Stvarno normalno registriranje

Trgovanje je rizično i vaša cjelokupna investicija može biti pod rizikom

To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Opći podaci

0%

?
PODACI

U slučaju kada vas je s našim uslugama upoznao naš suradnik molimo navedite njegovo ime ili oznaku.

2. Ostali osobni podaci

0%

?
PODACI

Država u kojoj plaćate porez na prihod.

?
PODACI

Porezni identifikacijski broj (OIB).

više informacija

?
PODACI

Razlog A – Država ili nadležnost kojoj Vlasnik računa podliježe za plaćanje poreza ne izdaje svojim stanovnicima PIB

Razlog B – Vlasnik računa nije u mogućstvu osigurati PIB ili jednak broj (ako odaberete ovaj razlog, u tablici ispod objasnite zašto niste u mogućstvu osigurati PIB)

Razlog C - PIB nije potreban. (Ovaj razlog odaberite samo ako domaći zakon odgovarajuće nadležnosti ne zahtijeva bilježenje PIB-a koji takva nadležnost izdaje)

?
PODACI

Razlog A – Država ili nadležnost kojoj Vlasnik računa podliježe za plaćanje poreza ne izdaje svojim stanovnicima PIB

Razlog B – Vlasnik računa nije u mogućstvu osigurati PIB ili jednak broj (ako odaberete ovaj razlog, u tablici ispod objasnite zašto niste u mogućstvu osigurati PIB)

Razlog C - PIB nije potreban. (Ovaj razlog odaberite samo ako domaći zakon odgovarajuće nadležnosti ne zahtijeva bilježenje PIB-a koji takva nadležnost izdaje)

?
PODACI

Razlog A – Država ili nadležnost kojoj Vlasnik računa podliježe za plaćanje poreza ne izdaje svojim stanovnicima PIB

Razlog B – Vlasnik računa nije u mogućstvu osigurati PIB ili jednak broj (ako odaberete ovaj razlog, u tablici ispod objasnite zašto niste u mogućstvu osigurati PIB)

Razlog C - PIB nije potreban. (Ovaj razlog odaberite samo ako domaći zakon odgovarajuće nadležnosti ne zahtijeva bilježenje PIB-a koji takva nadležnost izdaje)

3. Financijski podaci

0%

?
PODACI

Neto vrijednost je određena kao razlika između klijentove aktive i pasive. Ta se vrijednost odnosi na ekonomski položaj, a naročito na novčani iznos koji pojedinac sačuva nakon svih oduzimanja. U slučaju pravnih osoba, ta vrijednost izražava vrijednost čitave aktive prema čitavoj pasivi kao financijsko izvješće.

Aktiva fizičkih osoba tipično uključuje gotovinu ili njene ekvivalente, imovinu kao što su kuće, automobili, investicijski računi, sva vrijedna imovina kao što je nakit ili antikviteti, a u slučaju tvrtki podrazumijevamo imovinu, inventar, materijale, postrojenja, opremu, strojeve ili zgrade.

Pasiva je novac koji dugujete nekome, kao što su kreditne kartice ili bankovna dugovanja, obveznice, zadužnice, hipoteke, neizmirena plaćanja prema prodavcima, bankovni zajmovi i tako dalje.

?
PODACI

Glavni izvor prihoda ili imutka, prema glavnoj aktivnosti Klijenta.

?
PODACI

Osobne investicije su investicije s niskim stupnjem rizika, uz očekivani niži povrat, na primjer između 4% i 12% godišnje.

Spekulativne investicije su investiranja sa značajnim rizikom, uz očekivanu značajnu dobit, na primjer preko 20% godišnje.

Investicije zaštićene od rizika su odluke da se ublaži rizik određenog financijskog instrumenta ulaganjem u dva financijska instrumenta kod kojih je tržični razvoj nasuprotan, na primjer opcije i ugovori o ročnicama.

Investicije s očuvanjem kapitala su one kod kojih ne želite rizikovati nikakav gubitak uloženog kapitala

?
PODACI

Predviđeni novčani iznos koji će se investirati na godišnjem osnovu.

4. Procjena pogodnosti

0%Upozorenje o riziku

Štovani klijentu!Nažalost, odgovori koje ste naveli ukazuju da vaš profil ne odražava rizik povezan s proizvodima koji koriste poluge i fizičkim dionicama. Proizvodi koje nudimo su vrlo rizični i nestabilni. Klijenti mogu izgubiti sav uloženi kapital. Trenutno vam ne možemo dopustiti otvaranje aktivnog računa.

Upozorenje o riziku

Štovani klijentu!Odgovori koje ste dali ukazuju da trenutno nemate potrebno iskustvo i znanje da biste shvatili složenost i rizik koji je povezan s proizvodima s polugom. Proizvodi koje nudimo su vrlo rizični i nestabilni. Klijenti mogu izgubiti sav uloženi kapital. Preporučujemo vam da poboljšate svoje znanje o financijskim proizvodima i upoznate se sa svojim demo računom koji je dostupan na našoj trgovačkoj platformi te poboljšate svoje razumijevanje proizvoda u ponudi. Potvrđujem da neću moći trgovati CFD bez da razvijem svoje znanje o proizvodima s polugom ili steknem dodatno iskustvo.

