08.10.2018 EUR/USD: Analýza

08 / 10 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

EUR/USD vytvoril trendový kanál, v ktorom aktuálne obchodujeme. Od poslednej analýzy ubehlo pár dní a tu je jej pokračovanie.

Trh nedokázal uzatvoriť nad EMA 200 a očakávané zvýšenie úrokových sadzieb posilnilo americký Dolár. Aktuálne sa nachádzame pod všetkými dôležitými EMA, takže trend je medvedí. Na dlhodobejší rast môžeme zabudnúť, pokiaľ neprerazíme EMA 200. Uvidíme ako sa situácia vyvinie.

EUR/USD vytvoril trendový kanál a zatiaľ rešpektuje jeho úrovne. Môžu tomu napomôcť americké dáta z trhu práce z minulého týždňa. Je pravda, že trh už s tým ráta, no je možné že na začiatku týždňa ešte eufória neopadla. Pokiaľ sa trh odrazí od dna TK (trendový kanál), môžeme očakávať rast na EMA 50/100 , kde sa zároveň nachádza ďalšia silná rezistencia a tou je vrchol konsolidačného pásma.

Pokiaľ trh prerazí TK smerom nadol, je možné, že trh padne postupom času až na svoje predchádzajúce SWING LOW (krátkodobé dno) na úrovni 1.334. Na tejto ceste sa nachádza veľa supportov z minulosti. Zatiaľ sa EURUSD správa logicky a racionálne a hlavne podľa fundamentu, ktorý si môžeme stručne analyzovať nižšie.

FED zvýšil úrokové sadzby, čo znamená, že dolár opäť posilňuje. Čo vieme, že FED bude zvyšovať sadzby aj v neďalekej budúcnosti. ECB plánuje zvyšovať sadzby približne neskoršie v roku 2019. Program QE (kvantitatívne uvoľňovanie) resp. vykupovanie dlhopisov sa znižuje a koncom roka má byť ukončený. To by mohli byť pozitívne správy pre Euro. Uvidíme ako sa podarí najväčším ekonomikám dodržiavať inflačné ciele. Zatiaľ sa je však na koni americký dolár.

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.