Trgovanje je rizično i vaša cjelokupna investicija može biti pod rizikom

Osobni račun

DOKUMENTI NEOPHODNI ZA REGISTRIRANJE KLIJENTA

Prije nego li aktivirate svoj račun klijenta, trebate nam dostaviti dokaz svojeg identiteta i potvrdu stanovanja.

DOKAZ IDENTITETA – PROVJERA IDENTITETA KLIJENTA

Primjerak jednog od sljedećih identifikacionih dokumenata

 • Putovnica – dvostruka stranica s fotografijom (jasno vidljive crte strojno čitljive zone – MRZ)
 • Osobna iskaznica – obje strane (jasno vidljive crte strojno čitljive zone – MRZ)
 • Vozačka dozvola – obje strane

Kopija mora sadržavati:

 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Rok valjanosti ne smije biti istekao

*Adresa navedena u osobnoj iskaznici ne mora biti ista kao i adresa navedena tijekom registriranja

DOKAZ STANOVANJA – PROVJERA ADRESE STANOVANJA KLIJENTA

Svrha je provjere mjesta stanovanja dobiti adresu na kojoj klijent uobičajeno obitava, što se ne mora podudarati s adresom stalnog mjesta boravka. Stoga je potreban, na primjer, račun za električnu energiju, jer se pretpostavlja da je to ono mjesto na kojem klijent zaista boravi.

Zahtijevamo primjerak sljedećih dokumenata:

 • Račun ili faktura za javne komunalne usluge: električnu energiju, plin, vodu, smeće
 • Račun za internet
 • Račun za fiksnu telefonsku vezu
 • Izvod (bankovni ili za kreditnu karticu)
 • Sporazum o najamnini ili račun za najamninu
 • Nacionalna potvrda mjesta stanovanja
 • Zajam za hipoteku
 • Zvanično pismo (policije, veleposlanstva, gradskog ureda, porezni dokument, glasačka potvrda, dokument tvrtke za socijalno osiguranje)

Ta kopija mora sadržavati:

 • Puno ime i prezime
 • Adresu
 • Datum

SLJEDEĆI DOKUMENTI NEĆE BITI PRIHVAĆENI:

 • Osiguranje (Aegon, Dôvera, osiguranje vozila itd.)
 • Račun za mobilni telefon
 • Rukom ispisani dokumenti

Ostali dokumenti

Ako klijent živi s obitelji i ne može poslati dokument o mjestu stanovanja koji bi glasio na njegovo vlastito ime, zatražit ćemo od klijenta da pošalje sljedeće dokumente o odgovarajućem članu obitelji (majci, ocu, supruzi, suprugu).

 • DOKAZ IDENTITETA – PROVJERA IDENTITETA KLIJENTA
 • DOKAZ STANOVANJA – PROVJERA ADRESE STANOVANJA KLIJENTA
 • U slučaju majke, odnosno oca, trebat ćemo klijentov izvod iz matične knjige rođenih
 • U slučaju supruge, odnosno supruga, trebat ćemo izvod iz matične knjige vjenčanih

Račun tvrtke

Ako klijenta zanima otvaranje računa za svoju poslovnu radnju, tvrtku ili drugi oblik poslovnog subjekta, morat će podnijeti dokumente koji pokazuju sljedeće činjenice (jedan dokument može dokazivati više takvih činjenica istodobno):

 • Matični broj tvrtke
 • Registrirani naziv, i poslovni naziv tvrtke ako je različit od registriranog naziva
 • Registrirani ured tvrtke, i mjesto obavljanja poslova ako je različito od registriranog ureda tvrtke
 • Imena članova upravnog odbora, izvršnih rukovoditelja ili drugih osoba ovlašćenih za djelovanje u ime tvrtke
 • Odluku tvrtke o imenovanju predstavnika koji je ovlašćen za pristup računu
 • Odluku tvrtke o otvaranju računa
 • Popis konačnih vlasnika tvrtke, isključujući tvrtke na javnom tržištu, koji se nalaze na europskom uređenom tržištu ili na trećem tržištu s jednakim pravima objelodanjivanja i transparentnosti podataka
 • Popis registriranih vlasnika koji djeluju kao imenovane osobe tvrtke

Neophodno je dostaviti izvorne primjerke ili ovjerene kopije svih dokumenata koji pokazuju zahtijevane činjenice.

PRIHVAĆENI DOKUMENTI:

 • Potvrda o osnivanju
 • Memorandum o osnivanju
 • Statut
 • Memorandum o udruživanju
 • Obrazac odluke tvrtke o imenovanju predstavnka koji je ovlašćen za pristup računu (Dodatak 1)
 • Obrazac odluke tvrtke o otvaranju računa (Dodatak 2)

Ako registrirani vlasnik djeluje i kao predloženik konačnih vlasnika, potrebno je i sljedeće:

 • Kopija sporazuma o povjerbi
 • Dokazi identiteta i adrese stanovanja za sljedeće osobe:

– predstavnika ovlašćenog za pristup računu
– konačne vlasnike
– predloženika

Kreditna kartica

Radi sprječavanja zloupotreba kreditnih kartica, zahtijevamo kopiju kreditne kartice klijenta.

TA KOPIJA MORA SADRŽAVATI:

 • Ime vlasnika kartice
 • Prve 4 znamenke i zadnje 4 znamenke broja kreditne kartice
 • Rok valjanosti (mora biti još uvijek važeći)
 • Potpis vlasnika (zaklonite sigurnosni broj)

Klijentima koji imaju visoku aktivnost kreditne kartice bit će zatražena izjava o depozitu.

Kopirajte automatske sustave ili profesionalce