A kereskedés kockázatos, a befektetett tőke egészét elveszítheti

Személyes számla

A REGISZTRÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Minden ügyfelünk számára kötelező a megfelelő személyazonosságot, illetve tartózkodási helyet igazoló dokumentumokat eljuttatni számunkra, ellenőrzés céljából, mielőtt az ügyfél számlája aktiválásra kerülne – a vállalati irányelveket követvén.

POI – AZ ÜGYFELEK SZEMÉLYAZONOSSÁGÁNAK BIZONYÍTÁSA

Másolat az alábbi dokumentumok valamelyikéről:

 • Útlevél – mindkét oldal, fényképpel (jól kivehető MRZ vonalakkal)
 • Személyi igazolvány – mindkét oldal (jól kivehető MRZ vonalakkal)
 • Jogosítvány – mindkét oldal

A másolatnak tartalmaznia kell:

 • A teljes nevet
 • A születési időt
 • A lejárati dátumnak érvényesnek kell lennie

*Az IP-n szereplő cím nem biztos, hogy megegyezik a regisztráció során megadottal.

POR – AZ ÜGYFELEK TARTOZKODÁSI HELYÉNEK BIZONYÍTÁSA

A tartózkodási hely igazolása azért fontos, mert előfordulhat, hogy az ügyfél nem a bejelentett lakcímén érhető el. Ezért is szükséges valamilyen közmű számlának (például áramszámla) a másolatára, hiszen azt feltételezzük, hogy az ügyfél ott fizeti az áramszámlát, ahol tartózkodik.

Az alábbi dokumentumok valamelyikéről kérünk másolatot:

 • Számla valamilyen közműről: elektromos áram, gáz, víz, szemétszállítás
 • Internet számla
 • Vezetékes telefonszámla
 • Bankszámla kimutatás (bankszámla vagy hitelkártya után)
 • Lízing megállapodás, vagy albérleti szerződés
 • Állam által kibocsájtott dokumentum a tartózkodási helyről
 • Jelzálog
 • Hivatalos levél (rendőrség, nagykövetség, adóhatóság, bíróság, vagy társadalombiztosító által kiküldve)

A másolatnak tartalmaznia kell:

 • A teljes nevet
 • A tartózkodási helyet
 • A dokumentum nem lehet 6 hónapnál régebbi

A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKAT NEM FOGADJUK EL:

 • Biztosítás (Életbiztosítás, gépjármű-biztosítás stb.)
 • Mobiltelefon számla
 • Kézzel írott dokumentumok
 • Lakcímkártya

Egyéb dokumentumok

Abban az esetben, ha az ügyfél a családjával él, ezért nem tudja tartózkodási helyét megfelelő dokumentummal igazolni, az alábbi dokumentumokra van szükségünk a lakhatást biztosító családtagtól (anya, apa, férj, feleség):

 • POI – AZ ÜGYFELEK SZEMÉLYAZONOSSÁGÁNAK BIZONYÍTÁSA
 • POR – AZ ÜGYFELEK TARTÓZKODÁSI HELYÉNEK BIZONYÍTÁSA
 • Anya/apa esetében az ügyfél születési anyakönyvi kivonata
 • Feleség/férj esetében a házasságot igazoló okirat

Vállalati számla

Amennyiben az ügyfél érdeklődik saját vállalati kereskedési számla nyitása után, akkor olyan dokumentumokat kell bemutatnia, amelyek tartalmazzák az alábbi információkat (egy dokumentum egyszerre több információt is tartalmazhat):

 • A vállalat bejegyzési száma
 • A vállalat bejegyzett, illetve üzleti neve (amennyiben az eltérő a bejegyzett névtől)
 • A vállalat székhelye, illetve az ügyvitel helyszíne (amennyiben az eltérő a székhelytől)
 • Azok az igazgatók, menedzserek, egyéb személyek, akik a vállalat nevében léphetnek fel
 • Vállalati döntésen keresztül egy képviselő kijelölése, aki hozzáférhet a nyitandó számlához
 • A vállalat tulajdonosainak neve, kivéve az olyan nyílt részvénytársaságok esetében, amelyek az európai szabályozott piachoz hasonló piacon kerülnek kereskedésre
 • A bejegyzett képviselők neve, akik a vállalat nevében léphetnek fel névlegesen

Fontos, hogy az összes dokumentumból vagy az eredeti példányt, vagy egy hitelesített másolatot küldjön el angol nyelven.

BEMUTATANDÓ DOKUMENTUMOK:

 • Kivonat a Cégjegyzékből
 • Cégalapító okirat
 • Változásokról szóló helyzetjelentések
 • Társadalmi szerződés
 • A számlához hozzáférést kapó vállalati képviselő kiválasztásához kapcsolódó űrlap (Első csatolmány)
 • A számlanyitási döntéshez kapcsolódó űrlap (Második csatolmány)

Amennyiben a bejegyzett képviselők a tulajdonosok képviseletében járnak el, akkor az alábbi dokumentumokra van szükségünk:

 • A képviseleti megállapodásról szóló megbízás (meghatalmazás)
 • Az alábbi személyek személyazonosságot, illetve tartózkodási helyet igazoló dokumentumai:

– A számlához hozzáféréssel rendelkező képviselő
– A tulajdonos
– A tulajdonosok képviselője

Hitelkártya

A hitelkártya csalás megelőzésének érdekében az ügyfelektől másolatot kérünk annak felhasználni kívánt hitelkártyájáról.

A MÁSOLATNAK TARTALMAZNIA KELL AZ ALÁBBIAKAT:

 • A kártyatulajdonos nevét
 • Az első és az utolsó 4 darab számjegy a bankkártya számából
 • Az érvényes lejárati időt
 • A kártyatulajdonos aláírását (a CVV kódot ki kell sötétíteni)

Azoktól az ügyfelektől, akiknek a hitelkártyáján (számláján) magas aktivitás mutatkozik, befizetési határozatot igényelünk.

Másolj automatikus rendszereket vagy profikat!