvanburzovnim financijskim instrumentima kakvi su ugovori za razliku, forex, roba, i indeksi koje nudi naša tvrtka, i pored toga što vas je tvrtka upozorila kako ti financijski instruments nisu pogodni za vas, vi možete nastaviti i trgovati tim financijskim instrumentima.

Tvrtka smatra kako odabirom gumba „[Prihvaćam]“ ispod vi potvrđujete i prihvaćate da predstavljene investicione usluge (odnosno brokerske usluge) i financijski instrumenti koje tvrtka nudi (odnosno dionice, izvanburzovni financijski instrumenti kakvi su ugovori za razliku, forex, roba, indeksi) nisu pogodni za vas ali vi svejedno želite nastaviti trgovati s tvrtkom tim financijskim instrumentima.

Izjavljujem kako mi je savjetovano da investicijske usluge i financijski instrumenti nisu pogodni za mene i razumijem rizik povezan s trgovanjem, ali svejedno želim nastaviti trgovati financijskim instrumentima.

5. Provjera pogodnosti

0%

?
PODACI

Imutak određujemo kao sve stvari koje imaju novčanu vrijednost, a pripadaju vama, to jest vaša gotovina, vlasništvo, investicije, automobili.

?
PODACI

Imutak određujemo kao sve stvari koje imaju novčanu vrijednost, a pripadaju vama, to jest vaša gotovina, vlasništvo, investicije, automobili.

6. Compliance

0%

Ovdje možete prevući i spustiti svoje datoteke.

Click me to remove the file.

Ovdje možete prevući i spustiti svoje datoteke.

Click me to remove the file.
?
PODACI

„Politički istaknute osobe“ uključuje sljedeće fizičke osobe kojima je povjerena ili je bila povjerena istaknuta javna funkcija u Republici Cipru ili u bilo kojoj drugoj državi, kao i njihovi najbliži članovi obitelji, ili osobe za koje se zna da su bliski suradnici takvih osoba:

i. predsjednici država, premijeri vlada, ministri i zamjenici ili pomoćnici ministara,
ii. članovi parlamenata,
iii. članovi vrhovnih sudova, ustavnih sudova ili drugih visokih sudskih tijela na čije odluke nije moguće ulagati žalbe, osim u izvanrednim okolnostima,
iv. članovi revizorskih sudova ili odbora centralnih banaka,
v. veleposlanici, otpravnici poslova i visokorangirani časnici oružanih snaga,
vi. članovi administrativnih, upravnih ili nadzornih tijela tvrtki u državnom vlasništvu.

„Najbliži članovi obitelji“ uključuju sljedeće:

vii. supružnika ili osobu s kojom se živi u zajednici već najmanje jednu godinu,
viii. djecu i njihove supružnike ili osobe s kojima žive u zajednici već najmanje jednu godinu,
ix. roditelje.

„Osobe za koje se zna da su bliski suradnici“ uključuju sljedeće:

x. svaku fizičku osobu za koju se zna da ima zajedničko beneficiono vlasništvo nad pravnom osobom ili pravni dogovor, ili bilo koji drugi blizak poslovni odnos, s osobom koja je navedena u točkama (i) do (vi) iznad,
xi. svaku fizičku osobu koja ima samostalno beneficiono vlasništvo nad pravnom osobom ili pravni dogovor, za koji se zna da je postavljen za de facto dobrobit osobe koja je navedena u točkama (i) do (vi) iznad.