14.08.2018 Technická analýza USD/CAD

14 / 08 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Už je to nejaký čas, čo som pridával technickú analýzu na USD/CAD. Vtedy som sa viac prikláňal k poklesu. Hovoril som o črtajúcej sa formácii Rising Wedge (vzrastajúci klin – červené trendline), čo je medvedia formácia. Cena ho teda prerazila smerom nadol a potenciálny dopad, kam až cena mohla zacieliť, bola spodná trendline v blízkosti EMA 100 (cca pri úrovni 1.30).

Takže teraz trh otestoval dno tejto trendline, ktorá tvorí pohyblivý support. Fibbonaciho úrovne, (čierne) značia silné supporty a rezistencie, na ktoré trh reaguje. Áno, pre niekoho sa môže zdať v grafe príliš veľa informácií, ale všetky zakreslené formácie a trendové linky majú svoje opodstatnenie (či už z minulosti alebo aktuálne). Zatiaľ táto rastúca trendline drží cenu, no pokiaľ by ju trh prerazil smerom nadol, pravdepodobne by sme otestovali dlhodobo klesajúcu trendline, blízko úrovniam 1.28-1.285.

Trh práve bojuje so supportom na úrovni 1.309. Pokiaľ ho prerazí, medvede stlačia cenu opäť k rastúcej trendline. Trh má zatiaľ oporu EMA 100 a EMA 200, takže zatiaľ sme stále v býčom trende.

Na druhej strane, pokiaľ býky udržia túto hodnotu a trh prerazí rezistenciu na 1.32, trh sa vráti otestovať svoj predošlý vrchol na úrovni 1.338. Tým pádom by sa opäť dostal medzi hranice formácie vzrastajúci klin, no trh ju už prestane rešpektovať.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.