Upozorenje o riziku

Štovani klijentu!Željeli bismo vas upozoriti da, na temelju informacija koje ste nam pružili, čini se da ne posjedujete odgovarajuće iskustvo / znanje / profil rizika, proizašlo iz Zakona, za trgovanje investicijskim uslugama i financijske instrumente koje nudimo koji nose visok stupanj rizika. U tom pogledu, ne smatramo ove investicijske usluge / financijski instrument prikladnim za vas. Ako želite trgovati s našom tvrtkom, iako vas je tvrtka upozorila da ovi financijski instrumenti nisu prikladni za vas, ipak možete nastaviti s trgovinom ovim financijskim instrumentima. Tvrtka smatra da odabirom gumba „Prihvati“ ispod potvrđujete i prihvaćate da predviđene investicijske usluge i financijski instrumenti koje tvrtka nudi nisu prikladni za vas, ali ipak želite nastaviti s trgovanjem financijskim instrumentima s tvrtkom. Izjavljujem da sam upozoren zbog neadekvatnosti investicijskih usluga i financijskih instrumenata i razumijem rizik povezan s trgovanjem i unatoč tome želim nastaviti s trgovanjem financijskim instrumentima.

Upozorenje o riziku

Štovani klijentu!"Željeli bismo vas upozoriti da, na temelju informacija koje ste nam pružili, čini se da ne posjedujete odgovarajuće iskustvo / znanje / profil rizika, proizašlo iz Zakona, za trgovanje investicijskim uslugama i financijske instrumente koje nudimo koji nose visok stupanj rizika. U tom pogledu, ne smatramo ove investicijske usluge / financijski instrument prikladnim za vas. Ako želite trgovati s našom tvrtkom, iako vas je tvrtka upozorila da ovi financijski instrumenti nisu prikladni za vas, ipak možete nastaviti s trgovinom ovim financijskim instrumentima. Tvrtka smatra da odabirom gumba „Prihvati“ ispod potvrđujete i prihvaćate da predviđene in/vesticijske usluge i financijski instrumenti koje tvrtka nudi nisu prikladni za vas, ali ipak želite nastaviti s trgovanjem financijskim instrumentima s tvrtkom. Izjavljujem da sam upozoren na neadekvatnost investicijskih i financijskih instrumenata te da razumijem rizik povezan s trgovanjem. Unatoč tome, želim nastaviti s trgovinom financijskim instrumentima i prihvaćam da mi tvrtka možda neće omogućiti trgovinu proizvodima s polugom."

Upozorenje o riziku

Štovani klijentu!Odgovori koje ste dali ukazuju da trenutno možda nemate potrebno znanje za razumijevanje financijskih instrumenata koje nudi naša tvrtka. Neće vam biti omogućeno trgovanje bez razvoja znanja o financijskim proizvodima. Za više informacija, molimo, kontaktirajte naš tim za podršku.

Upozorenje o riziku

Štovani klijentu!Odgovori koje ste naveli ukazuju da vaš profil ne odgovara rizičnoj prirodi financijskih instrumenata koje nudi naša tvrtka. U ovom trenutku ne možemo vam omogućiti trgovinu. Za više informacija, molimo, kontaktirajte naš tim za podršku.

Upozorenje o riziku

Štovani klijentu!Podsjećamo da su složeni polužni proizvodi koje nudimo vrlo rizični i nestabilni. Klijenti mogu izgubiti sav uloženi kapital.

5. Sukladnost

0%

Ovdje možete prevući i spustiti svoje datoteke.

Click me to remove the file.

Ovdje možete prevući i spustiti svoje datoteke.

Click me to remove the file.
?
PODACI

„Politički istaknute osobe“ uključuje sljedeće fizičke osobe kojima je povjerena ili je bila povjerena istaknuta javna funkcija u Republici Cipru ili u bilo kojoj drugoj državi, kao i njihovi najbliži članovi obitelji, ili osobe za koje se zna da su bliski suradnici takvih osoba:

i. predsjednici država, premijeri vlada, ministri i zamjenici ili pomoćnici ministara,
ii. članovi parlamenata,
iii. članovi vrhovnih sudova, ustavnih sudova ili drugih visokih sudskih tijela na čije odluke nije moguće ulagati žalbe, osim u izvanrednim okolnostima,
iv. članovi revizorskih sudova ili odbora centralnih banaka,
v. veleposlanici, otpravnici poslova i visokorangirani časnici oružanih snaga,
vi. članovi administrativnih, upravnih ili nadzornih tijela tvrtki u državnom vlasništvu.

„Najbliži članovi obitelji“ uključuju sljedeće:

vii. supružnika ili osobu s kojom se živi u zajednici već najmanje jednu godinu,
viii. djecu i njihove supružnike ili osobe s kojima žive u zajednici već najmanje jednu godinu,
ix. roditelje.

„Osobe za koje se zna da su bliski suradnici“ uključuju sljedeće:

x. svaku fizičku osobu za koju se zna da ima zajedničko beneficiono vlasništvo nad pravnom osobom ili pravni dogovor, ili bilo koji drugi blizak poslovni odnos, s osobom koja je navedena u točkama (i) do (vi) iznad,
xi. svaku fizičku osobu koja ima samostalno beneficiono vlasništvo nad pravnom osobom ili pravni dogovor, za koji se zna da je postavljen za de facto dobrobit osobe koja je navedena u točkama (i) do (vi) iznad.